Skicka vidare! Emil Jansson

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här gången Emil Jansson, objektspecialist Digitalt lärande, Örebro kommun, som svarar på tre frågor från Edvin Thörnholm.

Emil Jansson

Emil Jansson

Hej Emil! Berätta lite om dig själv.

Jag heter Emil Jansson och jobbar som objektspecialist inom Digitalt lärande. Tillsammans med mina kollegor stöttar vi verksamheter från förskola till vuxenutbildning med digitalisering. Jag har snart jobbat 11 år med digitaliseringsfrågor i kommunen, från att jobba som IKT-pedagog på en gymnasieskola till att idag stötta hela lärandet. Jag lever tillsammans med min fru Camilla och två fantastiska barn Love och Noomi. På fritiden är jag intresserad av Degerfors IF, musik och dryckeskunskap.

Hur har itslearning utvecklats under tiden du jobbat som objektspecialist?

– Tycker att itslearning har gjort en förflyttning från att ha verktyg som liknar hur en dator är uppbyggt (ex. mappar, filer och så vidare) till att mer bli ett stöd i pedagogiska processer. Detta är tydligast i planeraren och hur omdömen och IUP skrivs.

Hur upplever du att itslearning förändrat undervisningen?

– Svår fråga. Oavsett hur läraren använder itslearning så tycker jag att det är ett bra nav för att planera, genomföra och utvärdera/bedöma undervisning. Till itslearning kan läraren koppla andra resurser så som ex inläsningstjänst och NE kunskapstjänster och läromedel.

Min generella åsikt är att system ska ha en bra balans mellan att vara styrande och inte styrande i hur lärare genomför sin undervisning. Om ett system är för styrande finns det risk att den inskränker på pedagogens frihet, samtidigt får den inte vara för fri för då kan den upplevas rörig för elever och vårdnadshavare.

Har du någon idé på funktion som itslearning skulle behöva implementera?

– Många i kommunen använder itslearning för yngre skolår och då är den primära målgruppen vårdnadshavare. Itslearning har tagit några kliv för att möte de behov som verksamheten har för att kommunicera med vårdnadshavare men har betydligt mer att önska.

Sen tycker jag även att itslearning har för många dolda och avancerade funktioner som borde vara tydligare och kanske till och med standard. Ett exempel på det är bedömningsöversikt och dess koppling till terminer som är vanligt att användare missar.

Skulle även önska en bättre integration generellt mellan de digitala lärresurser vi har i kommunen.

Jag vill skicka tre frågor vidare till Lena Sundqvist, lörare på Sjukhusskolan:

  1. Hur kan undervisning se ut för elever under deras vistelse på sjukhuset och sjukhusskolan?
  2. Hur fungerar samarbetet med elevens ordinarie skola?
  3. Vad är det bästa med att vara sjukhuslärare?

Senast uppdaterad:

Publicerad: