Gå till innehåll

Arbetsmaterial och länkar – språkutveckling

Här finns arbetsmaterial och länkar för dig som arbetar med barn och elevers språkutveckling.

Skolverkets BedömningsportalHär har Skolverket samlat bedömningsstöd i from av diagnosmaterial, prov och enskilda uppgifter. Även kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper
finns här.

Skolverkets LärportalHär har Skolverket samlat material (moduler) för att man på skolorna i ett kollegialt lärande ska utveckla undervisningen. Nyskrivna artiklar, undervisningsfilmer och intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik finns att tillgå.

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, (NCS)NCS, erbjuder stöd och utbildning till huvudmän, förskolor och skolor.
Under höstterminerna brukar NCS erbjuda en kostnadsfri konferens som brukar vara
uppskattad av deltagarna.

Nationellt centrum för svenska andraspråk (NC)Är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum. Fokusområdet är nyanlända och flerspråkiga barn och elever, från förskola till vuxenutbildning. Här finns bland annat kostnadsfria webbinarier.

Specialpedagogiska myndigheten - läsa och skriva.Fokus ligger på barns tidiga språk- samt läs- och skrivutveckling. Främst för dig som
arbetar i förskoleklass och/eller i skolår 1-5.

Hur bedömer din skola vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk?Vi tipsar om boken "Svenska som andraspråk - för vilka och hur kan undervisningen organiseras"? Vänder sig till dig som är lärare i svenska, svenska som andraspråk eller rektor och har frågor om ämnet svenska som andraspråk.

Framgångsfaktorer i arbetet med Hitta språket – Hitta matematikenVi lyfter några framgångsfaktorer i arbetet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se