Gå till innehåll

Här får du reda på vad som händer i Örebro inom språk- läs- och skrivutveckling. Det kan exempelvis vara nätverksträffar, kurser, seminarier, föreläsningar och konferenser som arrangeras av Förskole- och grundskoleförvaltningen, Skolverket eller Regionalt utbildningscenter (RUC).

LegiLexi för mellanstadiet

Välkomna till ett öppet webbinarie för medarbetare inom Örebro kommun inför uppstart av LegiLexi år 4-6!
Ingen anmälan behövs!
Föreläsare: Sofia Norén, verksamhetschef LegiLexi

Var: Digital träff – Två tider erbjuds, samma innehåll ges vid båda tillfällen. 15 och 20 augusti

Tillfälle 1: torsdag 15 augusti kl. 16-17 (länk)
Tillfälle 2: tisdag 20 augusti kl. 16-17 (länk)

Hitta språket – Hitta matematiken

Hitta språket – Hitta matematiken vänder sig till pedagoger som arbetar i förskoleklass. Vid träffarna kommer deltagarna arbeta kollegialt med att sätta sig in i materialen samt resonera kring de pedagogiska rekommendationerna.

Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Språkdidaktiska nätverk (RUC) samordnas av Regionalt utbildningscentrum. Skolrelevant forskning och beprövad erfarenhet presenteras och diskuteras. Ämnet varierar från gång till gång. Träffarna riktar sig till all personal inom förskola och skola, forskare, doktorander och lärarutbildare.
Mer information hittar du på RUC:s hemsida

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Erbjuder fortbildning inom språkutveckling

Läs mer på SPSM:s webbsida

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se