Kort nulägesrapport från nya språksamordnarna

Vi har nu jobbat som språksamordnare i några månader och ni kanske undrar vad vi har sysslat med? Här är en kort rapport.

Omvärldsspaning

En del av tiden har vi ägnat åt att läsa in oss på aktuell forskning och litteratur runt språk och språkutvecklande arbete. Vi har också tagit kontakt med andra kommuner för att se hur de arbetar samt tagit del av deras goda exempel. En del av tiden har ägnats åt att knyta kontakter med Örebro universitet samt vara med i nätverk för exempelvis samordnare, SVA, bibliotek och grupper med rektorer.

Besökt verksamheten

Vi har också gjort besök på förskolor och skolor i syfte att få en bild av nuläget runt det språkutvecklande arbetet. Tanken är att allt detta ska mynna ut i en kartläggning som ger oss stöd och riktning i vårt fortsatta arbete.

Ju mer kunskap vi tar del av desto mer förstår vi att denna fråga är både mångfacetterad samt komplex och kräver långsiktighet i både planering och genomförande. Så ha tålamod! Vi fortsätter att jobba på och ser redan nu fram emot höstens fortsatta arbete i utvecklingsenheten där vi och våra kollegor arbetar vidare med det viktiga uppdraget kring språk! Hör gärna av Er om ni har tankar eller funderingar. Vi tar gärna emot frågor, synpunkter och idéer.

Nu tar vi snart semester och önskar Er alla en skön sommar!

/Karin Engblom, Gunilla Eriksson Bergström

Senast uppdaterad:

Publicerad: