Lästips: Att stödja barn med ett annat modersmål än svenska i förskola och förskoleklass

Här kommer ett lästips för er som är intresserade av att läsa om vilka arbetssätt som enligt forskning är gynnsamma för att stärka barns språkutveckling i förskolan.

Skolforskningsinstitutets rapport "Språkutveckling och social inkludering – Att stödja barn med ett annat modersmål än svenska i förskola och förskoleklas" ger en bild av olika arbetssätt som främjar språkutveckling och social inkludering för barn med andra modersmål än svenska.

Översikten visar hur komplext språk är och att förskolan behöver arbeta med flera olika delar och områden för att utveckla alla barns språk.

/Gunilla Eriksson Bergström, språksamordnare inom förskola

Senast uppdaterad:

Publicerad: