Pedagog Örebro önskar alla pedagoger och skolledare en trevlig sommar!

Nu är det dags för Pedagog Örebro att ta sommarlov! Vi avslutar med att lista tolv artiklar från våren som gått – trevlig sommarläsning!

Vi vill tacka alla pedagoger och skolledare för allt inskickat material och gott samarbete under året! Vi på redaktionen önskar alla en trevlig sommar. Vi ses i augusti igen!

/Micke och Jonas, Pedagog Örebro

Satsning på barnens språk och kunskapsutveckling i Vivalla förskolor

I det mångkulturella bostadsområdet Vivalla är det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i förskolan av största vikt. De åtta förskolorna i Vivalla jobbar därför systematiskt med moduler kring boken Mångfaldens förskola – Flerspråkighet, omsorg och undervisning och har redan sett flera positiva effekter av arbetet. Artikeln från maj hittar du här.

Kvinna med dator framför sig

Malin Liljesvan Nya Karlslundsskolan

Digitalt arbetssätt håller undervisning igång trots hög frånvaro

Undervisning i två klassrum samtidigt – både i skolan och i hemmet. Trots hög frånvaro från både elever och lärare löper undervisningen på som vanligt på Nya Karlslundsskolan. Artikeln från februari hittar du här.

Stort kliv från elev till student – så förbereder du dina elever

Örebro universitetsbibliotek bjöd nyligen in gymnasielärare till en fortbildningsdag på temat "Att förbereda elever för högre studier". Att det råder en stor skillnad mellan hur de två verksamheterna ser på undervisning och stöd framgår tydligt. Frågan är vad som kan göras för att överbrygga glappet så att övergången till högre studier blir så bra som möjligt för våra elever/studenter? Artikeln från juni hittar du här.

Länkar och lärarresurser – kriget i Ukraina

Hur kan du som pedagog prata med barnen om kriget i Ukraina? Vilka lärarresurser finns? Vi har listat några som kan vara ett stöd i din undervisning. Sidan uppdateras kontinuerligt. Artikeln från mars hittar du här.

Tre pedagoger från Rynningeåsens förskola

Pedagoger och rektor på Rynningeåsens förskola

Hållbarhetsarbetet på Rynningeåsens förskola gav fin utmärkelse

Rynningeåsens förskola har tilldelats Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling för sitt arbete med social, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet. Vi besöker förskolan för att veta mer om deras arbetssätt och hur hållbarhet genomsyrar utbildningen. Artikeln från mars hittar du här.

Digital likvärdighet för Örebros förskolor och skolor

Det händer saker inom digitalisering för Örebro kommuns förskolor och skolor. Med likvärdigheten som utgångspunkt finns nu gemensamma digitala läromedel och assisterande teknik på plats. Pedagogerna Lisa och Katrin på Mellringeskolan är nöjda med förändringen och menar att kommunen tar sitt ansvar i digitaliseringsprocessen. Artikeln från mars hittar du här.

Tips på startuppgifter i matematik

I januari 2019 skrev jag ett blogginlägg om startuppgifter. På några år hinner man ju tänka nytt, tänka om och även såklart behålla saker som funkat bra. Det gamla blogginlägget var och är uppskattat av många. Jag tänkte därför uppdaterar er med lite fler tips, inom matematik denna gång. Dessa tips är några av de uppgifter jag använder mest just nu. Blogginlägget från mars hittar du här.

TABB-gänget

TABB-gänget

Effektiva verktyg för barnets bästa – TABB-projektet i Örebro är halvvägs

Mycket händer inom projektet Tillsammans för alla barns bästa (TABB) i Örebro. Arbetsgruppen, som består av kompetenser från skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården, jobbar vidare med att implementera olika verktyg i verksamheterna i syfte att förbättra samarbetsformer för att få en helhetsbild över varje barns situation. Artikeln från juni hittar du här.

Bokblogg: Tillgängligt lärande i förskolan – vad det är och hur man gör, av Ann S. Pihlgren

Jag har läst boken Tillgängligt lärande i förskolan, av Ann S. Pihlgren. Boken är utgiven 2021. Författaren är fil.dr, lärarutbildare, förskole- och skolutvecklare. Hon har arbetat som förskolechef och rektor, förvaltningschef och kvalitetsutvecklare för förskola och skola. Hon har tidigare skrivit flera böcker om bland annat undervisning i förskolan. Blogginlägget från januari hittar du här.

Så kan du kombinera digitalt och analogt material

I mitt arbete som IKT-pedagog tycker jag det är viktigt att hitta sätt där digitala verktyg kompletterar analogt material. Det digitala får inte helt ta över och ersätta det analoga, men med hjälp av digitala verktyg kan vi erbjuda fler sätt att lära oss på och på så sätt ge fler barn chansen att hitta sitt sätt att lära. Blogginlägget från maj hittar du här.

Hur kan framtidens klassrum se ut?

Hur ser framtidens klassrum ut? Hur kan de anpassas efter lärarens behov och vara både flexibla och hybrida? Örebro universitet har skapat två klassrum och ett Learning Lab inom ramen för delprojektet Nya lärmiljöer i Framtidens lärarutbildning. Vi fick en rundvandring – häng med! Artikeln från mars hittar du här.

Sofia Österborg Wiklund

Sofia Österborg Wiklund

Månadens forskare: Sofia Österborg Wiklund

Begreppet neurodiversitet är centralt i Sofia Österborg Wiklunds forskning. Månadens forskare menar att dagens synsätt på individer med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) osynligör och skapar ett utanförskap. Ett systemskifte krävs och förskolan och skolan behöver ta sig an dessa frågor från nya perspektiv. Artikeln från april hittar du här.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?