Gå till innehåll

Framgångsfaktorer i arbetet med Hitta språket – Hitta matematiken

Från och med höstterminen 2019 blev det obligatoriskt att använda kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken i förskoleklass. Materialen är en del i Läsa-skriva-räkna-garantin och en viktig del i arbetet med tidiga stödinsatser. Nu är kartläggningen genomförd och ute på skolorna arbetar pedagogerna vidare med att följa upp och planera fortsatt undervisning och stödinsatser, utifrån det man sett i kartläggning. Med anledning av detta hade vi för en tid sedan en uppföljningsträff/workshop för pedagoger som arbetar i förskoleklass.

Fokus vid denna träff låg på diskussioner och erfarenhetsutbyte. Det kom deltagare från många olika skolor och vi blandade tvärgrupper för att dela med oss av framgångsfaktorer i arbetet med kartläggningsmaterialet. Vi tittade också på en del av det material och de webbkurser som Skolverket tagit fram som infallsvinklar i arbetet med våra flerspråkiga elever. Det blev givande och intressanta diskussioner och deltagarna delade med sig av upplägg, lärdomar, framgångsfaktorer och fallgropar i arbetet med materialet.

Upplägget och tidpunkten för kartläggningen varierade på de olika skolorna. Några hade valt att använda kartläggningsmaterialet som en del i att lära känna den nya elevgruppen, andra skolor hade fokuserat på att jobba ihop elevgruppen först och börja med kartläggningen efter det. Oavsett hur man lagt upp det var de flesta överens om att materialet var bra och att det hjälper en att få syn på både de elever som behöver stöd, men också de som behöver extra utmaningar.

Här är några framgångsfaktorer i arbetet med kartläggningsmaterialet som pedagogerna på workshopen lyfte:

  • Att börja tidigt med kartläggningen har varit ett bra sätt att lära känna eleverna och man har fått bättre koll på elevernas kunskapsnivå tidigare.
  • Andra menar att det är bra att börja lite senare när eleverna känner varandra och pedagogerna och det är lättare att visa vad man kan när man känner pedagogerna och sina klasskamrater.
  • Man har även fått nya insikter om andra sidor av eleverna, t.ex. deras sociala förmågor och kompetens, ordförråd.
  • Viktigt att rektorerna ger förutsättningar för att kartläggningen ska kunna genomföras på ett bra sätt.
  • Utformningen av grupperna är viktigt. Man behöver känna sig trygg för att komma till sin rätt och visa vad man faktiskt kan.
  • Om möjligt kan man dela upp arbetet med kartläggningen mellan olika pedagoger, så att t.ex. en sätter sig in i Hitta matematiken och någon annan i Hitta språket. På det viset kan man spara lite tid.
  • Man får en bra överblick över sin elevgrupp och kan planera den fortsatta undervisningen utifrån det, man ser vad man behöver jobba mer eller mindre med.

På Skolverkets hemsida finns stödmaterial och webbkurser för arbetet i förskoleklass. Det är fritt fram att använda hur man vill på sin skola. Man plocka olika delar och artiklar för att jobba t.ex. i ett arbetslag, eller arbeta med en webkurs på egen hand. Det finns även material riktat till rektorer och stödmaterial för arbetet med flerspråkiga elever. Skolverket uppdaterar och fyller på med mer material och artiklar hela tiden, så gå gärna in och kolla!

Vill du komma åt en översikt över stöd som Skolverket erbjuder går du in på vår sida Läs- och skrivutveckling.

I maj kommer vi att anordna ytterligare en workshop, då med fokus på bland annat överlämning. Mer information kommer på Pedagog Örebro när det närmar sig.

Ni är välkomna att höra av er om ni har funderingar eller frågor!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se