Gå till innehåll

Besök Cajsa Wargs skafferi, lär dig mer om Hjalmar Bergmans liv eller se hur ett klassrum såg ut från 1920-talet. Besök Kungsstugan som är Örebros äldsta byggnad. Lär dig mer om utfattiga familjerna Widmark och Leseur eller upptäck vår utomhusutställning Wadköpingsfolk.

Interiör från Cajsa Wargs skafferi. Foto Ullabritt Jonsson.

Vid torget står kokboksförfattaren Cajsa Wargs barndomshem. Huset kallas Borgarhuset och är en gästabudsstuga byggd på 1600–talet.

Utställningen "Cajsa Wargs skafferi" är en permanent utställning som är föränderlig, lärorik och stimulerar våra sinnen. Där kan du till exempel dofta på och njuta av Cajsa Wargs favoritkryddor, och se första upplagan av hennes kokbok "Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber". Du kan också höra Cajsa själv berätta om maten och måltiden i mitten av 1700–talet.

Stig in och låt dig förföras av smak och dofter genom tiderna!
I anslutning till Cajsa Wargs hus finns sommartid en kryddträdgård.

Utställningen finns på Torget (prick nr 3).

Öppettider

Se Wadköpings öppettider.

Cajsa Wargs skafferi. Foto Ullabritt Jonsson.

Familjerna Widmark och Leseur på Skomakaregården

I början av 1800-talet bodde här två utfattiga familjer. Den ena var familjen Leseur. Den andra var trossmakare Widmarks familj.

Gårdens ägare var vid den tiden en före detta skeppare Lindström. Förutom familjerna Leseur och Widmark fanns även andra hyresgäster. Auktionsvaktmästaränkan Moberg, den avskedade soldaten Hagmark och den utfattiga änkan Schultz var några av alla som också bodde här.

Här kan du även lyssna på några dialekter från Närke.

Välkommen till lokalen Utställningar på Skomakaregården (prick nr 5).

Öppettider

Se Wadköpings öppettider.

Hjalmar Bergmans skrivbord och stol.

På Skomakaregården finns Hjalmar Bergmanmuseet. Här får du veta mer om den firade författarens liv och leverne. Det handlar om Hollywooddrömmar och svartsjuka. Om barliv i Berlin, kärlek, rädsla och fantastisk litteratur.

Hjalmar Bergmans liv

Hjalmar Bergman föddes i Örebro den 19 september 1883. Hans föräldrar var bankkamrer Claes Bergman och Fredrique Bergman, född Elgérus. Hans morfar var fabrikör Daniel Julius Elgérus, en man med kraftfull personlighet och betydande ställning i staden, som bl. a. varit förebilden till biskopen i En döds memoarer. Hjalmar hade två systrar, Ester och Elna, som han gärna lekte fantasilekar med. I skolan hade han inga kamrater.

Hjalmar tog studenten som privatist i Västerås ett år före sina jämngamla kamrater i Örebro. Han studerade ett år i Uppsala och reste sedan till Florens, där han stannade i ett år för att studera konst, språk och litteratur.

Genom faderns kontakter med teaterdirektör August Lindbergs resande teatersällskap träffade Hjalmar sin Stina. De gifte sig 1908. De levde i många år ett liv på tu man hand resande i Europa. Deras enda fasta punkt i Sverige blev ett hus på Segelholmen i Stockholms skärgård. Genom Stinas bror teaterregissören Per Lindberg fick Hjalmar kontakt med teaterlivet i Europa, och genom svågern Tor Bonnier fick Hjalmar sina verk utgivna av Bonniers förlag. Stina blev Hjalmars sekreterare och en hängiven försvarare och marknadsförare av Hjalmar Bergmans författarskap.

Mot slutet av sitt liv var Hjalmar Bergman sjuk och nedgången av bl.a. alkohol. Han dog i Berlin nyåret 1931. Makarnas gemensamma vilorum finns på Norra kyrkogården i Örebro.

Hjalmar Bergmans författarskap

Hjalmar Bergman skrev romaner, noveller, skådespel, filmmanus och sagor. Hans pjäser spelas än idag och det har även gjorts TV–serie av Chefen fru Ingeborg. Hans verk översätts till främmande språk och är föremål för forskning både i Sverige och utomlands. Mycket av Hjalmar Bergmans produktion har inspirerats av barndomsupplevelser. Genom sin morfar och genom fadern lärde han känna näringslivets personligheter i Örebro och Bergslagen. Hans fiktiva stad Wadköping har drag av både Örebro och Västerås.

Han debuterade med läsdramat Maria Jesu moder 1905, men hans konstnärliga genombrott kom först med den humoristiska bergslagsromanen Hans nåds testamente 1910. Hans stora genombrott kom med romanen Markurells i Wadköping 1919. Den är fortfarande Bergmans mest uppskattade arbete, senare bearbetad till både pjäs och film. Som film blev den särskilt känd med Edvin Adolfsson som värdshusvärden Markurell med sitt röda hår, häftiga temperament och stora sårbarhet i allt som gällde den älskade sonen Johan.

Andra kända bergslagsromaner är Vi Bookar, Krokar och Rothar 1912, Knutsmässomarknad 1914–16, Farmor och vår herre 1921 och Jag, Ljung och Medardus 1923. Ett ofta spelat skådespel är komedin Swedenhielms. Huvudrollen skrevs direkt för Gösta Ekman. Författarens sista stora verk var Clownen Jac, som kom ut 1930 kort före hans död och som är hans bokslut med livet.

Vill du ha hjälp att hitta information om flera verk av Hjalmar Bergman, romaner, noveller av honom eller litteratur om honom, fråga på ditt bibliotek. Ett uttömmande verk i tre delar om Hjalmar Bergman är skrivet av Erik Hjalmar Linder: Sju världars herre, Kärlek och Fadershus farväl och Se fantasten.

Interiör från Hjalmar Bergmanmuseet.

Hjalmar Bergmanarkivet

Hjalmar Bergmanarkivet består av brev, fotografier, manuskript, böcker, pressklipp, och annat personligt material och finns samlat i Raritetskammaren, Stockholms universitetsbibliotek. Det får användas för seriös forskning och endast utnyttjas på platsen.

Hjalmar Bergman Samfundet

Hjalmar Bergman Samfundet är ett litterärt sällskap som stödjer forskning och bedriver programverksamhet om Bergman och hans verk. Läs mer om Hjalmar Bergman Samfundet på deras hemsida.

Hjalmar Bergmanvandring

Vill du boka en dramatiserad visning med Hjalmar Bergman?
Klicka här för mer information!

Utställningen finns på Skomakaregården (prick nr 5).

Öppettider

Se Wadköpings öppettider.

Lokal med vepor, byst av Jeremias i guld samt ett spegelbord

Jeremias i Tröstlösa

Välkommen in i vår utställning och lär dig mer om Jeremias i Tröstlösa, närkeskalden Levi Rickson.

Utställningen finns på Handskmakaregården (prick nr 6).

Öppettider

Se Wadköpings öppettider.

Gammaldags klädda personer inomhus

I Kungsstugan finns två gestaltningar som visar byggnadens ursprungliga funktion som visthusbod och gästabudsstuga

På torget i Wadköping finns Kungsstugan, som är Örebros äldsta byggnad. Kungsstugan har fått sitt namn av hertig Karl som enligt traditionen gästade stugan 1580 och 1581. Mer information om Kungsstugans historia hittar du här.

I Kungsstugan finns två gestaltningar och en utställning. Gestaltningarna visar byggnadens ursprungliga funktion som visthusbod och gästabudsstuga. Här kan du lyssna på när Borgmästare Bohm inspekterar sitt varulager eller när tjänstefolket förbereder för en festmåltid. Utställningen berättar Wadköpings historia.

Kungsstugan finns på Torget (prick nr 4).

Öppettider

Se Wadköpings öppettider.

Kungsstugan

Interiör från Skolmuseet med skolbänkar och stolar

Här finner du en utställning om skolhistoria inredd som ett klassrum från 1920-talet. Utställningen finns på Handskmakaregården (prick nr 6).

Guidad visning av Skolmuseet bokas hos Wadköping kontor: wadkoping@orebro.se eller 019–21 62 20.

Öppettider

Se Wadköpings öppettider.

Genom utställningen får du lära känna några av människorna som levde i Wadköpings byggnader förr och de som finns och verkar här idag. Utställningen består av 15 dubbelsidiga skyltar där den ena sidan porträtterar personer som funnits i byggnaderna innan de flyttades till Wadköping. Den andra sidan presenterar vilka som är verksamma i byggnaderna idag.

Porträtten representerar människor från olika tidsepoker, från 1600–talet till 1800–talets slut. Personerna på porträtten är helt vanliga örebroare och inte professionella modeller.

Vi hoppas att de upplysta skyltarna ska ge en ökad känsla av liv och historisk närvaro i Wadköping och på så sätt göra området mer inbjudande och intresseväckande dygnet runt, året om.

Fotograf

Husens invånare har tolkats genom nytagna bilder av fotografen Elisabeth Ohlson. Valet av fotograf motiveras av att Elisabeths bilder är uttrycksfulla och ger ett levande intryck, hon har också ett starkt historiskt intresse som ger genomslag i bilderna.

Utställningen

Skyltarna är en permanent basutställning utomhus, porträtten är i naturlig storlek och belysta när det är mörkt. Skyltarna har texter på svenska och engelska.

Välkommen att lära känna "Lilla Fia" Fahlström, den utfattige trossmakaren Widmark, änkan Schultz, den avskedade soldaten Hagman och resten av Wadköpingsfolket!

Här kan du även ladda ner porträtten för Vävaregården Pdf, 7.3 MB. och Skomakaregården Pdf, 7.5 MB..

Utställningen är utomhus i Wadköping och öppen dygnet runt.

Video om våra utställningar i Wadköping

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Wadköping

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se