Cannabis på schemat – skolpersonal utbildades

"Det farligaste med cannabis är att vi inte tänker att den är farlig". Bernard Landh, Thomas Göth, Gabriella Lundvall och Mathsarne Ekström vill ge skolpersonal mer kunskap, konkreta verktyg, strategier samt vidga och nyansera perspektiven. Vi hängde med på en utbildningsdag för skolpersonal.

Bernard Landh, Gabriella Lundvall, Mathsarne Ekström och Thomas Göth, leder utbildningsinsatsen "Cannabis på schemat".

Cannabis på schemat är ett välkänt koncept på regionens gymnasieskolor. I år bjöds också personal på högstadiet in att delta i workshopdagen som hölls för åttonde gången. Syftet med konceptet och workshopdagarna är att ge vuxna som jobbar med ungdomar mer kunskap så att en större trygghet skapas kring frågan och att vuxna lättare kan prata och utbilda kring cannabis.

"Blir en sämre version av sig själv"

– Cannabis påverkar vardagen negativt och man blir en sämre version av sig själv. Många unga tycker att det inte är så farligt och inte så gränsöverskridande. Vi vill nyansera bilden och ser väldigt mycket problem kopplat till cannabis i vårt vardagliga möte med elever, säger Thomas Göth, kurator på Maria Ungdom.

– Den stora skillnaden nu jämfört med tidigare är att de som använder i regel använder mer. Det som är viktigt då att komma ihåg är ju också den ökade THC-halten Delta-9-tetrahydrocannabinol) i cannabis, vilket gör att drogen är mycket starkare än tidigare och att hjärnan påverkas ännu mer, säger kollegan Bernard Landh.

Thomas och Bernard berättar att cannabis påverkar de kognitiva funktionerna såsom beslutsfattande, planering, motivation och arbetsminne. En del klarar av att hantera drogen bättre än andra och Bernhard och Thomas har stött på flera unga där vardagen raserats på grund av bruk av cannabis. Skolarbetet är bara en sak som blir lidande och ju mer som brukas desto mer påverkas vardagen negativt.

Bernard Landh

– Man ser bland annat i tvillingstudier, där en använt cannabis under längre tid och en annan inte gjort det, att det verbala minnet blir sämre vid bruk av cannabis. I en skolkontext blir det därför mycket svårare att till exempel lyckas på prov, då hjärnan har svårare att komma ihåg vad som gåtts igenom. Andra studier kan också visa minskad aktivitet och mindre blodflöde i hjärnan vid bruk av drogen, säger Bernard.

Systematiskt och långsiktigt

Duon önskar att skolor arbetar systematiskt och långsiktigt med frågan. Enskilda temadagar som inte följs upp är inte att rekommendera utan undervisning om cannabis måste in på schemat och som en naturlig del i flertalet ämnen.

– Många skolor har kommit igång med ett bra arbete men vi hoppas på ännu fler. Det är en viktig fråga, speciellt i ljuset av den liberala syn av cannabis som ungdomar möter på sociala medier och att länder som till exempel Tyskland och Kanada har legaliserat cannabis, säger Bernard.

Nöjda deltagare

Anna Brogevik är skolsköterska på Virginska gymnasiet och är en av deltagarna under utbildningsdagen.

– Det här är jätteviktiga frågor som det behövs mycket kompetensutveckling om. Viktigt att ha denna kunskap till exempel när jag har mina hälsosamtal med elever. Det handlar om att reagera på varningssignaler och i en del fall lägga ett pussel kring eleven. Jag tar med mig mycket lärdomar från denna dag.

Cirka 50 skolpersonal var på plats.

Jila Hamid, elevkoordinator, och Maja Rosén, elevstödjare på Individuella programmet på Virginska gymnasiet tar också med sig mycket tillbaka till arbetet med eleverna.

– Vi har redan ett jättebra samarbete med Maria Ungdom kring våra elever och sådana här dagar ger väldigt mycket, är betydelsefulla och ger insikter. I vårt arbete har vi bra relationer med eleverna och märker ganska snabbt om något är fel. Idag har vi fått ännu mer verktyg för att möta eleven på rätt sätt.

Konkreta lektionsupplägg

På eftermiddagen föreläste Gabriella Lundvall, gymnasielärare, och Mathsarne Ekström, skolkurator på Rudbecksgymnasiet. De fokuserade på strategier för att samtala med ungdomar om cannabis och delade med sig av konkreta lektionsupplägg för att behandla ämnet på ett pedagogiskt och informativt sätt i klassrummet.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Fakta Cannabis

Cannabis (hasch och marijuana) har historiskt använts både som berusningsmedel och i medicinska syften. Det är framförallt från växtsorterna Cannabis sativa och Cannabis indica som cannabis utvinns1. Cannabis är klassat som narkotika och är den vanligaste förekommande narkotikasorten i Sverige, vilket framgår av bland annat beslagsstatistik. I frågeundersökningar svarar dessutom i princip alla som använt narkotika att de använt cannabis. Rökning är det vanligaste intagningssättet. Nu för tiden finns även syntetiska varianter av cannabis men de tas inte upp i detta faktablad. Inte heller berörs medicinsk användning av cannabis.

Källa: CAN - centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

 

Statistik

Enligt enkäten Liv och hälsa ung (görs på åk 2 elever i gymnasiet) hade 10% av killarna och 7% av tjejerna i Örebros skolor använt narkotika. 8% totalt hade använt Cannabis. 3% hade använt annan narkotika. I riket i stort är motsvarande siffror för narkotika och eller narkotikaklassade läkemedel 20%.

Senast uppdaterad:

Publicerad: