Många möjligheter med AI

De senaste åren har AI fullkomligt exploderat och blivit något vi i förskolan och skolan behöver lära oss att hantera. Många möjligheter finns men också risker. Vi hängde på när den kommunala teknikskolan Komtek, hade en workshopdag för Mellringeskolans pedagoger.

Charlotte Korslid och Veronica Varg från Komtek höll i workshopdagen.

Charlotte Korslid och Veronica Varg från den kommunala teknikskolan Komtek träffar lärare från Mellringeskolan F-6. Ämnet för dagen är AI, något som visserligen har funnits länge men som blivit något som alla pratar om efter Chat GPT:s lansering under 2022. Utvecklingen går rasande snabbt och Charlotte och Veronicas budskap till lärarna är tydligt:

Vi behöver lära oss mer om och vi behöver att förhålla oss till AI – både för att elevernas och för vår egen skull.

Förenklar vardagen

Under workshopen presenterades en mängd möjligheter som både kan hjälpa och stötta elever men också frigöra tid och förenkla vardagen för lärarna.

Veronica och Charlotte utgick från de generativa AI-funktionerna ChatGPT och Copilot. Den senare har alla pedagoger i Örebro kommun tillgång till via sitt Microsoft 365-konto och webbläsaren Edge. Copilot erbjuder också ett kommersiellt dataskydd som är bra utifrån ett säkerhetsperspektiv - chattdata sparas inte och informationen används inte för att träna språkmodeller.

Duon ser följande användningsområden för lärare:

  • Planering
  • Formuleringar
  • Textbearbetning
  • Textgenerering
  • Bolla idéer
  • Generera idéer
  • Förklara ord och begrepp

– Det finns verkligen en massa möjligheter här och en massa tid att frigöra, menar Charlotte.

Lärarrollen fortsatt mycket viktig

Under workshopen betonades också att lärarrollen fortsatt blir mycket viktig. I arbetet med AI behövs kunskap för att se vad som är rätt eller fel och till exempel kunna koppla arbetet till skrivningar i läroplan och kursplan. Chattbotarna är inte heller tränade för att ge sanna svar utan bygga naturtrogna svar som ser bra ut utifrån de mönster som modellen tränats på.

Generativ AI är sannolikhet och inte sanning.

Frågan om fusk och AI diskuterades också. Skolverket avråder till exempel från inlämningsuppgifter som betygsunderlag om man inte kan säkerställa tillförlitligheten. Idag finns inget bra verktyg för att ta reda på om en text är AI-skapad. För lärarens undervisning kan det till exempel innebära att eleverna får göra mer skrivuppgifter i skolan och att skapa mer forum för resonerande.

– Vi behöver helt enkelt ha kunskap för att kunna göra aktiva val, menar Veronica.

Alla har tillgång till spökskrivare

Fusk är en risk men Veronica och Charlotte pekar också på vinster: Nu har alla tillgång till en "spökskrivare". Tidigare fick bara en del elever hjälp av föräldrar och syskon att skriva. Det kan öka likvärdigheten och är demokratiskt att alla har tillgång. Elever kan också lättare få återkoppling på en text hen skrivit och på så sätt förbättra den.

Duon avslutar med en uppmaning:

– Våga testa!

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Charlotte Korslid framför Mellringeskolans pedagoger.

Senast uppdaterad:

Publicerad: