Två högaktuella lästips

Här kommer två lästips från oss språksamordnare, båda med fokus på läsning och läsfrämjande aktiviteter.

Ett högaktuellt ämne med tanke på regeringens kommande satsning runt skolbibliotek och förslag på revidering av förskolans läroplan gällande bland annat högläsning.

Läs mer: Skolverket föreslår ändringar i förskolans läroplan

Kommunikation och skapande


Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas stimulerande läsmiljöer som skapar intresse och nyfikenhet för såväl skönlitteratur som sakprosa och andra texter. Vid högläsning med språk- och kunskapsutvecklande syfte ska barnen få möjlighet till delaktighet genom samtal om texter och bilder.

Maria Heimer skriver i sin bok Leda läsfrämjande (Studentlitteratur) både om praktiska läsfrämjande aktiviteter för yngre och äldre barn samt vikten av organisation och systematiskt kvalitetsarbete. Boken tar även upp skolbiblioteksuppdraget. En inspirerande, lättläst men också innehållsrik bok, både för rektorer, pedagoger och skolbibliotekarier!

Kulturrådet har gett ut en tidskrift som heter Stärk läsning för unga. Innehållet rör läsfrämjande insatser för och med unga i områden med socioekonomiska utmaningar. I tidskriften beskrivs bland annat Läsa äger som en framgångsrik satsning.

Läs mer om Läsa äger på Pedagog Örebro:

Artikel: Projekt med läsande förebilder nu också i Örebro

Blogginlägg: Läsa Äger – projektet där alla är vinnare!

/Gunilla Eriksson Bergström och Karin Engblom

Senast uppdaterad:

Publicerad: