Gå till innehåll

Kompetensutveckling och fortbildning

Här hittar du relevant kompetensutveckling och fortbildning för pedagoger och skolledare.

Pedagog Örebros kalendarium

Här hittar du aktuella kurser och fortbildningar för dig som är pedagog

Pedagog Örebros nyhetsarkiv för artiklar kring stöd

Här hittar du artiklar som tipsar om aktuell kompetensutveckling och lärresurser

Didaktiska nätverk

RUC erbjuder bland annat kostnadsfria ämnesdidaktiska nätverk för pedagoger och skolledare.
Se program för aktuella didaktiska nätverk och anmäl dig på RUC:s webbsida.

Lotsens infotek

Här hittar du information, inspiration och stöd i att komma igång inom en rad olika områden.
Här hittar du Lotsens infotek

Digitalisering i Örebro kommun

Här hittar du aktuella fortbildningar inom digitalisering i Örebro kommun

Komtek Örebro

Komteks fortbildningar utgör ett komplement och en inspiration till övrig teknikundervisning inom förskola/skola men även till undervisningen i exempelvis fysik och kemi som ofta behövs för att förstå tekniken. Läs mer och anmäl dig på KomTeks webbsida.

U.NO – Upplevelsebaserad NO

U.NO:s uppdrag är att hålla fortbildningar för NO-lärare i åk 7-9 på Örebros kommunala skolor. Fortbildningarna och allt material är gratis! Läs mer på U.NO:s webbsida på Pedagog Örebro.

Vägledande samspel - ICDP

Vägledande samspel - ICDP är ett hälsofrämjande program grundat i modern forskning om vad som främjar barns utveckling. Programmet syftar till att stärka det positiva samspelet mellan barn och vuxna, en förutsättning för alla barns lärande och utveckling. Vägledande samspel Örebro erbjuder utbildningar och nätverksträffar. Läs mer på Vägledande samspel - ICDP:s sidor på Pedagog Örebro

Skolverkets sida om kompetensutveckling

Här finns mer än hundra kurser och utbildningar för flertalet skolformer.
Sidan hittar du på skolverket.se

SPSM fortbildning

SPSM erbjuder kompetensutveckling inom specialpedagogik för dig som arbetar i förskola, skola och vuxenutbildning.

Fortbildningarna hittar du på SPSM:s webbsida

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se