Nya språksamordnare på plats

Hej!

Gunilla Eriksson Bergström och Karin Engblom heter vi och är Örebro kommuns nya språksamordnare mot förskola och skola. Vi kommer ansvara för denna sida med målet att stötta förskola/skola när det gäller alla barn och elevers språkutveckling.

Gunilla Eriksson Bergström och Karin Engblom

Karin Engblom heter jag och är ny språksamordnare för grundskolan. Jag tillhör, den sedan årsskiftet nybildade, utvecklingsenheten inom förskole och grundskoleförvaltningen.

Jag är utbildad 1-7 lärare med inriktning mot språk och tog min examen 1998. Jag har sedan dess mestadels arbetat på lågstadiet främst i Lindesberg och Nora. Jag brinner för läs och skrivinlärning samt språkutveckling i stort vilket gjorde att jag för några år sedan utbildade mig till SKUA-utvecklare mot NC i Stockholm. Jag var nu senast verksam som detta inom Nora kommun parallellt med att ha en klass.

Viktigt för mig som pedagog är tillit/relation, SKUA, KL, mottagare samt skönlitteratur. När denna tjänst kring språkutveckling dök upp i kommunen kunde jag inte göra annat än att ta chansen!

Som samordnare vill jag kunna bidra till att ännu mer språkutveckling sker i våra skolor. Jag upplever att det finns mycket kompetens och ett driv när det gäller dessa frågor. Jag hoppas och tror att vi tillsammans kan göra skillnad för våra elever!

Jag heter Gunilla Eriksson Bergström och är ny samordnare för språkutveckling i förskolan. Det känns otroligt spännande och priviligierat att få arbeta med något så viktigt som språk varje dag på jobbet!

Min grundutbildning är förskollärare men jag har de senaste dryga 20 åren arbetat som specialpedagog i förskolan här i Örebro.

Min bild, är liksom Karins, att det finns mycket kompetens ute på förskolorna och att många olika projekt och processer är igång som rör språkutvecklande arbete. Jag hoppas kunna bidra i detta arbete genom min roll som samordnare och utveckla samarbetsformer och skapa pedagogiska möten mellan personal i hela kommunen. Detta för att tillsammans öka vår kompetens inom området och i förlängningen göra skillnad för barnen i förskolan.

Karin och Gunilla kommer också att skriva inlägg i bloggen På tal om språk. Där kommer de dela med sig av personliga tankar och erfarenheter kring språkutveckling i förskola och skola. Bloggen hittar du här!

Senast uppdaterad:

Publicerad: