Gå till innehåll

Här hittar du relevanta digitala lärresurser samlade.

Tips på digitala verktyg för klassrummet

Digitala tips i Microsoft 365 - artikel på Pedagog Örebro

Artikeln hitar du här

Pedagog Örebros 24 digitala tips för klassrummet del 1

Sammanställningen hittar du på Pedagog Örebro!

Pedagog Örebros 24 digitala tips för klassrummet del 2

Sammanställningen hittar du på Pedagog Örebro!

Sammanställning på digitala verktyg för klassrumskommunikation

Hittar du i denna pdf!

Minecraft i undervisningen

Minecraft Örebro är ett Team dit intresserade pedagoger från förskola - gymnasiet kan ansluta för att dela sina erfarenheter eller lära sig nytt. Ansök här.
Få tips och idéer i artikeln: "Får stipendium för att koppla svensk läroplan till Minecraft" (Pedagog Örebro)

Film om digitala verktyg för läsa och skriva

Hittar du här!

Digitala resurser och information om distansundervisning

Artikel med sammanställning hittar du på Pedagog Örebro

Lotsens Infotek – Assisterande teknik

Information om assisterande teknik generellt och inbyggt i Office 365 i syfte att öka tillgänglighet i undervisning för elever med och utan utmaningar med läs och skriv. Lotsens Infotek hittar du här!

Skolverkets lärportal – digitalisering

I lärportalen hittar du material för att utveckla den digitala undervisningen tillsammans med dina kollegor. Gå till digitaliseringsdelen i Skolverkets lärportal!

Örebro kommuns nuvarande kommunlicenser – digitala verktyg och läromedel

Följande digitala lärresurser är tillgängliga i Örebro kommuns förskolor och skolor och är godkända att använda. Kommunlicens innebär att alla verksamheter har tillgång.

Inläsningstjänst (ILT)

  • Förskola, Lotsen – Polyglutt
  • Grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola, Perrongen, Lotsen – Polylino
  • Grundskolan, Gymnasiet och Vuxenutbildningen – Begreppa, Inlästa läromedel

Inläsningstjänst erbjuder Inlästa läromedel, lättlästa böcker, filmer och guider på flera språk, utbildningar och tester för kartläggandet av dyslexi.
Blogg om Inläsningstjänst hittar du här!

Hur fungerar det med konton och administration i kommunen – Kommunens riktlinjer hittar du här! Pdf, 247.7 kB. (Pdf, 247.7 kB)

Kundsupport från Inläsningstjänst hittar du här!

Widgit online – Kommunlicens

Ritade tecken – Kommunlicens

SpellRight – Kommunlicens

Stava Rex – Kommunlicens

NE Kunskapstjänst – Kommunlicens

ClaroRead plus – Kommunlicens

Läs mer om övriga assisterande verktyg i Örebro kommun här!

NE Digitala läromedel – Licens för förskola och grundskola

Unikum – Förskola

ITS Learning – Grundskola och Gymnasiet

Fronter – Vuxenutbildning

Binogi – Licens för anpassad gymnasieskola, IM, SPRI och Riksgymnasiet

Bingel – Kommunlicens

Exam.net, digitala prov – Licens för Grundskola, Gymnasiet och Vuxenutbildning

Kunskapsmatrisen – Kommunlicens

LegiLexi, kartläggningsverktyg i grundskolan – Kommunlicens
Läs mer om Legilexi här.

Mashie, kostdatasystem – Kommunlicens

Microsoft Office – Licens för Förskola, Grundskola, Gymnasiet och Vuxenutbildningen
Logga in på office 365.

Skola 24, närvarosystem - Licens för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
Läs mer om skola24 här.

Skolplus – Kommunlicens

Tempus, närvarosystem – Licens för förskola

Om du behöver digitalt stöd (kommunalt anställd)

Örebro kommuns objektsspecialister

Hör av dig/er till dessa om ni behöver hjälp och stöd: Via kommunsupport: ring 2000 eller mejla kommunsupport@orebro.se eller via e-tjänsten: https://serviceintern.orebro.se/IN350

Objektspecialister digitalt lärande

Henrik Cassel – Objektledare
Annie Jonasson
Emil Jansson
Peder Andersén
Jonas Undestam
Annica Duberg
Pia Malmberg
Sofie Grönberg

Infosidor på Intranätet:

https://intranat.orebro.se/servicestod/it/verksamhetssystem/forskolaskolavuxenutbildningverksamhetssystem.11671.html

Guiden – Kunskapsbank för Örebros digitala arbetsmiljö (för dig som jobbar i Örebro kommun)

guide.se hittar du under orebro.se!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se