Gå till innehåll

ULF – praktiknära forskning

Regeringens satsning på praktiknära forskning, kallas ULF-avtal (Utveckling, Lärande och Forskning). Satsningen syftar till att ”utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan lärosäten och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning så att forskningen i högre grad ska svara mot skolväsendets behov.”

Hur kan den praktikutvecklande forskningen utvecklas?

Örebro universitet bjöd i april 2024 in forskare, projektledare, deltagare och representanter för huvudmän och universitet till en workshop där frågor där temat var praktikutvecklande skolforskning nu och framöver. Läs mer i artikel på Pedagog Örebro.

Pågående ULF-projekt i Örebros förskolor och skolor

Tidigare ULF-projekt i Örebros förskolor och skolor

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se