Gå till innehåll

Familjecentraler är mötesplatser för föräldrar och barn. Här kan man leka tillsammans, träffa andra familjer, få stöd och delta i gruppaktiviteter.

På familjecentralerna finns pedagoger, kuratorer, BVC-sköterskor och barnmorskor. Verksamheten är öppen för alla och man behöver inte anmäla sig. Barnen är olycksfallsförsäkrade under vistelsen på familjecentralen.

Bilder och röster från Örebros familjecentraler

Du kan välja att se filmen med undertext.

Aktuellt

Familjecentralskonferensen 2019

2019 års familjecentralskonferens äger rum på Conventum Kongress i Örebro den 7-8 maj 2019. Temat är "Familjecentralen – en viktig arena i arbetet för en jämlik hälsa".

Förskollärarna Malin Hellman och Jessika Olsson på Familjecentralskonferensen 2019.

Malin Hellman och Jessika Olsson, förskollärare på Oxhagens- och Varberga familjecentral, på Conventums utställartorg.

Modell för kontinuerligt språk- och läsfrämjande arbete på Örebro kommuns familjecentraler

Familjecentraler, Stadsbiblioteket och Biblioteksutveckling Region Örebro län har tillsammans tagit fram en modell för språk- och läsfrämjande arbete. I samband med årets familjecentralskonferens hölls en föreläsning där arbetet med att ta fram modellen presenterades.

Bild på de tre föreläsarna: Eva Carlbom, utvecklingsledare Region Örebro län, Anne Myllylä, bibliotekarie stadsbiblioteket och Lena Carlsson, enhetschef familjecentralerna.

De tre föreläsarna: Eva Carlbom, utvecklingsledare Region Örebro län, Anne Myllylä, bibliotekarie stadsbiblioteket och Lena Carlsson, enhetschef familjecentralerna.

Kontakt

Marika Örtqvist, enhetschef
019-21 30 32
marika.ortqvist@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se