Språklek med film – nytt material från Filminstitutet

Filminstitutet har tagit fram materialet Språklek med film. Detta material introducerar tre filmpedagogiska metoder vars syfte är att underlätta för förskollärare och annan personal att arbeta språkutvecklande med de nationella minoritetsspråken.

Verktyget kräver varken förkunskaper i de nationella minoritetsspråken eller i filmpedagogik och filmskapande.

– Materialet ger inspiration till att arbeta språkutvecklande med alla barn, idéerna passar även till barn som har svenska som modersmål eller är flerspråkiga, säger Örebro kommuns språkutvecklare Gunilla Eriksson Bergström.

Metoderna beskrivs dels i en lärarhandledning, dels i en film där vi möter pedagoger och barn i olika förskolor där de utforskar de nationella minoritetsspråken genom att fota, filma och berätta utifrån sina bilder. I materialet ingår också ordlistor med bilder och QR-koder så barnen kan lyssna till och lära sig ord på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Som stöd till pedagogerna finns också en teknisk handledning med tips samt en fördjupning om de nationella minoriteternas historia och kultur, med tips på filmer och böcker att se och läsa med barnen.

Materialet, som är kopplat till läroplanen för förskolan, Lpfö18, är framtaget i samråd med förskolepersonal med både majoritets- och minoritetssvensk bakgrund, samt företrädare för nationella minoritetsföreningar, forskare och myndigheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: