Franskt besök början på samarbete om elevers psykiska hälsa

Elevers mående och psykiska hälsa står i fokus i ett europeiskt samarbetsprojekt där skolor från Tyskland, Sverige, Portugal och Frankrike deltar. Som en del i detta besökte en fransk delegation gymnasie- och grundskolor i Örebro för att veta mer om det förebyggande och främjande arbetet som sker här.

Rektor Marcus Boljang tillsammans med sina franska gäster: Claire, Severine, Virginie och Isabelle

Erasmus-projektet kretsar kring psykisk hälsa och "wellbeing". Frågor där det finns mycket beröringspunkter mellan länderna men också skillnader i hur länderna arbetar med hälsa och de förebyggande frågorna.

För att få veta mer om hur Sverige jobbar, besökte rektorer och professioner från elevhälsa och förvaltning, Örebro. Den franska delegationens mål var att se hur svenska skolor arbetar främjande och förebyggande med psykisk hälsa.

Med i projektet finns också skolor från Portugal och Tyskland.

– Projektet är tvåårigt och jag hoppas på sikt att det här arbetet ska göra kraft och göra skillnad på vår skola, berättar Marcus Boljang rektor på Rudbecksgymnasiet som är den skola som deltar i projektet.

Viktigt avstamp

Den franska delegationen kommer från kuststaden La Rochelle. De ser besöket som ett viktigt avstamp mot ett samarbete som kommer gynna alla elever.

– Det känns otroligt viktigt att vi kan arbeta tillsammans, över landsgränserna, för elevernas skull. Tillsammans kan vi se olika perspektiv och hjälpa varandra att hitta lösningar, säger Isabelle som är psykolog och organisationssamordnare inom projektet.

Under besöket träffade man förutom Rudbecksgymnasiet också Tullängsgymnasiet, Engelbrektsskolan och Olaus Petriskolan. Här intervjuades elever och diskussioner fördes med lärare och skolledning. Syftet var att ge ett brett perspektiv av hur skolor jobbar med psykisk hälsa och välmående, från grundskolan upp till gymnasiet.

– Detta är bra exempel hur vi kan samarbeta i denna viktiga fråga mellan skolor och förvaltningar vilket glädjer mig, säger Marcus Boljang.

Gruppen från Frankrike ser att Sverige kommit ganska långt i arbetet, pratar mer hälsa och har en annan relation med eleverna än franska lärare.

– Här ser vi personal med nära relation med eleverna i Frankrike har vi inte det utan personalen har mer avstånd. Vi ser också att den svenska skolan tar mer ett helhetsgrepp över hälsofrågorna, menar Virginie, rektor på en högstadieskola i hemstaden.

Hoppas bidra till mer öppenhet

Skolan hoppas nu att att medel beviljas från Erasmus. I så fall är tanken att 30-36 elever från Rudbecksgymnasiet ska få chansen att besöka andra skolor i projektet. Skolan kommer ta emot elever och lärare från andra länder vid tre tillfällen och åka till samarbetsskolorna lika många gånger. Varje land kommer ha olika fokus i Wellbeing-projektet och Sverige kommer fokusera mycket på naturen ur ett hälsopersperspektiv.

– Det finns ett tabu att prata om psykisk ohälsa och jag hoppas projektet kan bidra till mer öppenhet i dessa frågor. Jag tycker att vi är på god väg här på Rudbecksgymnasiet och att andra länder är intresserade av det vi gör är ett bra kvitto på vårt arbete, avslutar Marcus Boljang.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: