Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det!

Kalendariet månad för månad

Januari • Februari • Mars • April • Maj • Juni • Juli • Augusti • SeptemberOktoberNovember • December

September 2022

Evolution ur flera perspektiv - distanskurs för lärare i 4-6

När: Kursstart 5 september (träff 1), därefter 19/9 och 3/10, alla träffar klockan 15
Vad: Under kursen går vi igenom tre olika perspektiv på evolution. Vi börjar med jordens och livets utveckling, därefter tittar vi på anpassningar i naturen och avslutar med människans utveckling. I diskussioner och gemensamma övningar landar vi i begrepp som är viktiga för försåelsen av evolution.
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Naturhistoriska riksmuseet
Målgrupp: Lärare i åk 4-6
Kostnad: 950 kr
Övrigt: Efter genomförd kurs får du ett kursintyg och en USB-sticka med de lektionsmaterial som vi tar upp under kursen och några till, sammanlagt ett 20-tal material.

Läs mer och anmäl dig här!

Jordens och livets utveckling - digital fortbildning

När: 26 september klockan 15-15:45 och 16-16:45
Vad: Kika in i Naturhistoriska riksmuseets imponerande utställning om jordens och livets utveckling, via webben! Museipedagogerna ger tips på hur man kan prata med elever om evolution, berättar spännande fakta om förhistoriska djur och ger tips på lättanvända lektionsmaterial. Välkommen!
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Naturhistoriska riksmuseet
Målgrupp: Lärare F-6 klockan 14 och åk 7-9 och Gy klockan 16
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Länk kommer dagen innan fortbildningen

Läs mer och anmäl dig här! (F-6)

Läs mer och anmäl dig här (7-9 och Gy)

Europeiska språkdagen

När: 26 september
Vad: Varje år firas Europeiska språkdagen den 26 september! Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt.
Var: På förskolor och skolor
Arrangör: Europarådet
Målgrupp: Lärare inom språk
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Massor med aktiviteter kopplade till dagen finns på europeiska språkdagens hemsida.

Hör gärna av dig till Pedagog Örebro om din verksamhet planerar något denna dag så uppmärksammar vi gärna det.

Läs mer här!

RUC – Skolledarnätverket

När: 29 september klockan 12-16
Vad: Höga skolresultat – Om högstadieelevers villkor, praktiker och föreställningar
Göran Nygren, fil. dr i etnologi vid Uppsala universitet, leder nätverksträffen på temat Höga skolresultat – Om högstadieelevers villkor, praktiker och föreställningar: Hur kan skolledare och lärare konkret motverka strukturella orättvisor och främja en kompensatorisk och likvärdig skola? Nätverksträffen består av en föreläsning och diskussioner i smågrupper och i helgrupp.

Göran föreläser utifrån sin avhandling Jag vill ha bra betyg – En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker (2021). I föreläsningen synliggörs och analyseras hur föreställningar, praktiker och villkor samspelar och möjliggör högstadieelevers höga skolresultat. Först diskuteras elevernas skolvardag med betyg och examinationer, skolarbete, strategier och kunskapssyn, därefter hemmets och föräldrarnas betydelse för elevernas skolgång och framtidsorientering. I föreläsningen ges flera exempel på situationer och faktorer som främjar eller motverkar likvärdig utbildning och livschanser.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Rektorer i skola
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 22. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

När: 28 september klockan 15:15-17
Vad: Mat och måltid som verktyg i lärande för hållbar utveckling. Nätverksträffen leds av Johanna Björklund, docent i miljövetenskap vid Örebro universitet.

Måltider i grund- och gymnasieskolan ger möjlighet att arbeta utifrån verkliga uppgifter för att öva förmågan att förstå och hantera komplexiteten i de globala hållbarhetsfrågorna. De kan vara en arena där kunskap, demokratiska arbetssätt, ämnesövergripande samarbeten och en mångfald av pedagogiska metoder rustar ungdomar som lämnar skolan med handlingskompetens för hållbar utveckling. Vad innebär det? Vad är handlingskompetens? Hur kan vi konkret arbeta inom de naturvetenskapliga ämnena med utgångspunkt i att mat och skolmåltid?

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden 
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 21. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Oktober 2022

RUC – Allmändidaktiskt nätverk - "Undervisning för mänskliga rättigheter – ett allt mer angeläget uppdrag".

När: 4 oktober klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträffen leds av Lisa Isenström, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet. Rättighetsteoretikern Norberto Bobbio har sagt att mänskliga rättigheter behövs som mest när de ifrågasätts och de behöver ständigt återerövras av varje generation. Att mänskliga rättigheter ifrågasätts och kränks blir allt vanligare på samhällets alla nivåer både nationellt och globalt. Skolan har ett stort ansvar för att rusta nästa generation med kunskaper, värderingar, attityder och handlingskraft grundade på mänskliga rättigheter, men hur kan det gå till?

Nätverksträffen erbjuder presentation av Lisas forskning inom området varvat med samtal om praktiskt genomförande av undervisning för mänskliga rättigheter. Lisas forskning utgår från studier i grundskolan men erbjuder ett tankesätt som är gångbart från förskoleåldern till vuxenundervisning. Diskussionsgruppernas sammansättning kommer att vara regionalt blandade, men elev/barn-åldershomogena.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Du som har intresse av undervisning för mänskliga rättigheter i förskola, skola och vuxenutbildning.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Förskoledidaktiskt nätverk

När: 6 oktober klockan 16:15-18
Vad: Neuropsykiatriska svårigheter i förskolan- Fokus på vardagsfungerande och insatser som främjar och förebygger Nätverksträffen leds av Anne Lillvist, professor i pedagogik vid Mälardalens universitet. Denna föreläsning och workshop har sin utgångspunkt i det nya examensmålet för lärarutbildningarna som innebär att studenter ska visa förmåga att identifiera, och i samverkan med andra, tillgodose barns behov av specialpedagogiska insatser – inbegripet specialpedagogiska insatser för barn med neuropsykiatriska svårigheter (NPS). Föreläsningen behandlar därför innebörder av neuropsykiatriska svårigheter för barns vardagsfungerande i förskolan. Fokus är framförallt på hur förskolan kan stötta och underlätta för barn i NPS och hur förskolan främjande och förebyggande arbete kan se ut.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Du som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 25. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Människans utveckling - digital fortbildning

När: 10 oktober klockan 15-15:45 och 16-16:45
Vad: Människans utveckling. Kika in i Naturhistoriska riksmuseets spännande utställning om människosläktets utveckling, via webben! Museipedagogerna ger tips på hur man kan prata med elever om människans evolution, berättar spännande fakta om olika förmänniskor och ger tips på lättanvända lektionsmaterial. Välkommen!
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Naturhistoriska riksmuseet
Målgrupp: Lärare F-6 (klockan 15) Lärare 7-9 och Gy (klockan 16)
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Länk kommer dagen innan fortbildningen

Läs mer och anmäl dig här! (F-6)

Läs mer och anmäl dig här (7-9 och Gy)

RUC – Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

När: 10 oktober klockan 15:15-17
Vad: Undervisning om tillit och lärande om demokratins funktionssätt I projektet ”Vem kan man lita på?” har fyra lärare på två olika gymnasieskolor genomfört undervisning enligt metoden ”inquiry”, d.v.s. frågedriven undervisning. Undervisningen har fokuserat på begreppet politisk tillit. Forskarna i projektet observerade undervisningen och genomförde gruppintervjuer före och efter. Resultaten tyder på att elevernas förståelse av demokratins funktionssätt fördjupades. Vidare tyder resultaten på att elever från skilda bakgrunder genomgår olika lärandeprocesser. Maria Jansson, docent i statsvetenskap och professor i genusvetenskap vid Örebro universitet, presenterar projektet.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom samhällsvetenskapligt didaktiska områden
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 33. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Matematikdidaktiskt nätverk (om Matematikbiennalen 2024)

När: 12 oktober klockan 15:15-17
Vad: I mars 2024 går Matematikbiennalen av stapeln vid Örebro universitet. Det är en stor konferens där matematiklärare i förskola och skola från hela Sverige får ta del av presentationer, föreläsningar, workshops, utställningar och möten. Det är matematiklärare själva som tillsammans med bland annat forskare i matematikdidaktik och representanter för till exempel Skolverket och läromedelsförlag står för innehållet i konferensen. Bidragen från verksamma matematiklärare brukar vara uppskattade och handlar ofta om undervisningsprojekt eller andra erfarenheter som man vill dela med sig av. De som presenterar bidrag på Matematikbiennalen får delta gratis i konferensen som helhet. Till Matematikbiennalen i Örebro vill vi gärna att ni som är förskollärare och lärare i regionen skickar in bidrag dels eftersom vi tror att ni har mycket att bidra med, dels eftersom konferensen äntligen går på hemmaplan. För alla de som har något viktigt att berätta eller som är sugna på att bidra med något som ännu bara är en idé vill vi erbjuda stöd i form av en träff på universitetet där vi går igenom hur man kan tänka kring ett bidrag. Ni får hjälp och stöd med vad som kan vara intressant, hur det kan paketeras och vad som i övrigt förväntas av er.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Förskollärare, matematiklärare och skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 33. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Nationellt centrum för svenska som andraspråk – Symposium 2022

När: 13-14 oktober
Vad: Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen. 13-14 oktober 2022 är det dags för Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv och detta år är konferensen digital.
Var: Online
Arrangör: Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Målgrupp: Lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen
Kostnad: 1 800kr exkl moms före den 16 maj 2022, därefter 2 600kr exkl moms

Läs mer och anmäl dig här!

Yrkesutbildningsveckan 2022

När: Vecka 42
Vad: Under Yrkesutbildningsveckan, vecka 42, vill Skolverket och Worldskills Sweden lyfta och visa upp landets yrkesutbildning. Alla initiativ är välkomna! Det kan handla om att ta emot elever under öppet hus, diskutera kvalitet i undervisningen eller knyta nya kontakter. Passa på ett engagera dig och ta del av tips på vad du kan göra på din skola.
Var: På respektive skola
Arrangör: WorldSkills Sweden
Målgrupp: Pedagoger och skolledare inom grundskolan, på yrkesutbildningar eller som på annat sätt arbetar med eller har intresse i yrkesutbildningsfrågor.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Hör gärna av dig till Pedagog Örebro om din verksamhet planerar något denna dag så uppmärksammar vi gärna det.

Läs mer här!

RUC – Specialpedagogiskt nätverk

När: 18 oktober klockan 15:15-17
Vad: Om utmaningar i närvarofrämjande arbete - varför talar vi förbi varandra?
Nätverksträffen leds av Björn Johansson, docent i socialt arbete vid Örebro universitet. Vi tar del av en föreläsning följt av en workshop om samverkan för att främja skolnärvaro. Under nätverksträffen diskuteras olika frågor kring möjligheter och utmaningar i närvarofrämjande arbete.

Örebro universitet är ett av de första lärosätena i landet att erbjuda en disciplinövergripande kurs om samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa. Vi får del av innehållet och i workshoppen får vi i regionalt blandade grupper möjlighet att testa på det pedagogiska upplägget samt arbeta med konkreta dilemman. Då kommer vi att fokusera på samverkan och de möjligheter och utmaningar som kan föreligga kring elever med problematisk skolfrånvaro.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: All personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning 
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 34. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Cannabis på schemat

När: 19 oktober klockan 8:30-16
Vad: Utbildning - Ett sätt att implementera undervisning om Cannabis i befintliga ämnen

Utifrån Skolverksamhetens erfarenhet av att träffa skolpersonal i Örebro, så har det framkommit behov som ofta uttrycks i de mötena. Det
som uttrycks är följande: att elever har behov av mer forskningsbaserad kunskap om cannabis, att lärare behöver få mer information och förslag på hur man ska undervisa om Cannabis samt att lärare behöver mer kunskap om cannabis för att känna sig tryggare i klassrummet när de undervisar i ämnet. Under dagen kommer vi att prata om följande: Vad är cannabis?, cannabisruset, skadeverkningar samt olika påståenden om cannabis t.ex.
”alkohol är farligare än cannabis”. Gabriella Lundvall, lärare på Rudbecksgymnasiet och Mathsarne Ekström, skolkurator på Rudbecksgymnasiet, kommer även gå igenom exempel på lektionsupplägg med temat cannabis.
Var: Rudbecksgymansiets aula
Arrangör: Skolverksamheten Maria Ungdom och Örebro kommun
Målgrupp: Personal som arbetar i skola
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan senast den 30/9

Läs mer och anmäl dig här! Pdf, 122.1 kB.

Kulturutbudsdag

När: 19 oktober klockan 15:15-17
Vad: En heldag på Kulturkvarteret och Konserthuset i Örebro. Under dagen får du inspiration till hur kulturen kan vara en tillgång för dig i ditt arbete. Kom och möt ett brett utbud av kulturella aktiviteter som är möjliga att besöka eller beställa till er verksamhet.
Var: Kulturkvarteret och Konserthuset i Örebro
Arrangör: Region Örebro län
Målgrupp: Du som arbetar med kultur för barn och unga
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan till dagen öppnar 15 augusti 2022. Utbudet publiceras i den digitala katalogen på kulturkraftorebrolan.se i oktober 2022. Alla vuxna erbjuds ta med sig upp till tre barn/ungdomar

Läs mer här! Pdf, 471.9 kB.

Sälarna och klimatförändringarna - digital fortbildning

När: 26 oktober, klockan 16.00-16.45
Vad: Sälar är toppkonsumenter i Östersjön och därför en bra indikator på hur hela ekosystemet mår. Därför provtas döda sälar på Naturhistoriska riksmuseet för att ta reda på hur deras hälsa varit i livet. Dessutom genomförs årliga fältstudier då storleken på Sveriges sälpopulationer uppskattas genom att man helt enkelt räknar sälarna. Historiskt har Bottenhavet och Bottenviken varit täckta av is en bra bit in på våren. Sälar, framförallt vikare, föder sina ungar på isen Välkommen!
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Naturhistoriska riksmuseet
Målgrupp: Lärare 7-9 och Gy
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Länk kommer dagen innan fortbildningen

Läs mer och anmäl dig här! 

November 2022

Pedagogiskt ledarskap 2022

När: 1 november
Vad: Skolkonferens med inbjudna föreläsare till exempel Åsa Hirsh, Helena Wallberg och Gustav Sundh
Var: Stockholm City Conference Center. Delta på plats eller digitalt
Arrangör: Rova & Sjögren Psykologi AB
Målgrupp: Du som är verksam i förskola och skola
Kostnad: 1950 kr för standardbiljett, 1750 kr för digital biljett. Boka tidigt rabatt innan 31/8 och få 25% rabatt. Grupprabatt på digitala biljetter. Om du bokar fler än två digitala biljetter kostar den tredje och alla ytterligare biljetter 750 kr styck.
Övrigt: Alla som köper biljett till Pedagogiskt Ledarskap får också tillgång till den digitala portalen. Där finns möjlighet att se alla föreläsningar i efterhand, ta del av extramaterial, digital frågestund med föreläsarna, och vid ett senare datum delta i ett spännande fördjupningswebbinarium om CPS-modellen.

Läs mer och anmäl dig här!

Lärkraft 2022

När: 2 november
Vad: Konferens - årets kompetensutvecklingsdag för lärare. Du får möta högintressanta föreläsare som handfast delar med sig av erfarenheter och praktiska råd kring undervisning, pedagogik och lärande. Lärkraft bjuder på flera parallella spår med föreläsningar och du väljer själv vilka du vill lyssna till.
Var: Stockholmsmässan
Arrangör: Gothia kompetens skola
Målgrupp: Du som jobbar i skolan
Kostnad: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Musikdidaktiskt nätverk

När: 7 november klockan 15:15-17
Vad: Lärarens uppdrag i musikutbildning - och så var det där med makt. Nätverksträffen leds av Ingrid Hedin Wahlberg, universitetslektor i musikpedagogik vid Örebro universitet. Vid detta tillfälle lyfts och problematiseras musiklärares pedagogiska uppdrag i anknytning till forskning om normer och makt inom musikutbildning. Exempel ges både från obligatoriska och frivilliga utbildningsmiljöer. Vi diskuterar hur olika pedagogiska ideal och samhällsförutsättningar påverkar lärarens uppdrag med fokus på maktdimensioner av olika slag.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Musiklärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 37. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Språkdidaktiskt nätverk

När: 9 november klockan 15:15-17
Vad: Akademiskt läsande på engelska. Nästan hälften av all läsning som studenter förväntas göra är på engelska - i kurser där undervisningsspråket är svenska. Universitet och högskolor förlitar sig på att studenterna har med sig de kunskaper de behöver från gymnasieskolan, men forskning om studenters upplevelser av engelskspråkig kurslitteratur visar att en majoritet av svenska studenter förstår mindre när kurslitteraturen är på engelska.

Under denna nätverksträff presenterar Linda Eriksson, doktorand i engelska vid Örebro universitet, några huvudresultat från ett forskningsprojekt om akademiskt läsande på engelska med fokus på övergången från gymnasiet till universitetet. Frågor som ställs är bland andra vilka svårigheter gymnasieelever och universitetsstudenter upplever i relation till akademiskt läsande på engelska och om det finns några skillnader mellan elever som läst Engelska 6 och Engelska 7.

I den direkt påföljande workshopen funderar vi tillsammans kring hur vi kan förenkla och underlätta övergången från gymnasieskolan till universitetet.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare och forskare med intresse för språkdidaktiska frågor
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 37. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Nedslagskratrar i Sverige och världen - digital fortbildning

När: 10 november klockan 16:30-17:15
Vad: Det finns 200 kända nedslagskratrar på jorden. Åtminstone åtta av dem finns i Sverige. Under den här föreläsningen berättar en forskare mer om de svenska kratrarna och visar bilder från en expedition till Grönland, där man hittar de äldsta delarna av jordskorpan. Föreläsningen är på engelska.
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Naturhistoriska riksmuseet
Målgrupp: Lärare 7-9 och Gy
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Länk kommer dagen innan fortbildningen

Läs mer och anmäl dig här! 

Förhandsvisning av årets julkalender - digital fortbildning

När: 16 november, klockan 15.00-15.30
Vad: Djurens jul kommer tillbaka även 2022! Här är en chans att få en förhandstitt bakom några av årets luckor. Det blir också tips och praktiska exempel på hur man kan arbeta med kalendern i klassrummet.
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Naturhistoriska riksmuseet
Målgrupp: Lärare F-6
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Länk kommer dagen innan fortbildningen

Läs mer och anmäl dig här! 

Språllärargalan 2022

När: 17 november, klockan 08.30–15.15
Vad: Välkommen årets digitala Språklärargala med temat motivationsskapande språkundervisning genom verkliga mottagare. Lyssna på spännande föreläsningar om hur elever lär sig genom att uppgifterna skapar värde för någon annan, delta i språkdidaktiska rundabordssamtal och inspireras av de språkutvecklande projekt som tilldelas Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk.
Var: Digitalt
Arrangör: Skolverket
Målgrupp: Språklärare inom alla skolformer och nivåer, förutom svenska som förstaspråk.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Mer info kommer vid anmälan

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Matematikdidaktiskt nätverk

När: 17 november klockan 15:15-17
Vad: Matematiklärarens roll i strukturerade problemlösningsdiskussioner Nätverksträffen leds av Maria Larsson, universitetslektor vid Mälardalens universitet. Ni kommer att få stifta bekantskap med modellen med fem undervisningspraktiker för att planera och leda matematiska helklassdiskussioner. Med utgångspunkt i elevlösningar till problem som använts i högstadiet och mellanstadiet kommer ni att få diskutera olika principer för urval och ordning av elevlösningar samt hur matematiska kopplingar kan göras. Detta gör vi i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Matematiklärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 38. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Mänskliga rättighetsdagarna – rätten till ett liv i trygghet och säkerhet

När: 17-18 november
Vad: Nordens största och viktigaste samlade mötesplats för myndigheter, organisationer, föreningar, praktiker, forskare, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. 
Var: Conventum Örebro
Arrangör: Föreningen Ordfront och åtta andra huvudarrangörer. 2022 genomförs de med Örebro kommun, Region Örebro Län, Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro universitet som lokala värdar.
Målgrupp: Du som jobbar i förskola och skola
Kostnad: Olika kostnad beroende på biljett och antal dagar. Se länk för mer info.

Läs mer och boka biljett här

Internetdagarna

När: 21-22 november
Vad: Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen arrangeras varje höst av Internetstiftelsen.
Var: Digitalt
Arrangör: Internetstiftelsen
Målgrupp: Du som jobbar i förskola och skola
Kostnad: Meddelas senare

Läs mer och gör en intresseanmälan här!

Förebyggandedagen

När: 22 november
Vad: Du som jobbar med barn, unga och föräldrar får ta del av angelägna före­läsningar – i år om heders­relaterat våld och förtryck. Du får bland annat lyssna till Elaf Ali, journalist, författare och föreläsare och Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet, samt lokala aktörer och verksamheter.
Var: Kulturkvarteret
Arrangör: Förebyggande enheten, Örebro kommun
Målgrupp: Du som jobbar med barn, unga - alla åldrar (för dig som är anställd i Örebro kommun)
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt:

Läs mer och anmäl dig här! (Länken fungerar för dig som är anställd i Örebro kommun)

En förmiddag om samverkan

När: 29 november, kl. 8.30-11.30
Vad: Örebro kommuns enhet Centrum för samverkan (CFS) har i uppdrag att ge kunskapsstöd som främjar samverkan. Under detta utbildningstillfälle kommer vi att ha fokus på hur du skapar goda samverkansmöten. Vad är viktigt att tänka på i samverkansarbetet? Hur kan du planera och genomföra ett samverkansmöte för att nå ett gott resultat? Vi kommer också kortgå igenom SIP-lagstiftningen och den rutin för SIP som gäller i Örebro län. Vi välkomnar en förmiddag där alla bidrar genom en aktiv dialog och erfarenhetsutbyte. Målsättningen är fördjupad kunskap om den positiva kraften i samverkan.
Var: Citypassagen, Skogen Workshopsrum på våning 4, Drottninggatan 9
Arrangör: Centrum för samverkan (CFS) , Örebro kommun
Målgrupp: Du som vill fördjupa dina kunskaper kring samverkan.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: 28 oktober är sista anmälningsdatum. 

Läs mer och anmäl dig här! Pdf, 84.5 kB.


December 2022

RUC – Förskoledidaktiskt nätverk: "Hur kan frågor om manlig förskolepersonal, jämställdhet och fysisk kontakt hänga ihop?"

När: 5 december 2022, kl. 16.15-18.00
Vad: Nätverksträffen leds av Ricardo Goncalves, legitimerad förskollärare och doktorand i pedagogik vid Örebro universitet. Han undervisar i fler kurser inom förskollärarutbildningen bland annat lek, estetik och lärande, samt kritisk pedagogik i förskolan. I sitt forskningsprojekt studerar han relationen mellan manliga förskollärare, barn och fysisk beröring i förhållande till barnens omsorg och lärande i förskolan. I studien behandlar han frågor som rör män som är en minoritetsgrupp i en könssegregerad förskoleverksamhet och fysisk beröring som pedagogisk handling. Vid träffen kommer vi att diskutera och reflektera över vilka funktioner fysisk beröring fyller i mötet mellan förskolepersonal och barn, samt i vilken utsträckning könsblandade arbetslag kan främja jämställdhetsuppdraget i förskolan. Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Du som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 25. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Regional skolledarkonferens

När: 8 december, klockan 09.00-16.15
Vad: RUC – Regionalt utvecklingscentrum inbjuder dig som har intresse av ledning av förskola och skola till en regional skolledarkonferens på temat Att styra och leda förskola och skola – strukturella möjligheter och hinder. Vi får del av både forskning och verksamhetsnära erfarenheter fördelat mellan föreläsningar, kollegiala diskussioner och panelsamtal.
Var: Aula Nova, Örebro universitet
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Biträdande rektor eller rektor i förskola och skola, utvecklingsledare eller motsvarande på förvaltningsnivå, verksamhetschef eller skolchef, skolpolitiker, kommunchef, forskare med intresse av skolutveckling
Kostnad: Deltagande i konferensen är kostnadsfritt för deltagare verksamma i Örebro län samt Arboga kommun och Köpings kommun.
Övrigt: Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kommer att debiteras med 500kr exkl. moms. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Idrottsdidaktiskt nätverk: "Rörelse- och dansundervisning – förhållningssätt som möjliggör att upptäcka, skapa och formas"

När: 12 december 2022, kl. 15.15-17.00
Vad: Nätverksträffen leds av Ann Murelius, universitetsadjunkt i idrott vid Örebro universitet. Vi tar del av en workshop kring arbetssätt inom rörelse- och dansundervisning och dessutom något övergripande kring ny litteratur inom Rörelse- och dans samt Sociologi: ”Hur kan vi förstå rörelse? Labans rörelseramverk, sociologi och didaktik”. Vi utgår ifrån den egna kroppen med Labans rörelseramverk som röd tråd i dansen. Med hjälp av kropp, rum, dynamiska uttryck och relation kan vi utforska kroppens rörelsemöjligheter och skapa struktur och variation i undervisningen. Vi diskuterar olika förhållningssätt i undervisningen. Hur möter vi alla elever i skolan och vilka former av dans kan vi använda oss av? Nätverksträffen består av presentation varvat med praktiska övningar i regionalt blandade grupper, så ha därför klädsel anpassad för det.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Idrottslärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom idrottsdidaktiska områden
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se