Gå till innehåll

Skolrelevant forskning – Örebro universitet

Här hittar du utvalda artiklar om skolrelevant forskning på Örebro universitet samt information om aktuella forskningsmiljöer och forskargrupper med koppling till lärarutbildningen.

Forskaren Oliver St John samt fyra lärare på Sfi

Forskaren Oliver St John samarbetar i denna praktiknära forskning med Anna Nyman, lärare på SFI, Safiya Omar, språkstödjare, Malin Green, lärare och Charlotte Lindstedt, lärare.

Forskaren Oliver St John samt fyra lärare på Sfi

Forskaren Oliver St John samarbetar i denna praktiknära forskning med Anna Nyman, lärare på SFI, Safiya Omar, språkstödjare, Malin Green, lärare och Charlotte Lindstedt, lärare.

Forskaren Oliver St John samt fyra lärare på Sfi

Forskaren Oliver St John samarbetar i denna praktiknära forskning med Anna Nyman, lärare på SFI, Safiya Omar, språkstödjare, Malin Green, lärare och Charlotte Lindstedt, lärare.

Forskaren Oliver St John samt fyra lärare på Sfi

Forskaren Oliver St John samarbetar i denna praktiknära forskning med Anna Nyman, lärare på SFI, Safiya Omar, språkstödjare, Malin Green, lärare och Charlotte Lindstedt, lärare.

Forskaren Oliver St John samt fyra lärare på Sfi

Forskaren Oliver St John samarbetar i denna praktiknära forskning med Anna Nyman, lärare på SFI, Safiya Omar, språkstödjare, Malin Green, lärare och Charlotte Lindstedt, lärare.

Så ska framtidens lärare bli bättre på att undervisa om hållbarhet

Hur kan skolan jobba med att utbilda elever om hållbar utveckling – och varför går det arbetet så trögt? Den frågan ställer sig högstadieläraren Jonas Edlund i Örebro universitets satsning på Guldkant för lärarstudenter.

Josefine Karlsson, universitetsadjunkt och doktor i pedagogik vid Örebro universitet

Josefine Karlsson, universitetsadjunkt och doktor i pedagogik vid Örebro universitet

Hennes innovation ska hjälpa elever att bättre förstå vad de läser

En digital läskompis som hjälper elever att använda olika lässtrategier och förbättra sin läsförståelse. Nu ska forskaren Josefine Karlssons innovation testas i verkligheten.
– Jag har precis fått en första prototyp som ska prövas av elever, säger hon.

Didaktisk modell för hållbart engagemang

En god miljö- och hållbarhetsutbildning ska syfta till att eleven utvecklar ett hållbart engagemang. Lärarens undervisning bör därför utgå från en didaktisk modell med tre olika aspekter: en intellektuell, en praktisk och en emotionell aspekt. Det menar forskarna Johan Öhman och Louise Sund.

Peter Markkanen, lärare i matematik

Peter Markkanen, legitimerad lärare i matematik för grundskolan och gymnasiet

Avhandling med råd om hur digital teknik stöttar undervisning i geometri

Handfasta tips till matematiklärare om hur de kan använda digital teknik i sin undervisning i geometri. Det är resultatet av Peter Markkanens doktorsavhandling, som också visar hur tekniken kan belysa det som elever kan ha svårt att få syn på.

Forskaren Oliver St John samt fyra lärare på Sfi

Forskaren Oliver St John samarbetar i denna praktiknära forskning med Anna Nyman, lärare på SFI, Safiya Omar, språkstödjare, Malin Green, lärare och Charlotte Lindstedt, lärare.

”Vi utgår från lärarnas behov” – forskare om arbetet med att förbättra undervisning i svenska som andraspråk

Språkstödjare som en länk till elever om lär sig svenska som andraspråk. SFI-lärare kom med idén och vände sig till Örebro universitet för att få hjälp av forskare.

Forskarmiljöer och forskargrupper i lärarutbildningen

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se