Meny

Skolutveckling tillsammans

Topp 25 2025

Satsningen Skolutveckling tillsammans Topp 25 2025 handlar om att Örebros skolresultat ska förbättras, både inom grundskola och gymnasieskolan.

Satsningen omfattar även förskolan utifrån förskolepedagogikens roll för att stärka resultaten längre fram i åldrarna. Då Topp 25 2025 fokuserar på alla barn och elever som finns i kommunen innebär det att fristående såväl som kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ingår i arbetet.

Det övergripande syftet med Topp 25 2025 är att skapa samling, struktur och ge energi åt ett brett skolutvecklingsarbete där barn och elevens lärande står i centrum.

Med målen:

  • Att öka barn och elevers kunskaper och stärka skolresultaten i Örebro kommun
  • Att fler elever ska nå kunskapsmålen i årskurs nio
  • Att fler elever ska fullfölja gymnasiet

För att främja utvecklingsarbeten som kan kopplas till ovanstående mål har projektmedel avsatts

Strategi för långsiktig skolutveckling

Örebro kommun ska på ett målmedvetet sätt arbeta med att höja ambitionerna genom hela utbildningssystemet, från tidig ålder till dess att eleverna lämnar gymnasiet med behörighet till högre studier.

Strategin har pedagogiken och lärandet i fokus och består av tre centrala delar: kartläggning och utvärdering, att arbeta med lärares profession och stödjande strukturer och processer i och utanför skolan.

I strategin presenteras 11 steg för en långsiktig skolutveckling. Det handlar bland annat om ett tydligt pedagogiskt ledarskap där skolans många olika uppgifter behöver koncentreras kring läroplansmålen och måluppfyllelsen. Till exempel genom olika former av kollegialt lärande kan vi utveckla professionella gemenskaper där lärare och pedagoger lär av varandra och därmed utvecklas tillsammans.

Arbete med barn och unga inom andra områden som till exempel folkhälsa, jämställdhet och trygghet påverkar förutsättningarna för lärande och måluppfyllelse. Därför måste Topp 25 2025 gå hand i hand med de åtaganden som görs i kommunens övergripande styrdokument och det arbete som görs inom olika områden i Örebro kommun. Strategin är övergripande och arbetet med att föra dialog med verksamheterna via dialogmöten är ett sätt att ta tillvara den kunskap som finns för att komma vidare i arbetet.


Strategi & utvärdering

Här hittar du hela strategin samt utvärderingar som rör Topp 25 2025

Informationsmaterial

Använd gärna nedanstående material när ni ska presentera Topp 25 2025. Presentationerna finns både i en kort och en lång version.

Tidigare dialogmöten

Dialogmöte 31 maj 2018

Dialogmöte 23 november 2017

Dialogmöte 8 maj 2017

Dialogmöte 10 oktober 2016

Bilder och logotyp

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se