DU kan göra skillnad. TV-profil vill att fler ska bli som Jocke

"DU kan göra skillnad" heter värdegrundsprojektet som Rudbecksgymnasiet och Virginska gymnasiet satsar på för skapa en ännu tryggare skola för elever och lärare. TV-profilen och Hallsbergs-bördige Tobias Karlsson står bakom projektet där hans egen tuffa uppväxt med mobbning, utanförskap och psykisk ohälsa står i centrum.

Tobias Karlsson

Det är dags för föreläsning i Rudbecksgymnasiets aula. Tobias Karlssons föreläsning för eleverna i årskurs 1 är ett av fem olika delar i "DU kan göra skillnad". Målet med projektet är att elever och lärare ska få handfast hjälp så att man kan identifiera och agera på situationer som sällan syns.

Först ut en inspirationsföreläsning där Tobias tuffa uppväxt och skolgång står i fokus. En gripande och stark historia om en kille som ständigt blev mobbad, utsatt för kräkningar, kände ett starkt utanförskap och led av psykisk ohälsa. Vändningen kom i gymnasiet där klassens mest populäre kille – Jocke, tog Tobias parti, stod upp för honom i vårt och torrt och vände mobbarna bort från Tobias.

Små saker kan göra stor skillnad

– Han är verkligen min skyddsängel och räddade helt enkelt livet på mig. Med ganska små medel gjorde han underverk och det är det jag vill skicka med eleverna. Det kan handla om ett leende, att se någon, att erbjuda att sitta bredvid eller att bara säga hej. Alla har makten till att kunna förändra – alla kan påverka, alla kan bli som Jocke, menar Tobias Karlsson.

Tobias Karlsson

Tobias föreläsning engagerade och berörde.

– Även pedagogerna har ju en jätteviktig uppgift, de kan göra så mycket och är så viktiga personer i elevernas liv. Kan du som pedagog lägga den lilla extra tiden på eleverna, se dom, uppmärksamma dom, visa att dom är viktiga, så är så mycket vunnet, fortsätter Tobias.

Tobias skyddsängel Jocke är också med i projektet och ansvarar för efterarbetet i klassrummen. Pedagogiska planeringar sätts upp med respektive lärare och kan användas i alla skolans ämnen. En enkät genomförs och ligger till grund för hur skolan kan jobba vidare med värderundsfrågor med fokus på hur negativa mönster kan brytas och vändas till trygghet, acceptans och samhörighet. 

– Vi vill verkligen inspirera till att gå från tyst åskådare till aktiv hjälpare. Elever och lärare får prata om grupptryck och konsekvenser av mobbing. De får lära sig metoder för att minska mobbningen och praktiska verktyg för att öka medmänsklighet och empati. Alla de redskap som behövs för att tillsammans skapa en tryggare skolmiljö, starkare självkänsla och främja god psykisk hälsa, berättar Tobias Karlsson.

Tanken är ett flerårigt samarbete

Rudbecksskolans rektor Marcus Boljang om konceptet:

Marcus Boljang

Marcus Boljang

– Värdegrundsarbetet är grunden till en väl fungerande skola. Med ”DU kan göra skillnad” vill vi ytterligare stärka tryggheten och gemenskapen på skolorna. Med utgångspunkt i Tobias Karlssons föreläsning om mobbning, utanförskap och psykisk ohälsa får våra elever och lärare ta del av föreläsningar, lektioner och workshops. Lärarna och elevhälsan får även ta del av föreläsning och processledning inom ledarskap, för att utveckla sitt ledarskap i klassrummet, säger Marcus Boljang, rektor på Rudbecksgymnasiet.

– Tanken är detta ska bli ett flerårigt samarbete där Tobias träffar elever i årskurs 1 och arbetet sedan fortgår i dessa klasser. Det finns en helhet och dessutom en flexibilitet i konceptet som passar oss jättebra. Visionen för oss är att fler ska bli som Jocke, avslutar Marcus Boljang.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: