Nu ämnesplan i engelska på gymnasiet – så tycker lärarna

Från den 1 juli gäller ny ämnesplan i engelska på gymnasiet. Skolverket vill "skapa bättre förutsättningar för kvalitet och likvärdighet i undervisningen. Den ska också ge bättre förutsättningar för mer tillförlitliga och rättvisande betyg". Vi frågade fyra gymnasielärare i engelska vad de tycker om förändringarna.

Andreas Ståhlberg, Rudbecksgymnasiet:

– Den reviderade ämnesplanen är jag försiktigt optimistisk till. Jag tycker det är en förenklingen och renodlingen av betygskraven. Den nya skrivningen är tydligare, innehåller mindre obskyra detaljformuleringar och premierar klart och tydligt de fyra förmågorna (läsa, skriva, tala och lyssna).

– Borttaget ur ämneskraven, men inte det centrala innehållet, är exempelvis formuleringar om att elever skall uppvisa "strategier" i olika sammanhang eller utföra "bearbetning". Detta är klokt eftersom dessa begrepp lätt kan upplevas som förvirrande när det gäller bedömning för betygssättning, både för elever och lärare. De nya kunskapskraven är tydligare och mer påtagliga.

Per Åsberg, Rudbecksgymnasiet:

– Förhållandet mellan sammanhang och struktur är numera klart tydligare. Förhållandet mellan flyt och ledighet har också gjorts tydligare. Det mycket märkliga kunskapskravet "förbättringar av egna framställningar" är tack och lov borttaget. Kravet anpassning ser ut att ha gjorts mer konsekvent, beträffande framställning i förhållande till interaktion.

– Det som fortfarande är problematiskt är att kunskapskraven fortfarande är vagt formulerade och jag hittar inga tillägg i kommentarsmaterialet, som redan tidigare lämnade en hel del att önska.

Jan Nilsson, Virginska gymnasiet

– Överlag är det en förbättring såtillvida att det blir tydligare. Att en del är flyttat från kunskapskrav till centralt innehåll kan tolkas som en kravsänkning i ämnet. Detta kan naturligtvis diskuteras.

Maria Lindé, Realgymnasiet

– Jag tycker att det är väldigt bra att uttal och grammatiska strukturer har fått plats i kursplanen under produktion och interaktion. Jag upplever att svenskar inte är så starka när det kommer till grammatik. Sen behövs det alltid balans, man vill inte hamna i diket där det blir för mycket grammatik, men man vill heller inte hamna i diket där man bara satsar på konversation och interaktion och missar språkets skelett (det vill säga grammatiken). Jag tror att en grundkunskap i grammatik ökar elevers självförtroende när det kommer till produktion och interaktion.

– Det är kul att sånger och dikter har kommit som en enskild punkt i engelska 5. Jag är utbildad musiklärare så det kan vara därför jag tycker om det. Men jag tror att det är bra, då det man lär sig i klassrummet kan kopplas till livet utanför klassrummet, på ett naturligt sätt. Jag tror att det kan göra att det känns meningsfullt för elever att lära sig. I alla fall om de tycker om att lyssna på musik eller är intresserad av dikter.

– Sen kan det vara en bra sak att man delat upp punkterna i centralt innehåll till fler punkter istället för att ha längre och färre punkter som det var förut. Det gör att det blir mer överskådligt och lättare att ta till sig tror jag. Både som elev och lärare. Jag tror detta kommer underlätta i planering av lektioner.

– Något jag inte tycker är bra är att den nya kursplanen inte finns översatt till engelska. Jag förstår att dokumentet på svenska är det officiella dokumentet. Men det försvårar som lärare då jag tycker om att diskutera med engelskspråkiga hur den svenska kursplanen ser ut och höra hur de tänker. Sen vet jag att den nya kursplanen och den gamla är relativt lika, men det försvårar ändå att den nya inte finns på engelska.

– Ifall kunskapskraven har ändrats vet jag inte. Jag har inte jämfört dem än (Maria har bara jobbat några veckor som engelsklärare, Pedagog Örebros anm.) Jag har bara fokuserat på den nya än så länge. Fast jag har jämfört ”källkritiken” i kunskapskraven kom jag på. Jag tycker det är jättebra att det krävs mer i den nya kursplanen när det kommer till källkritik. Detta för att elever behöver lära sig att vara kritiska när vi lever i ett samhälle där vi blir matade med mycket ”fake news”.

– Sen förstår jag inte varför man tagit bort ”political conditions in different contexts” under kommunikationens innehåll i Engelska 5.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Fakta: Ändringarna i Engelska:

  • Strategier är strukna i de mål för ämnet som avslutar syftet, men de finns kvar i centralt innehåll.
  • Det centrala innehållet har fått en språklig översyn och är samordnat mellan gymnasieskolans ämnesplan och grundskolans kursplan.
  • Det står tydligare i det centrala innehållet vilka språkliga företeelser som kan bidra till variation och anpassning.
  • Antalet texttyper är minskat i det centrala innehållet.
  • Strategier för lyssnande och läsning är strukna i kunskapskraven men finns kvar i centralt innehåll.
  • Bearbetning och förbättring av muntliga och skriftliga framställningar är flyttat från kunskapskraven till centralt innehåll.
  • I kunskapskraven står vad eleven ska visa för kunskaper i talat språk skilt från vad eleven ska visa för kunskaper i skrivet språk.
  • Kunskapskravens värdeord när det gäller framställningar och interaktion är mer lika för att underlätta en sammantagen bedömning.
  • Kunskapskraven uttrycker att eleven ska visa källkritisk medvetenhet.

(källa: skolverket.se)

Senast uppdaterad:

Publicerad: