Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Kalendarium 2021

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det!

Digitalisering i förskola och skola har en egen kompetensutvecklingssida. Sidan hittar du här!

Kalendariet månad för månad

September

Oktober

November

December

September 2021

Stopp! Min kropp! veckan 2021

NÄR: 20-26 september
VAD: Under en vecka i september lyfter Rädda Barnen frågan om våld och sexuella övergrepp mot barn lite extra. Olika teman kommer lyftas varje dag, och alla som vill kan engagera sig, lokalt och digitalt. Tillsammans gör vi skillnad för barn! Bland annat erbjuds livesändningar riktade till barn i klassrummet och seminarier för vuxna.
VAR: Digitalt via livesändingar och seminarium
ARRANGÖR: Rädda Barnen
MÅLGRUPP: Personal inom skola och fritidsverksamhet
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Demokrativeckan i Örebro län

NÄR: 20-24 september
VAD: I år fyller Sveriges demokrati 100 år! Det uppmärksammar vi lite extra i länet med en demokrativecka 20–24 september. Syftet är att uppmärksamma och öka kunskapen om demokratin genom lärorika workshops, spännande föreläsningar och andra roliga aktiviteter.
VAR: På flera platser i länet och digitalt
ARRANGÖR: Länsstyrelsen Örebro län
MÅLGRUPP: Personel inom förskola och skola
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer här

Här hittar du lektionstips kring demokrativeckan

Digital konferens om demokrati, hållbarhet, bildning och handlingskompetens

NÄR: 21 september 9-12
VAD: Konferensen innehåller spännande föreläsningar om bildningens nödvändighet för att motverka auktoritära krafters kunskapsfientlighet och om det demokratiska samtalet i en digital tid, om desinformation, propaganda och näthat. Du får även möjlighet att delta i workshops om värdekonflikter och kommunikativa utgångspunkter för hållbar utveckling, skolans värdegrund, kritisk användning av nätet och digital kompetens i samhällskunskap.
VAR: Digitalt
ARRANGÖR: Skolverket
MÅLGRUPP: Lärare i årskurs 7-9, gymnasieskolan, vuxenutbildningen samt skolbibliotekarier.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Förskoledidaktiskt nätverk

NÄR: 22 september klockan 16:15-18
VAD: Vad är naturvetenskap och vad kan naturvetenskapsundervisning vara i förskolans praktik? Bodil Sundberg, universitetslektor i biologi och docent i Naturvetenskapernas Didaktik vid Örebro universitet, föreläser om vad naturvetenskap är och vad det kan vara i förskolans praktik. Vi får del av erfarenheter från det fleråriga projektet Förskolans möte med naturvetenskap. Vi kommer även att få del av resultat från ett annat projekt, där forskarna fokuserat på möjligheter och hinder för kontinuitet i den naturvetenskapsundervisning som barn möter i förskola och förskoleklass.
VAR: Lokal eller digitalt meddelas senare
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Du som jobbar inom förskolan
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Seminarium - Leda för skolutveckling

NÄR: 24 september klockan 8.30-12:15
VAD: Under tre år har Örebro kommuns rektorer– från förskola till vuxenutbildning – arbetat tillsammans med sin förvaltningsledning för att stärka sin kompetens i att leda och organisera ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete, stärka sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet samt utveckla det kollegiala lärandet mellan rektorer. Detta har gjorts inom ramen för Ifous FoU-program Leda för skolutveckling.

Vi vill nu välkomna dig till en inspirerande förmiddag där vi delar med oss av lärdomar, insikter och resultat från arbetet. Bland annat får du höra om forskargruppens spaningar, konkreta exempel från verksamheten samt hur man nu planerar att gå vidare.
VAR: Digitalt via zoom
ARRANGÖR: Ifous
MÅLGRUPP: Personal inom förskola/skola
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 27 september klockan 15:15-17
VAD: ”Vem vill jag bli? Intresse och attityd till naturvetenskap hos iPhone-generationen”
Magnus Oskarsson är forskare vid Mittuniversitetet. Han har varit projektledare för PISA under 6 år och forskar om lärmiljöer samt elevers intressen och attityd till naturvetenskap inom ramen för ROSES – Relevance of Science Education-second. Under 2020 och 2021 genomförs en ny datainsamling i ROSES och närmare 50 länder deltar. En jämförelse mellan hur eleverna svarade 2020 och 2003 i ROSES kommer att göras.
VAR: Digitalt via Zoom
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Musikdidaktiskt nätverk

NÄR: 28 september klockan 15:15-17
VAD: Musik som personligt intresse och som ämne i skolan. Möjligheter och utmaningar? Vid denna nätverksträff medverkar Annika Danielsson, lektor i musikpedagogik och Per Abelson, adjungerad adjunkt, båda verksamma vid Musikhögskolan Örebro universitet. Per är även lärare i musik på Västra Engelbrektsskolan i Örebro kommun. Tillsammans diskuterar vi relationen mellan ungdomars musikintresse och skolans musikundervisning.
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Planera implementeringen av ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022

NÄR: 30 september 9-12
VAD: Välkommen till en digital konferens som tar upp ändringarna i läroplanerna och kursplanerna för de obligatoriska skolformerna. I läroplanerna är alla kursplaner ändrade. Dessutom har nya skrivningar tillkommit i läroplanernas inledande delar. Sex och samlevnad byter namn till sexualitet, samtycke och relationer och kunskapsområdet stärks i utbildningen. Det finns också skrivningar om jämställdhet samt om hedersrelaterat våld och förtryck.

Läroplanerna med de ändrade kursplanerna ska börja tillämpas höstterminen 2022 och kallas Lgr22, Lgrsär22, Lsam22 och Lspec22.
VAR: Digitalt
ARRANGÖR: Skolverket
MÅLGRUPP: Skolchef eller rektor i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Filmkurs för pedagoger

NÄR: 30 september-1 oktober
VAD: I år bjuder filmverksamheterna i Sörmland, Uppland, och Örebro län återigen in kulturskolornas pedagoger till en uppskattad tvådagars lunch-till-lunchkurs med övernattning
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: Region Örebro län, Scenkonst Sörmland, Region Uppsala
MÅLGRUPP: All personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning 
ÖVRIGT: Anmälan öppnar i augusti 2021

oktober 2021

RUC – Skolledarnätverket

NÄR: 5 oktober, klockan 12-16
VAD: Anna Karlefjärd, tidigare lärare och utvecklingschef, idag bedömningsforskare samt engagerad i rektorsutbildningen bland annat vid Karlstads universitet bidrar med sin kompetens kring skolans styrdokument i relation till aktuell forskning både om bedömning och om skolförbättring. Nätverksträffen riktas till rektorer som i sin verksamhet hanterar bedömning och betygssättning. Vi samtalar bland annat om hur det är möjligt att arbeta med bedömning och betygssättning på ett sätt som gynnar elevers lärande och samtidigt underlättar det systematiska kvalitetsarbetet. Utgångspunkt tas i skolans styrdokument samt forskning om bedömning och skolförbättring.
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Rektorer
KOSTNAD: Kostnadsfritt - RUC bjuder på lunch och eftermiddagskaffe
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs - anmälan är bindande. Anmälan öppnar v 33.

Läs mer och anmäl dig här!

Framstående forskare föreläser om hållbar utveckling

NÄR: 5-6 oktober klockan 9:15-16
VAD: Skolan är viktig för att skapa förutsättningar för hållbar utveckling. Därför erbjuder Örebro universitet en kostnadsfri tvådagarsutbildning till lärare, ledare och administratörer inom förskola, grundskola och gymnasiet. Under två heldagar, 5 och 6 oktober, kommer framstående forskare vid Örebro universitet ge en grundförståelse för vad hållbar utveckling innebär. Dagarna ingår i Högskolepedagogiskt centrums kurs Hållbar utveckling i utbildning, men den som vill kan delta kostnadsfritt under kursens inledande två dagar för att få kunskap och inspiration. 
VAR: Digitalt via Zoom
ARRANGÖR: Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare, ledare och administrativa medarbetare inom förskola, grundskola och gymnasiet. 
KOSTNAD: Kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig här!

Sista anmälan 15 augusti

Digital nätverksträff för alla diplomerade vägledare i programmet Vägledande samspel/ICDP.

NÄR: 8 oktober
VAD: Nätverksträff -Temat för träffen är "Den viktiga vägledningsgruppen"
VAR: Digitalt
ARRANGÖR: Centralt skolstöd och psykologgruppen, Örebro kommun
MÅLGRUPP: Diplomerade vägledare i programmet Vägledande samspel/ICDP.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Skolledarnätverket

NÄR: 14 oktober klockan 12-16
VAD: Att leda utvecklingen av verksamheten i förskola och skola på vetenskaplig grund - med exempel på praktikutvecklande/undervisningsutvecklande forskning Nätverksträffen leds av Inger Eriksson, professor och lektor i pedagogik vid Örebro universitet. Efter en introducerande föreläsning öppnar vi upp för diskussioner i regionalt blandade grupper kring frågor som:

  • Vilka redskap har ni idag för att identifiera utvecklingsbehov utifrån förskolelärares/lärares upplevda utmaningar?
  • Vad är skillnaden på systematisk utveckling av den pedagogiska verksamheten/undervisningen och undervisningsutvecklande forskning/praktikutvecklande forskning?
  • Vad betyder det att verksamheten bygger på vetenskaplig grund?
  • Hur kan en undervisningsutvecklande/praktikutvecklande strategi utformas och drivas?


VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Rektorer
KOSTNAD: Kostnadsfritt - RUC bjuder på lunch och eftermiddagskaffe
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs - anmälan är bindande. Anmälan öppnar v 33.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 18 oktober 15:15-17
VAD: Varierande metoder och undervisningsformer i fysiska och digitala klassrum - för att arbeta med världen i klassrummet Förstelärarna Emelie Hahn och Charlotta Granath bedriver en flerfaldigt prisbelönt undervisning som utmärks av struktur och variation. De kan visa att elevernas språkliga och interkulturella kompetenser stärks samtidigt som de förbereds för ett aktivt liv som samhällsmedborgare. Vi får ta del av undervisning och projekt på lokal, nationell och internationell nivå. Dessutom blir det en föreläsning med interaktiva inslag för att skapa förståelse, väcka tankar och starta en diskussion.
VAR: Digitalt via Zoom
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom samhällsvetenskapligt didaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 34.

Läs mer och anmäl dig här!

November 2021

Pedagogiskt ledarskap 2021

NÄR: 2-3 november
VAD: Välkommen till en livesänd digital konferens på temat pedagogiskt ledarskap med några av Sveriges bästa lärare. Du ser alla föreläsningar direkt i webbläsaren och kan även ta del av dem i efterhand.
VAR: Digitalt
ARRANGÖR: Rova och Sjögren Psykologi AB
MÅLGRUPP: Personal och ledare inom grundskola och gymnasieskola.
KOSTNAD: 1750 kr. Mängdrabatt, vilket innebär att om du anmäler fler än två personer från samma arbetsplats, kostar den tredje och alla ytterligare digitala biljetter du köper endast 650 kr/styck.
ÖVRIGT: Notera att anmälan är bindande men inte personlig. 

Läs mer och anmäl dig här!

Lärkraft 2021

NÄR: 3 november klockan 8-16:20
VAD: Årets kompetensutvecklingsdag för Sveriges lärare. För tredje året i rad ger Gothia Kompetens Sveriges lärare möjlighet att ägna en heldag åt att fördjupa sig i klassrumspraktik och i undervisningen. Det är en dag fylld med talare som handfast delar med sig av erfarenheter och praktiska råd kring undervisning, pedagogik och lärande för lärare från grundskolan upp till och med gymnasiet.
VAR: Stockholmsmässan, Älvsjö
ARRANGÖR: Gothia kompetens
MÅLGRUPP: Lärare i grundskolan och gymnasiet
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Skolinspektionens dag 2021 - Om skolor i utsatta områden

NÄR: 9 november klockan 9-12:30
VAD: Vad kan skolan göra för barns uppväxtvillkor i utsatta områden? Var slutar skolans uppdrag? Hur stor roll har polisen och socialtjänsten? Generaldirektör Helén Ängmo hälsar välkommen till årets digitala konferens som fokuserar på utmaningar för skolor i utsatta områden. Med utgångspunkt i rapporten ”Långvarigt låga kunskapsresultat” kommer vi bland annat diskutera vikten av att huvudmän och rektorer säkrar behöriga lärare och skapar goda förutsättningar för alla elever.
VAR: Live digitalt
ARRANGÖR: Skolinspektionen
MÅLGRUPP: Pedagoger och skolledare i grundskola och gymnasium
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Musikdidaktiskt nätverk

NÄR: 9 november klockan 15:15-17
VAD: Kooperativt lärande i musikundervisningen. Rikard Saverman, musiklärare vid Engelbrektsskolan Örebro kommun, leder nätverksträffen.
Under de senaste tre åren har Engelbrektsskolan arbetat med kollegialt lärande och kooperativt lärande med fokus på att skapa ett klassrum det alla deltar, lyssnar aktivt och bemöter varandra positivt. Kooperativt lärande är ett förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang och lärande. Samarbete och kunskapsutbyte elever mellan främjas i ett demokratiskt klassrum. Hur översätts detta till musikundervisning? Olika kooperativa strukturer presenteras utifrån såväl instrumentalspel som till digitalt skapande. Frågor som fysisk lärmiljö, gruppindelning, rollfördelning och positivt ömsesidigt beroende diskuteras.
VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 37, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Matematikdidaktiskt nätverk

NÄR: 10 november klockan 15:15-17
VAD: Kan elever bli bättre på att kommunicera skriftligt i matematik? Anna Teledahl, universitetslektor vid Örebro universitet, ingår i ett forskningsprojekt som finansieras av Skolforskningsinstitutet, vilket kommer att presenteras och diskuteras under nätverksträffen.

Elever skriver mycket i matematik och det de skriver använder vi lärare för att dra slutsatser om vad de kan. Därför är det viktigt hur de skriver och vad de skriver när de till exempel ska redovisa hur de löst ett problem. Om en del skriftliga redovisningar är bättre än andra måste vi lärare kunna identifiera vad som gör dem bättre och undervisa så att våra elever kan utveckla sin förmåga att kommunicera skriftligt i matematik.

Forskningsprojektet tar utgångspunkt i åk 6-9, men nätverksträffens innehåll bör vara intressant för matematiklärare oavsett elevgrupp.

VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Matematiklärare och skolledare som arbetar i grundskolans tidigare år, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 37, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Språklärargalan 2021

NÄR: 18 november
VAD: Språklärargalan sätter ljuset på lärande exempel inom språkundervisning, ger erfarenhetsutbyte mellan språklärare och inspirerar till utveckling av språkundervisningen.
VAR: Digitalt
ARRANGÖR: Skolverket
MÅLGRUPP: Språklärare inom alla skolformer och nivåer, förutom svenska som förstaspråk.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Förskoledidaktiskt nätverk

NÄR: 22 november klockan 16:15-18
VAD: Tidigt läsande och skrivande i förskolan. Hanna Thuresson, universitetsadjunkt och doktorand i pedagogik vid Örebro universitet, föreläser om hur tidigt läsande och skrivande ser ut i förskolan. Utifrån hennes forskningsresultat ger hon tydliga exempel på hur yngre barn använder sociala, materiella och kroppsliga resurser när de skapar mening om läsande och skrivande. Hon vill också inspirera till en didaktisk diskussion om hur barns meningsskapande om läsande och skrivande kan vara en utgångspunkt för pedagoger i förskolan.
VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Du som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 39, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Internetdagarna 2021

NÄR: 22-23 november
VAD: Sveriges viktigaste konferens för alla som jobbar med internet, digitalisering eller digital kompetens. Ta del av unika insikter från internationella keynotetalare, nätverka med tusentals andra och djupdyk i olika temaspår. Bredda ditt digitala perspektiv med oss!
VAR: Stockholm Waterfront Congress Center 
ARRANGÖR: Internetstiftelsen
MÅLGRUPP: Personal inom förskola och skola
KOSTNAD: 800 kr exkl. moms

Läs mer och anmäl dig här!

Förebyggande och hälsofrämjande insatser som stärker elevers psykiska hälsa och lärande

NÄR: 22-23 november
VAD: Konferens och fördjupningseftermiddag. Elevhälsa och pedagogiskt arbete i samverkan kring lärande.

- Psykiska ohälsa i pandemins fotspår– vad ger den för uttryck och hur kan skolan arbeta förebyggande, stärkande och hälsofrämjande?
- Hjärnsmart och meningsfull undervisning- evidensbaserade modeller som stödjer elevers lust och vilja till utveckling och lärande
- Systematiska och konkreta metoder som främjar närvaro, förebygger och åtgärdar frånvaro – så får skolan eleverna att stanna i skolan
- Utsatthet, nakenhet och mobbing på nätet – hur möta det som sker utanför skolan men som påverkar elevernas psykiska hälsa och skolvardag
- Existentiell hälsa– långsiktigt arbete i klassrummet där lärarna är inkluderade och håller samtal Hur stödja elevers uthållighet, mentala styrka och vilja till lärande – utveckla elevers förmågor att möta vardagens utmaningar och motgångar
VAR: Citykonferensen Ingenjörshuset Stockholm eller som digital livesänd konferens
ARRANGÖR: Kompetento
MÅLGRUPP: Personal inom skola
KOSTNAD: 5995 kr, konferens och temaeftermiddag 6995 kr.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Specialpedagogiskt nätverk

NÄR: 24 november klockan 15:15-17
VAD: Samverkan för inkluderande elevhälsa. Karin Allard, universitetslektor i specialpedagogik och Charlotta Pettersson, universitetslektor i specialpedagogik vid Örebro universitet samt personal från medverkande skolor leder nätverksträffen.

Vi får del av ett praktiknära forskningsprojekt om hur elevhälsoarbetes innehåll och organisatoriska utformning ser ut vid några pilotskolor i Örebro kommun. Projektet identifierar situationer där hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete har fungerat tillfredsställande, men också situationer där det fungerar mindre bra och dilemman elevhälsan brottas med. Denna workshop tar utgångspunkt i projektets resultat och grundar sig i frågeställningar och diskussion om hur man kan arbeta strategiskt, hälsofrämjande och förebyggande kring elevhälsofrågor, för att stödja elevers lärande och möjligheter att uppnå skolans mål och kunskapskrav.

VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: All personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 39, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

December 2021

RUC – Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 1 december klockan 15:15-17
VAD: Nätverksträff. Allt kretsar kring en sten i
vattnet…Mårten Persson, Örebro kommun och David Tverling, Naturskyddsföreningen i Örebro.
VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT:

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Idrottsdidaktiskt nätverk

NÄR: 14 december klockan 15:15-17
VAD: En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa. Nätverksträffen leds av Alva Appelgren, fil.dr., forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet och Karin Fröding, fil.dr., biträdande projektledare från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Skolforskningsinstitutet och SPSM har i ett samarbete tagit fram översikten En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel.

VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: idrottslärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom idrottsdidaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 42, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Språkdidaktiskt nätverk

NÄR: 15 december klockan 15:15-17
VAD: Svensklärare reflekterar: Språkideologier i text och rum på högstadiet. Anders Björkvall, Eric Borgström och Daroon Yassin Falk, Örebro universitet, Maria Swenson och Evelina Tornehagen, svensklärare vid Gumaeliusskolan Örebro kommun presenterar några huvudresultat från det praktiknära forskningsprojektet Svensklärare reflekterar: Språkideologier i text och rum på högstadiet. I projektet undersöker vi tillsammans hur svensklärare i undervisningen kan förhålla sig till hur språkideologier – idéer och tankar om vad språk är eller kan vara – uttrycks medvetet eller omedvetet genom läromedel, klassrumsdesign och andra texter och artefakter

VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: All personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 42, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se