På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Kalendarium 2020/2021

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det!

Kompetensutveckling digitalisering i förskola och skola har ett eget kalendarium där du bland annat hittar utbildningarna i Office 365. Sidan hittar du här!

sEPTEMBER 2020

RUC – Nätverksträff för Språkdidaktiskt nätverk

NÄR: 21 september 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Språkdidaktiskt nätverk. Hur stärker du elevers informationssökning och akademiska skrivande inför universitetet? I denna föreläsning får du som lärare tips och råd för att underlätta övergången från att vara elev till att bli student. Hur utbildar du dina elever i informationssökning och akademiskt skrivande? Här får du användbara tips på öppna resurser, hur du och dina elever kan söka i dem och en insyn i vad universitetet förväntar sig av dina elevers första akademiska texter. Vi kommer även att beröra problematiken kring käll- och sökkritik, plagiering och fusk. Nätverksträffen leds av Åsa Arvidsson och Maria Axinge. Åsa arbetar som kontaktbibliotekarie och Maria arbetar som skrivhandledare på Örebro universitetsbibliotek. De handleder studenter, forskare och universitetslärare i informationssökning och akademiskt skrivande.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare, forskare med intresse för språkdidaktiska frågor
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

Vad barn berättar om mobbning

NÄR: Torsdagen den 24/9 klockan 18:30-19:30
VAD: Samtal om mobbning till Bris från barn och unga har ökat de senaste åren. Att vara utsatt, utsätta eller se någon utsättas för mobbning väcker en massa tankar, känslor och funderingar. Lyssna in när Olle Pallin-Cox, regionombud på Bris, pratar om vad barn och unga berättar om mobbning och hur Bris bemöter funderingarna, oron och tankarna.
VAR: ABF Örebro län, Fredsgatan 18
ARRANGÖR: Örebro Rättighetscenter och Tankarnas trädgård 
MÅLGRUPP: Personal inom förskola och skola
KOSTNAD: Gratis. Max 40 personer. Kom i tid för att säkra din plats. Kom inte om du känner dig sjuk eller har symptom. Föreläsningen kommer också finnas i efterhand på https://www.youtube.com/channel/UCnQuMu8EbtIw5d7t5uv7o8g


Europeiska språkdagen

NÄR: 26 september
VAD: Dag som lyfter fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt.
VAR: Runt om på Sveriges förskolor och skolor
ARRANGÖR: Europeiska språkrådet

Läs mer här

Vi vill gärna komma i kontakt med någon förskola eller skola som ska uppmärksamma den europeiska språkdagen. Hör av er så kommer vi ut och gör reportage!

OKTOBER 2020

Föreläsning med Katarina Graffman som handlar om unga och deras medievanor.

NÄR: 5 oktober kl. 17.30-18.30
VAD: Under denna föreläsning guidas åhörarna i ungdomars digitala värld och ges tillfälle att fördjupa sina kunskaper om ungdomars mediekommunikation och digitala vanor. Den så kallade ”Generation Z” är de som är födda cirka 1995 och senare. Det är den första generation som alltid levt med mobiltelefoner, datorer och ett socialt nätverkande. Förståelsen av denna grupps digitala vanor och hur dessa förändrar och påverkar andra områden i deras liv är väsentlig om du i din profession vill kommunicera med och förstå dem.
VAR: Hörsalen på Örebro Stadsbiblioteket alternativt Teams Live
ARRANGÖR: Örebro stadsbibliotek
MÅLGRUPP: Alla som arbetar med unga - Generation z definieras som unga födda 1995- 2010
KOSTNAD: Gratis

Det finns 25 platser för att delta i lokalen. Biljetter finns på Stadsbiblioteket som man kan hämta eller boka via 019 - 21 61 10.

För att delta via Teams krävs ingen föranmälan. Använd följande länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ4MWQxYzktODFjMS00ZmU0LWI2ZDAtNzNkNTY4ZWVjYjEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2a94293-e03c-4e3f-8887-1c121a3a01e6%22%2c%22Oid%22%3a%228f2180a5-214a-4f2f-9ec5-a99a2f43bdef%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Mångkulturell förskola

NÄR: 6 oktober 2020
VAD: Utbildningsdag om den mångkulturella förskolan
VAR: Bonnier Conference Center, Stockholm
ARRANGÖR: Integrationsforum
MÅLGRUPP: Olika yrkesgrupper inom förskolan.
– Förskolechefer & huvudmän
– Förskollärare & barnskötare
– Utvecklingsledare & metodutvecklare
– Modersmålslärare
– Ansvariga för nyanlända och administrativa funktioner
KOSTNAD: 4990 kr
Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Skolledarnätverket

NÄR: 8 oktober 2020, kl. 12.00-16.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Skolledarnätverket. Mats Lundmark, professor i kulturgeografi och Ann Öhman Sandberg, universitetslektor i pedagogik, båda verksamma vid Örebro universitet, föreläser på temat Lärares rörlighet i det nya skollandskapet. Utvecklingen inom den svenska skolan har sedan en längre tid varit i fokus för både debattörer och forskare. Framför allt har intresset riktats mot frågor kring elevernas prestationer, friskolornas roll, det fria skolvalets effekter och olika strategier för att minska skolsegregationen. När det gäller lärarna har intresset framför allt kretsat kring lärarutbildningens utformning och kvalitet, och lärarnas arbetssituation i klassrummet. Vi vet däremot betydligt mindre om hur lärarnas arbetsmarknad fungerar och hur lärare rör sig mellan olika arbetsplatser i det nya skollandskapet. Det projekt som presenteras här handlar om lärarnas rörlighet på arbetsmarknaden och deras attityder till rörlighet, anställningsvillkor och skolor av olika typ. Projektet riktas mot lärare inom både förskola och grundskola. Projektet bygger på två typer av studier; dels analyser av en individdatabas med data från SCB, dels på ett antal intervjuer med lärare och skolledare på olika skolor i Örebro kommun.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Rektorer
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Matematikdidaktiskt nätverk

NÄR: 13 oktober 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Matematikdidaktiskt nätverk. Anette Bagger, biträdande lektor vid Örebro universitet, föreläser om Matematikängslan och provångest. I denna föreläsning kommer matematik och provängslan att behandlas. Dessa fenomen sätts i relation till med elevers identitetsutveckling i matematik och skolans uppdrag att stödja elever att få tillgång till matematiken och en god matematikutveckling. Föreläsningen bygger på Anettes avhandling där hon intervjuat elever i det tredje skolåret. Är man medveten om resultatet i avhandlingen och förstår hur matematik och provängslan utvecklar sig över åren och i alla åldrar, kan resultatet vara relevant för alla matematiklärare oavsett i vilka årskurser Anette Bagger, biträdande lektor vid Örebro universitet, föreläser om Matematikängslan och provångest. I denna föreläsning kommer matematik och provängslan att behandlas. Dessa fenomen sätts i relation till med elevers identitetsutveckling i matematik och skolans uppdrag att stödja elever att få tillgång till matematiken och en god matematikutveckling. Föreläsningen bygger på Anettes avhandling där hon intervjuat elever i det tredje skolåret. Är man medveten om resultatet i avhandlingen och förstår hur matematik och provängslan utvecklar sig över åren och i alla åldrar, kan resultatet vara relevant för alla matematiklärare oavsett i vilka årskurser man undervisar man undervisar.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

Digital MR-frukost: "Orosanmälan – när du är orolig att ett barn far illa"

NÄR: 16 oktober 2020, kl. 07.30-08.30
VAD: FN:s konvention om barnets rättigheter har blivit svensk lag. Vi fortsätter med fortbildning inom barnrätt. Nu prövar vi digitalt! Vid detta tillfälle kommer Monika Boström att berätta om orosanmälningar; hur man bör agera om man blir orolig för någon som är minderårig, vad man kan tänka på, hur man går till väga osv. Monika är gruppledare i kommunens mottagningsgrupp – den verksamhet som tar emot alla anmälningar om oro för barn och ansökningar från dem som behöver ha hjälp och stöd från någon av Socialnämndens verksamheter. Monika kommer också berätta om och visa kommunens nya e-funktion för att göra orosanmälningar. Temat för dagen är särskilt relevant för dig som jobbar i verksamheter som möter barn och unga och är anmälningspliktig, men också för exempelvis ledare som möter barn inom föreningslivet.
VAR: Digitalt möte via teams. Länk för att ansluta till mötet skickas ut efter sista anmälningsdag.
ARRANGÖR: Örebro kommun
MÅLGRUPP: Personal som möter barn och unga i sin yrkesutövning, i både offentlig och privat sektor. Även föreningsaktiva (främst ledare) som möter barn och unga.
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här! (pdf, 175.7 kB)

Mänskliga rättighetsdagar i Örebro

NÄR: 20-24 oktober
VAD: Syftet med Mänskliga Rättighetsdagarna är att mänskliga rättigheter och demokrati ska synliggöras och debatteras. Det blir dagar fyllda av aktiviteter runt om i Örebro där vi tillsammans lyfter frågor som berör människors rättigheter. Program för dagarna publiceras i september/oktober.
VAR: Örebro
ARRANGÖR: Civilsamhället och Örebro kommun
MÅLGRUPP: Pedagoger och skolledare och andra intresserade av dessa frågor
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer här

Barns rättigheter och erfarenheter av våld och vårdnadstvister

NÄR: Tisdagen den 20/10 klockan 18:30-19:30
VAD: Många barn lever med erfarenhet av våld i sin familj och att föräldrarna tvistar om vårdnad, boende och umgänge. Dessa barn blir inte alltid lyssnade på när de berättar om sin utsatthet och sina åsikter.

Lär dig mer om hur barnkonventionen som lag kan påverka våldsutsatta barns rättigheter i vårdnadstvister. Under föreläsningen presenteras forskning och pågående myndighetsuppdrag samt resoneras kring barnkonventionens betydelse.

Föreläsare är Karin Röbäck de Souza, socionom och forskare, verksam som utredare vid Jämställdhetsmyndigheten samt vid barnrättsorganisationen Ecpat.

VAR: ABF Örebro län, Fredsgatan 18
ARRANGÖR: Örebro Rättighetscenter och Tankarnas trädgård 
MÅLGRUPP: Personal inom förskola och skola
KOSTNAD: Gratis. Max 40 personer. Kom i tid för att säkra din plats. Kom inte om du känner dig sjuk eller har symptom. Föreläsningen kommer också finnas i efterhand på https://www.youtube.com/channel/UCnQuMu8EbtIw5d7t5uv7o8g


Barn- och rättighetskonferens - inbjudan till mellanstadieklass!

NÄR: Onsdag 21 oktober klockan 9-12
VAD: En kreativ och interaktiv förmiddag om barns rättigheter Konferensen är en del av Örebroveckan för mänskliga rättigheter. Inbjudan gäller för en klass på mellanstadiet, och medföljande skolpersonal. Förmiddagen passar främst för er som vill komma igång med att prata om barns rättigheter, med utgångspunkt i orättvisa och barnkonventionen.
VAR: Örebro
ARRANGÖR: Örebro Rättighetscenter, Rädda Barnen
MÅLGRUPP: Mellanstadiet
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Låter det intressant: Kontakta Malin Högberg på Örebro Rättighetscenter: malin.hogberg@rattighetscenter.se

Lärkraft Digital 2020

NÄR: 21 oktober
VAD: Konferens: likvärdighet, demokrati och bildning. Vi fördjupar oss i skolans likvärdighet och vad som kan göras för att ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt.
VAR: Livesänd webbkonferens i din dator, mobil eller läsplatta
ARRANGÖR: Gothia fortbildning och Lärarnas Riksförbund
MÅLGRUPP: Pedagoger och skolledare på högstadiet och gymnasiet
KOSTNAD: Ord. pris: 899 kr/st exkl. moms. Grupprabatt: 699 kr/st exkl. moms. Medlemmar i Lärarnas Riksförbund: 645 kr/st exkl. moms.

Läs mer och anmäl dig här!

Ny som lärare

NÄR: 22-23 oktober, klockan 9.20-16
VAD: Konferens
VAR: Stockholm, Näringslivets hus
ARRANGÖR: Skolporten
MÅLGRUPP: Nyblivna pedagoger
KOSTNAD: 3495 kr

Läs mer och anmäl dig här

Regional skolkonferens 28 oktober Förskola och skola utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund

NÄR: 28 oktober 2020, kl. 09.00-16.00
VAD: Lärarutbildningen vid Örebro universitet inbjuder pedagogisk personal och rektorer inom förskola och skola, verksamhetschefer, skolchefer och skolpolitiker till en regional skolkonferens 28 oktober 2020 på temat Förskola och skola utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Konferensen innehåller presentation av regeringens försöksverksamhet med praktiknära forskning, föreläsning om beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, presentationer av pågående regionala praktiknära forskningsprojekt, samtal med forskare om deltagande i forskningsprojekt, AI-workshop och presentation av förskollärarstudenters självständiga arbeten.
VAR: Digital konferens via Zoom
ARRANGÖR: Örebro universitet
MÅLGRUPP: Pedagogisk personal och rektorer inom förskola och skola, verksamhetschefer, skolchefer och skolpolitiker
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

Barnrättsdagarna

NÄR: 23-24 november
VAD: Konferens fylld med workshops, seminarier och föreläsningar
med temat "Varje barns rätt till utveckling"
VAR: Conventum kongress, Örebro
ARRANGÖR: Barnombudsmannen och Stiftelsen allmänna barnhuset
MÅLGRUPP: Verksamma inom förskola och skola
KOSTNAD: Avgiften för att delta på Barnrättsdagarna 2020 är 2 600 kr ex. moms.
Fika och lunch ingår båda dagarna samt kvällsmingel med mat den första kvällen.

Läs mer och anmäl dig här!

Internetdagarna 2020

NÄR: 23-24 november
VAD: Konferens fylld med internationella toppföreläsare, nätverkande, workshops och nya insikter
VAR: Stockholm Waterfront
ARRANGÖR: Internetstiftelsen
MÅLGRUPP: Pedagoger och skolledare - Älskar du, precis som vi, internet och vill ta din kunskap om digitaliseringens påverkan på samhället till nästa nivå? 
KOSTNAD: Presenteras senare

Läs mer här

Föreläsning med Anna Tebelius Bodin

NÄR: Tisdagen den 27 oktober klockan 8:30-12
VAD: Digital föreläsningsdag för Örebro kommuns gymnasielärare
VAR: Digital föreläsning. Länken erhålls vid anmälan
ARRANGÖR: Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA)
MÅLGRUPP: Gymnasielärare Örebro kommun (Kommunal huvudman)
KOSTNAD: Gratis

Länk till anmälan får du av din rektor.

nOVEMBER 2020

RUC – Nätverksträff för Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 2 november 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk. Temat för nätverksträffen är Skolmaten som en värdeladdad utbildningsfråga / Hur kan vi ”undervisa om kött”? inleds med två kortare föreläsningar. (1) Nicklas Lindgren, doktorand i pedagogik vid Örebro universitet: Vi får del av forskningsresultat om hur en grön omställning av skolmat, i form av vegetarisk och vegansk mat, blev såväl en politisk, miljömoralisk och genusfråga som väckte starka känslor och konflikter bland eleverna. Hur skulle lärare/skolpersonal kunna ”undervisa om kött” och vilka eventuella möjligheter/fallgropar kan ett sådant undervisningsinnehåll få? (2) Joakim Norberg, universitetslektor i psykologi vid Örebro universitet: Hur kan skolan och den pedagogiska verksamheten arbeta med att motivera ungdomar till att göra hållbara val? Psykologisk forskning om motivation kan integreras med pedagogiska aktiviteter, vilket här exemplifieras med vegetarisk skolmat.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom samhällsvetenskapligt didaktiska områden
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Musikdidaktiskt nätverk

NÄR: 10 november 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens andra nätverksträff för Musikdidaktiskt nätverk. Hur påverkar olika normer musikundervisningen? Nätverksträffen leds av Sam De Boise, universitetslektor och Martin Junstrand, universitetsadjunkt, båda verksamma vid Musikhögskolan Örebro universitet. De ger en introduktion till normer, normmedvetenhet och normkritisk pedagogik som begrepp och praktik. Tillsammans diskuterar vi sedan hur vi kan arbeta med att synliggöra och utmana begränsande normer i musikklassrummet i en strävan mot mer inkluderande arbetssätt. Vi ställer oss frågan: vad kan ett normmedvetet eller normkritiskt förhållningssätt innebära just i musikklassrummet?
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 11 november 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens andra nätverksträff för Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk. Magnus Engwall, professor vid Örebro universitet, leder nätverksträffen på temat Detektivarbetet med att hitta miljögifter - exempel från forskningsprofilen EnForce. Det moderna samhället producerar 10 000-tals olika kemikalier i mycket stora mängder. Dessutom orsakar människans verksamhet oavsiktligt bildade kemikalier som sprids till miljön. Sammantaget finns det över 100 000 kemikalier som vi potentiellt kan bli exponerade för. Kemikalier som vi idag saknar mycket kunskap om gällande förekomst, spridning och risker för hälsa och miljö. Tre grupper av miljögifter som forskningsprofilen EnForce fokuserar på är perflourerade ämnnen (PFAS), polycykliska kolväten (PAC) och plast. PFAS och PAC-grupperna innehåller tusentals kemiska ämnen och inom EnForce försöker vi utveckla nya metoder för att hitta de giftigaste av dessa ämnen, och förstå deras källor, spridningsvägar och risker. Det handlar om ett detektivarbete med tusentals små nålar i en stor höstack. Vid nätverksträffen kommer Magnus att berätta om denna spännande upptäcktsresa i kemins värld.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Specialpedagogiskt nätverk

NÄR: 2 december 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Specialpedagogiskt nätverk.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Du som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

DECEMBER 2020

RUC – Nätverksträff för Specialpedagogiskt nätverk

NÄR: 2 december 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Specialpedagogiskt nätverk. Skolmåltiden – en specialpedagogisk fråga? Nätverksträffen leds av Ann-Sofie Larsson, specialpedagog i Laxå kommun och Charlotta Pettersson, universitetslektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Örebro universitet. Ann-Sofie har en bakgrund som lärare i åk 1-6 och har jobbat som förstelärare inom allmändidaktik och systematiskt kvalitetsarbete. Charlotta har tidigare arbetat som samordnare av elevhälsofrågor på kommunal nivå och nationell nivå samt inom Specialpedagogiska skolmyndigheten som forsknings- och utvecklingssamordnare. Gemensamt arbetar de i ett treårigt interventionsprojekt om Skolmåltiden som pedagogiskt redskap. Där har de ett särskilt fokus på skolmåltidens specialpedagogiska dimensioner. Frågor om hur är det möjligt att använda skolmaten och skolmåltidssituationen som ett specialpedagogiskt redskap i arbete med elever i behov av olika typer av stöd har varit i fokus i deras arbete. Det har undersökts genom forskningscirklar, deltagande observationer och intervjuer med elevhälsopersonal, elever och lärare. Denna workshop tar utgångspunkt i projektets resultat och grundar sig i frågeställningar och diskussion om hur man kan arbeta specialpedagogiskt strategiskt och hälsofrämjande kring skolmaten och skolmåltidssituationen, som ett sätt att stödja elevers lärande och möjligheter att uppnå skolans mål och kunskapskrav.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Skolledarnätverket

NÄR: 7 december 2020, kl. 12.00-16.00
VAD: Höstens andra nätverksträff för Skolledarnätverket. I elevers öden hittar vi våra systemfel. Nätverksträffen leds av Martina Augustsson, samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret i Karlskoga kommun och Lena Öijen, utbildningsstrateg/vetenskapligt stöd i Karlskoga kommun. Lena arbetar även deltid som adjungerad lektor inom Örebro universitetets strategiska satsning Framtidens lärarutbildning. Elever med problematisk skolfrånvaro är en komplex situation som skolledare och elever dagligen har att hantera. Utifrån rapporten Progression02 vill vi under detta seminarietillfälle sätta fokus på skolledares styrning och ledning utifrån elevers syn på sin skolgång, men även hur vi kan använda elevers röster för att få syn på våra egna systemfel. Vi kommer varva korta inspel från oss med gemensamma samtal i mindre och större grupperingar.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Rektorer
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Idrottsdidaktiskt nätverk

NÄR: 8 december 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Idrottsdidaktiskt nätverk. Föreläsning och gemensam diskussion: Marie Öhman, professor vid Örebro universitet, Ida-Lie Heljeberg, lärarstudent vid Örebro universitet, Maria Wahlström och Lisa Broadley, idrottslärare Alléskolan i Hallsberg leder nätverksträffen på temat ”Från fötter till betyg” - Nyanlända flickors rörelseförståelse och deltagande i skolämnet idrott och hälsa. Under nätverksträffen kommer ett praktiknära forskningsprojekt att presenteras, där möjligheter och utmaningar i samarbetet mellan universitet och skola diskuteras. Det handlar om mötet mellan forskning och lärares beprövade erfarenhet där behov och utmaningar som lärare möter i anslutning till undervisningen ligger till grund för forskningen. Projektet tar sin utgångspunkt i att många gymnasieskolor står inför det faktum att det varje år kommer många nyanlända elever. Lärare i skolämnet Idrott och hälsa har uppmärksammat att nyanlända flickor är en särskilt utsatt grupp när det gäller tidigare erfarenheter av rörelseförmågor och grundmotoriska färdigheter. Det innebär att flickorna avstår från aktivt deltagande på idrottslektionerna, vilket i sin tur leder till att de inte klarar kunskapskraven. Projektet avser att dels bidra med kunskaper om hur undervisningen kan utvecklas i syfte att främja elevers utveckling och lärande, dels bidra med kunskaper inom forskningsfältet där nyanlända flickors fysiska förmågor inte tidigare har uppmärksammats.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Idrottslärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom idrottsdidaktiska
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

Senast uppdaterad: 25 september 2020

Publicerad: 3 november 2015

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se