Satsning på SYV har stor potential och kan skapa en kedjereaktion av positiva förändringar

Örebro kommuns satsning på studie- och yrkesvägledare är värdefull, rätt i tiden och till fördel för eleverna i framtiden. Det menar Robin Löfstrand, SYV på Navets skola 7-9.

Som redan nämnts kommer nästan samtliga tjänster för studie- och yrkesvägledning inom grundskolan genomgå en reform inom Örebro kommun till höstterminen 2024. Eleverna har tidigare haft en differentierad tillgång till vägledning, både upp mot slutet av grundskolan men kanske framför allt i de lägre åldrarna. Den här förändringen kommer innebära att alla studie- och yrkesvägledare framöver kommer ha jämbördiga förutsättningar att tillgodose elever och lärares behov av stöttning, oavsett om det berör gymnasievalet och prao eller den röda tråden av studie- och yrkesvägledning som ska finnas med eleverna kontinuerligt genom hela skolgången. Det öppnar dessutom upp för att studie- och yrkesvägledare i grundskolan kommer ha mer tid och utsikt till ett vidare samarbete för att upprätthålla likvärdig studie- och yrkesvägledning.

Tillsammans vill vi bidra till att alla elever, oberoende av geografisk placering, får samma möjlighet till ökad valkompetens.

Mycket gynnsamt att alla skolor inkluderas i satsningen

Variationen på tillgång till studie- och yrkesvägledning har kanske varit allra störst på de skolor som inte har årskurs 7–9, att alla skolor nu inkluderas är självfallet mycket gynnsamt för samtliga involverade på sikt men det lär initialt bli utmanande att implementera vägledning där det inte tidigare funnits som ett naturligt inslag. I dagsläget är jag den verksamma studie- och yrkesvägledaren i Örebro kommun med en tjänst som är snarlik utformningen av de nya som tillsätts till hösten.

Framtiden för studie- och yrkesvägledningen i grundskolan känns spännande och har stor potential att skapa en kedjereaktion av positiva förändringar.

Når vi ut tidigare i åldrarna och får en högre närvaro på skolorna överlag så kan vi bland annat arbeta för att öka motivation, motverka felval, få fler elever att känna sig berättigade till utbildning och den framtid de drömmer om utan att känna sig begränsade av exempelvis socioekonomiska faktorer, vilket i sin tur kan bidra till ökade skolresultat, högre andel elever med gymnasiebehörighet och minskad risk för utanförskap samt inte minst påverka klimatet i skolmiljön. Med en kommunalt gemensam huvudmannaplan att utgå från i kombination med mer tid för kompetensutbyte och planering så tror jag det nya samarbetet snabbt kommer visa sig vara fördelaktigt, både i relation till oss verksamma studie- och yrkesvägledare men också för elever och personal i grundskolan.

Kan anpassa efter skolans behov

Även om ambitionen är att tillgång, handledning och stöttning ska vara likvärdig så kommer också utrymme finnas för att anpassa studie- och yrkesvägledningen sett till den enskilda skolans behov. Detta gäller i synnerhet de skolorna som endast har elever upp till årskurs 6, i de övre åldrarna är kanske den största förändringen att vi nu ges tid till att exempelvis ha individuella vägledningssamtal inför gymnasievalet med samtliga elever i både årskurs 8 och 9. Min subjektiva vision kring låg- och mellanstadiet är att vi studie- och yrkesvägledare ska ha huvudmannaplanen som en bas, där det samlas gemensamma aktiviteter och material som utgångspunkt och som alla skolor får tillgång till praktiskt genom deras studie- och yrkesvägledare.

Att vi sedan finns tillgängliga för lärarhandledning och stöttning kring allt som berör vägledning på skolan samtidigt som vi i den mån det är möjligt har fysisk närvaro och träffar eleverna. Det kan vara genom enskilda aktiviteter eller mer kontinuerligt återkommande händelser på årshjulet, exempelvis träffar jag själv årskurs 5 inför språkval och informerar föräldrar kring för- och nackdelar med modernt språk. Även en träff med årskurs 6 finns med på mitt årshjul för att prata utbildningssystem, lite allmänt kring högstadiet och gymnasiet men även om olika möjligheter till profilinriktningar inför skolvalet. Det kan säkerligen se ut på olika sätt framöver men vad jag är helt övertygad om är att satsningen på studie- och yrkesvägledningen på sikt kommer visa sig vara värdefull, rätt i tiden och vara till fördel för eleverna i framtiden.

/Robin Löfstrand, SYV Navets skola 7–9

Fakta: Örebro kommuns satsning på Studie och yrkesvägledare

Från och med höstterminen 2024 utökas befintliga deltidstjänster inom 7–9 skolorna till 100%. Det innebär att alla studie och yrkesvägledartjänster inom Örebros grundskolor kommer att vara heltidstjänster. Inom ramen för uppdraget som studie- och yrkesvägledare ingår att stötta övrig skolpersonal i arbetet med studie- och yrkesvägledning, som är hela skolans ansvar.

En samordnade central tjänst för studie- och yrkesvägledning är tillsatt och ska verka för utveckling och samordning av skolornas arbete kring studie- och yrkesvägledning.

Senast uppdaterad:

Publicerad: