Övergångar och huvudmannaplaner i fokus för Örebros SYV-samordnare

I Örebro kommun görs en satsning för att stärka studie- och yrkesvägledningen för grund- och gymnasieskolan vilket innebär att det har tillkommit nya tjänster för samordning av studie- och yrkesvägledningen. Susanna Bergman beskriver i detta blogginlägg vilka utvecklingsområden som kommer jobbas med mycket den närmaste tiden.

Susanna Bergman, Jörgen Johansson och Magnus Nordfamne.

För de kommunala gymnasieskolorna är det tre personer som har samordningsuppdrag på viss procent i sina ordinarie studie- och yrkesvägledartjänster: Susanna Bergman på Virginska gymnasiet, Jörgen Johansson på Rudbecksgymnasiet och Magnus Nordfamne på Karolinska gymnasiet.

Det finns också ett nationellt nätverk för personer som har en samordnande funktion antingen som studie- och yrkesvägledare eller SSA-samordnare (samverkan skola arbetsliv) som bland annat Skolverket är med och anordnar träffar med. Till dags dato är vi drygt 25 personer från norr till söder som är med i nätverket som har två träffar per år för erfarenhetsutbyte och aktuella frågor. Det är ett viktigt forum för oss att delta i.

Två stora utvecklingsområden

En viktig del i uppdraget under detta läsår är att stärka och utveckla övergången mellan grund- och gymnasieskolan. I samordnargruppen kommer vi att ha grundskolornas behov som utgångspunkt för utvecklingsarbetet. Vårt gemensamma mål är att det ska bli så bra som möjligt för våra elever i övergången till gymnasieskolan och vi behöver därför samarbeta.

Kristian Dyrvik

Kristian Dyrvik, SYV-samordnare för grundskolan

Vi är i startgroparna i arbetet och målet är att bygga långsiktiga och hållbara strukturer för samverkan och ha ett nära samarbete med Kristian Dyrvik som är grundskolans samordnare för studie- och yrkesvägledning.

Det andra utvecklingsområdet som är prioriterat för detta läsår är att implementera de handlingsplaner och aktivitetsplaner som utgår från kommunens huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning för respektive program i gymnasieskolan som klubbades igenom 2020. Vi som är samordnare för gymnasiet ansvarar även för att sammankalla till studie- och yrkesvägledarnas nätverksträffar då vi lyfter aktuella frågor, har kollegialt utbyte och bjuder in olika externa aktörer t ex Örebro universitet, Handelskammaren Mälardalen, Stiftelsen Activa med flera

/Susanna Bergman, SYV-samordnare gymnasieskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: