Gå till innehåll

Hur bedömer din skola vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk?

Är du lärare i svenska, svenska som andraspråk eller rektor och har frågor om ämnet svenska som andraspråk? Då kan denna lärpocket vara matnyttig för dig.

I januari 2020 kom Skolinspektionens senaste rapport av ämnet svenska som andraspråk (sva) för åk 7-9. Den visar på stora brister i hur skolenheter bedömer vilka elever som ska läsa utifrån kursplanen i sva. En anledning till detta kan vara att våra styrdokument inte är tydliga beträffande vilka elever som har rätt att läsa svenska som andraspråk. Den här boken kan därför vara ett bra stöd i arbetet med att säkerställa att din skolenhet har goda rutiner för bedömning av vilka elever som ska läsa enligt kursplanen i svenska som andraspråk och hur undervisningen kan organiseras.

Anna Kaya är grundskollärare i svenska, svenska som andraspråk och SO. Idag har hon en delad tjänst och arbetar i Sollentuna kommun som sva-lärare i förberedelseklass och som sva-utvecklare på kommunnivå. Anna Kaya arbetar även som samverkansstrateg på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet.

I den här boken lyfter Anna-Kaya upp och besvarar frågor kring:

  • hur vi kan bedöma vilka elever som ska få undervisning i sva
  • hur undervisningen i svakan organiseras
  • hur goda rutiner för ämnet svenska som andraspråk upprättas.

Boken är lätt att ta till sig, verksamhetsnära, ger en god vägledning och är därmed ett bra tillskott i debatten kring hur det behovsprövade ämnet, svenska som andraspråk bör organiseras. Den kan också användas som ett diskussionsunderlag för att ta fram rutiner och organisation för undervisningen i svenska som andraspråk på skolenheterna.

/Barbara Andersson

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se