Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Kalendarium 2021

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det!

Digitalisering i förskola och skola har en egen kompetensutvecklingssida. Sidan hittar du här!

Mars 2021

RUC – Språkdidaktiskt nätverk "Skriftliga praktiker i idrott och hälsa – en del av ämnet eller en utökad svenskundervisning"?

NÄR: 1 mars klockan 15:15-17
VAD: Anna-Maija Norberg, doktorand i svenska språket vid Örebro universitet, presenterar resultat från sin forskning om hur och varför texter används i ämnet idrott och hälsa och vad det är för texter som används. Efter presentationen inbjuds deltagarna till ett samtal om vilka konsekvenser en ökad textanvändning i idrott och hälsa har för elever, lärare, ämnet och skolan som helhet.

Tenderar hela skolan att bli en utökad arena för svenskundervisning - och vilka är i så fall konsekvenserna för svenskämnena?
VAR: Online via Zoom
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare, forskare med intresse för språkdidaktiska frågor 
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Specialpedagogiskt nätverk

NÄR: 3 mars klockan 15:15-17
VAD: Föreläsning. Anna Öhman, universitetslektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Örebro universitet, föreläser om Vad tycker eleverna? Gymnasieelevers egna erfarenheter av särskilt stöd.

Elevernas egna erfarenheter av det stöd som erbjuds är ett område som inte tidigare har utforskats. I en ny studie från 2020 vid Örebro universitet har gymnasieelever i årskurs 3 intervjuats om sina upplevelser av särskilt stöd och specialundervisning. Föreläsningen presenterar resultaten.

  • I vilken grad är eleverna delaktiga i beslut som rör deras egna stödbehov?
  • Vilken typ av stöd har eleverna haft under sin gymnasietid, och vilken typ av stöd hade de önskat?
  • När upplever eleverna att det särskilda stödet har fungerat bra, och när har det fungerat sämre?

Föreläsningen följs upp med ett gemensamt samtal.
VAR: Online via Zoom
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

MR-frukost, Coronapandemins konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn.

NÄR: 5 mars klockan 7.30-8.30
VAD: Den rådande Coronapandemin för med sig ökad risk för social problematik och utsatthet. Emma Filbey kurator på centrum mot våld och Anna Andersson enhetschef på socialkontor Vivalla ger sin bild av vilka märkbara konsekvenser som redan nu visar sig i
det dagliga arbetet med denna utsatta målgrupp
VAR: Digitalt via teams. Länk för att ansluta till mötet skickas ut efter sista
anmälningsdag
ARRANGÖR: Mänskliga rättigheter, Örebro kommun
MÅLGRUPP: Medarbetare i Örebro kommun
KOSTNAD: Kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig här! (pdf, 154.9 kB)

Hitta språket - Hitta matematiken

NÄR: 10 mars, kl.14.45-16.45.
VAD: En träff om kartläggningsmaterialen Hitta språket – Hitta matematiken. Vid tillfället kommer deltagarna arbeta kollegialt med att fördjupa sig i materialen genom att definiera de nya begreppen som kom med kartläggningsmaterialet (indikation, särskild bedömning, befaras).
VAR: Online via Teams
ARRANGÖR: Örebro kommun
MÅLGRUPP: Personal som undervisar i förskoleklass samt specialpedagoger
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här! (pdf, 149.7 kB)

RUC – Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 10 mars, kl. 15:15-17
VAD: Nätverksträff: Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap. Skolan har ett viktigt uppdrag att stärka elevers kritiska tänkande kring samhällsfrågor. För att lyckas med detta behöver lärare få tillgång till forskning om hur undervisningen inom detta område bäst utformas i praktiken. Skolforskningsinstitutet publicerade nyligen en forskningssammanställning om hur undervisning kan utformas för att i praktiken stärka olika delar av elevers kritiska tänkande. Cecilia Arensmeier, docent i statskunskap vid Örebro universitet, har medverkat i detta arbete.
VAR: Online via Zoom
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i i samhällsvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom samhällsvetenskapligt didaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Film i skolan - bild på tre olika filmer

Film i skolan-dagen

NÄR: 16 mars klockan 13-16
VAD: På Film i Skolan-dagen får ni även möta Julián Quevedo som berättar om Tehara Medias arbete med romsk film, deras filmpedagogiska verksamhet och vad de kan erbjuda skolor. Fatima Khayari från Svenska Filminstitutet ger smakprov på deras filmpedagogiska material som underlättar skolans uppdrag att undervisa om de nationella minoriteterna. Ni får bekanta er med webbtjänsten Filmriket som drivs av Filmpool Nord. Film i Skolan-dagen är ett årligen återkommande arrangemang som Film i Skåne gör tillsammans med Filminstitutet och FOMP.
VAR: Digitalt
ARRANGÖR: Film i Skåne, Filminstitutet och FOMP
MÅLGRUPP: Personal inom skola
KOSTNAD: Kostnadsfritt - föranmälan krävs

Läs mer och anmäl dig här!


Konferens 2021: Studiero i praktiken

NÄR: 17 mars klockan 9-16
VAD: Konferens. Konferensdagen ger er inspiration, forskning, pepp och nya arbetssätt som hjälper ert eget utvecklingsarbete. De som delar med sig är experter inom sina områden eller kommer från skolor som har gjort fantastiska utvecklingsresor. Konferensdagen fokuserar på det vi vet gör skillnad och hur vi arbetar rent praktiskt för få studiero.
VAR: Digitalt eller på plats i Stockholm
ARRANGÖR: Lärarfortbildningar
MÅLGRUPP: Lärare i grundskolan
KOSTNAD: 3150 kr (digitalt)

Läs mer och anmäl dig här!

Föreläsning - Stopp min kropp!

NÄR: 17 mars klockan 14-16.30
VAD: Föreläsning
Vilka delar på min kropp är privata?
Vad får andra göra med min kropp? Vad är kroppsregler för något?
Vad betyder samtycke?
Vad är övergrepp – och vad betyder det att något är förbjudet?
Vad är bra och dåliga hemligheter för något?

Stopp! Min kropp! vänder sig till barn på lågstadiet och är ett konkret verktyg att använda i samtal om känslor, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra med andras kroppar. Materialet är lärorikt, kul och spännande för barnen – och enkelt att använda för dig som vuxen på skolan. Stopp! Min Kropp! består av fem teman. Till varje tema hör en animerad film, frågekort, faktakort och aktivitetskort.
VAR: Digitalt
ARRANGÖR: Rädda barnen och Förvaltning förskola och skola
MÅLGRUPP: Alla som arbetar inom elevhälsa, skolledning, fritidsverksamhet och som lärare i lågstadiet.
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Ingen anmälan krävs
ÖVRIGT: Information och inbjudan har gått ut till alla skolor - både kommunala och fristående. Där finns också länken du ska använda för att ansluta dig till mötet.

Läs mer om materalet här

Svenska som andraspråk – Nätverksträff

NÄR: 17 mars, kl.14.45-16.45
VAD: Nätverksträff på temat Bygga svenska - Vidare arbete med materialet samt bedömning.
VAR: Online via Teams
ARRANGÖR: Örebro kommun
MÅLGRUPP: Nätverksträffarna vänder sig i första hand till lärare i sva eller svenska och som undervisar flerspråkiga elever i åk 1-9.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här! (pdf, 100.3 kB)

Digital lansering av nya Erasmus+

NÄR: 19 mars klockan 10-12
VAD: I samband med att den nya programperioden startar bjuder UHR, tillsammans med MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, in till en digital lansering av nya Erasmus+. Eventet vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om den nya programperioden och dess möjligheter.
VAR: Online
ARRANGÖR: UHR, tillsammans med MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
MÅLGRUPP: Intresserade av Erasmus+ nya programperiod
KOSTNAD: Kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig här!

Sputniks digitala upplevelsevecka

NÄR: 22-26 mars
VAD: Uppmärksamhets­vecka med syfte att uppmärk­samma och sprida kunskap om hur vi kan hjälpa barn och familjer i utsatta situationer och miljöer. Som vanligt blir det massor av angelägna före­läsningar, men i år ses vi digitalt!
VAR: Digitalt
ARRANGÖR: Sputnik, Örebro kommun
MÅLGRUPP: Du som arbetar med barn i olika åldrar
KOSTNAD: Allt är kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här! (pdf, 225.3 kB)

RUC – Matematikdidiaktiskt nätverk

NÄR: 22 mars klockan 15:15-17
VAD:Seminarium. Hanna Sollerman och Helen Jernfält, grundskollärare på Hannaskolan/Örebro kommun och adjungerade adjunkter på Örebro universitet, leder nätverksträffen på temat Den ofrivillige matematiklärarens lärarutbildare och kollega. Hur kan vi utveckla matematikundervisningen så att alla elever får förutsättningar för god måluppfyllelse?

Nätverksträffen riktar sig till lärare som arbetar på låg- och mellanstadiet och har formen av ett seminarium där vi tillsammans reflekterar kring hur matematikundervisningen ser ut och får möjlighet att ta del av varandras goda exempel. Vi samtalar kring hur likvärdigheten för eleverna kan öka och hur vår roll i lärarstudenternas VFU kan utvecklas.
VAR: Online via Zoom
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Matematiklärare och skolledare som arbetar i grundskolans tidigare år, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Matematikdidaktiskt nätverk

NÄR: 24 mars klockan 15:15-17
VAD: Per Johansson och Edvard Ottoson, matematiklärare på Navets skola i Örebro kommun respektive Folkasboskolan i Hallsbergs kommun, leder nätverksträffen på temat DigiMath - Undersökande samtal i matematik med digital förstärkning.

Hur kan vi använda digital teknik för att skapa förutsättningar för undersökande samtal i matematik? DigiMath är ett samarbetsprojekt mellan Örebro kommun och Örebro universitet i syfte att förena teori och praktik i att utveckla lektionsmaterial som stöd för lärare att använda befintlig teknik i klassrummet i sin matematikundervisning. Vi kommer att berätta om hur vi har arbetat inom projektet samt presentera de färdiga lektionsmodulernas innehåll, vilka är resultat ifrån det första årets samarbete. Deltagarna kommer även att få prova delar av det lektionsmaterial som tagits fram. Lektionsmodulerna vänder sig främst till grundskolans senare år, men med generella tips och principer för teknikanvändning för matematikundervisning i alla årskurser.
VAR: Online via Zoom
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Matematiklärare och skolledare som arbetar i grundskolans senare år, gymnasieskolan, vuxenutbildningen, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Förskolor och skolor i Earth hour

NÄR: 27 mars klockan 20:30-21:30.
VAD: Världens strörsta manifestation för vår planet. Jobba med Earth hour på din förskola eller skola! Årets tema är "Är du med"? Delta och visa upp vad ni gör och få tups och inspiration på resurs-sidan
VAR: Ute eller i ditt klassrum
ARRANGÖR: Världsnaturfonden
MÅLGRUPP: Förskolor och skolor
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

April 2021

SETT-dagarna

NÄR: 14-16 april
VAD: Mötesplatsen för lärare. Utställningar och konferenser
VAR: Kistamässan
ARRANGÖR: Easy fairs och Meet In Grid
MÅLGRUPP: Skolledare och personal i förskola och skola
KOSTNAD: Olika priser beroende på spår och antal dagar.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk och Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 19 april klockan 15:15-17
VAD: Panelsamtal med efterföljande didaktisk diskussion. Utbildning för hållbar utveckling – mellan vetenskap och politik. Under denna nätverksträff berörs frågan om hur vi som lärare kan förstå och förhålla oss till relationen mellan vetenskapliga fakta och politiska åsikter när vi undervisar i hållbar utveckling. I panelsamtalet deltar forskare vid Örebro universitet. Efter kortare inledande presentationer ges ordet till moderator och publik som har möjlighet att ställa de frågor som de önskar diskutera med panelens medlemmar. Andreas Mårdh, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet, modererar panelsamtalet.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i natur- och samhällsvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom natur- och samhällsvetenskapligt didaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Svenska som andraspråk – Nätverksträff

NÄR: 20 april, kl.14.45-16.45
VAD: Nätverksträff på temat Arbeta med riktlinjer för hur vi bedömer om en elev ska läsa sva eller inte.
VAR: Online via Teams
ARRANGÖR: Örebro kommun
MÅLGRUPP: Nätverksträffarna vänder sig i första hand till lärare i sva eller svenska och som undervisar flerspråkiga elever i åk 1-9.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här! (pdf, 100.3 kB)

RUC – Idrottsdidaktiskt nätverk

NÄR: 29 april klockan 15:15-17
VAD: Fyra olika sätt att undervisa i rörelseförmågor: Praktiska exempel med några tankar om teori. Nätverksträffen leds Dean Barker, universitetslektor i idrott och hälsa vid Örebro universitet, som kommer att sammanfatta fyra olika perspektiv på att utveckla rörelseförmågor som existerar i nuvarande/aktuell litteratur om skolämnet Idrott & hälsa. Deltagarna får möjlighet att uppleva lärande inom varje perspektiv och får även chans att reflektera över sin upplevelse av lärande.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Idrottslärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom idrottsdidaktiska områden 
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Maj 2021

RUC – Språkdidaktiskt nätverk

NÄR: 18 maj klockan 15:15-17
VAD: Flerspråkigt stöd för vuxna nyanlända inom Sfi. Under nätverksträffen presenteras ett praktiknära forskningsprojekt som genomförs i samarbete med ett Sfi-arbetslag. Skolhuvudmannen har anställt ett antal språkstödjare som kan minst ett av elevernas förstaspråk för att stötta deras utveckling av svenska. Projektet syftar till att undersöka vilken effekt flerspråkigt stöd har på elevers inlärningsförutsättningar genom språkstödjare i klassrummet. Resultatet av denna undersökning presenteras och diskuteras. En central fråga är därför: När och på vilka sätt kan elevernas modersmål användas som en tillgång i lärande för att främja andraspråksinlärning?

Nätverksträffen leds av Oliver St. John, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare, forskare med intresse för språkdidaktiska frågor
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Svenska som andraspråk – Nätverksträff

NÄR: 20 maj, kl.14.45-16.45
VAD: Nätverksträff på tema utifrån nätverkets behov
VAR: Online via Teams
ARRANGÖR: Örebro kommun
MÅLGRUPP: Nätverksträffarna vänder sig i första hand till lärare i sva eller svenska och som undervisar flerspråkiga elever i åk 1-9.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här! (pdf, 100.3 kB)

RUC – Förskoledidaktiskt nätverk

NÄR: 26 maj klockan 16:15-18
VAD: Föreläsning. Martina Norling, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet föreläser om Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan. Barn kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk. Förskolan har därför en betydande roll i barns tidiga språk-, läs- och skrivutveckling, inte minst i ett likvärdighetsperspektiv. Hur kan förskolan organiseras så att alla barn får tillgång till meningsfulla språk-, läs- och skrivfrämjande lärandemiljöer? Föreläsningen handlar om hur förskolan kan skapa sådana sociala språkmiljöer och visar konkreta exempel på didaktiska val inom förskolans undervisning.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Du som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Juni 2021

Naturvetenskaplig världsbild

NÄR: 14-25/6 (vecka 23 och 24).
VAD: Fortbildningskurs riktad till gymnasielärare inom naturvetenskap.Kursens delar berör ämnesområden från Naturvetenskap 2 och ger gymnasielärare en möjlighet att använda sina kunskaper för att se vetenskap ur ett helhetsperspektiv.

Med hjälp av föreläsningar och seminarier ledda av framstående forskare och professorer vid Uppsala universitet fogar kursens delar ihop vetenskapernas pusselbitar till att skapa en helhet ­­– naturvetenskapens bidrag till vår världsbild.
VAR: Kursen sker på distans via Zoom
-Föreläsningar kl. 8.00-10.00 och seminarier kl. 15.00-17.00.
ARRANGÖR: Uppsala Universitet
MÅLGRUPP: Gymnasielärare i naturvetenskap 
KOSTNAD: Kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig här!

Sista anmälan 15 mars

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se