Bokblogg: Utveckla barns inflytande - Verktyg för förskolan

Bok på skrivbord

Boken är skriven av Jenny Biteus och Teres Engholm. De är legitimerade förskollärare som jobbar på Solgläntans förskola i Kumla. De beskriver sig själva som förskollärare med över trettio års erfarenhet och att de genom den erfarenheten har fått massor av kunskap och insikter om hur och vad som behöver vara i fokus inom förskolan. Boken handlar om hur man kan arbeta inom förskolan för att barns inflytande och delaktighet ska bli så stor som möjligt. Boken vänder sig framför allt till människor som arbetar inom förskole-verksamheten, t.ex. förskollärare, förskolechefer och barnskötare.

Som jag skrev ovan så handlar boken om barns inflytande och delaktighet i förskolan. I ett ganska kortfattat stycke i Läroplanen för förskolan står det att de behov och intressen som barnen ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. Det är vad som står om barns inflytande, men detta ska genomsyra hela verksamheten.

Boken beskriver barns inflytande utifrån en triangel med tre olika komponenter. Anpassad lärmiljö, inspirerande material och medvetet närvarande pedagog. Kort beskrivet är en anpassad lärmiljö en miljö som snabbt kan ändras genom t.ex. ommöblering för att skapa nya utmaningar, lekar och idéer. Inspirerande material ska vara utforskande, utmanande och anpassat till barnen som befinner sig på förskolan och det måste vara tillgängligt för barnen. Och en medvetet närvarande pedagog är en pedagog som hela tiden har fokus på den aktuella barngruppen och situationen. De skriver:

”En medvetet närvarande pedagog kännetecknas av att: arbeta nära barnen och vara engagerad och delaktig i det barnen företar sig.” (Sid 35, Medvetet närvarande pedagoger)

De skriver också att en förutsättning för att kunna arbeta som medvetet närvarande pedagoger måste det också finnas ”härvarande pedagoger”.

En härvarande pedagog är ”att vara inom ett nära avstånd till barnen, men ändå inte vara aktiv i det barnen företar sig”. (sid 37)

Dessa pedagoger sköter verksamheten som pågår runt omkring som t.ex. svara i telefon, ta emot barn som kommer, m.m.

De beskriver dessa tre komponenter ingående i boken. De ger tips och idéer hur man kan tänka för att kunna bedriva en verksamhet som genomsyras av barns inflytande. Det finns också efter varje del de beskriver i boken några stycken diskussionsfrågor som man kan använda i personalgruppen. Många bra frågor som säkert skapar diskussioner som behandlar många bra ämnen inom förskoleverksamhet. Det är en mycket konkret bok som är mycket lättläst. Jag tycker den är väldigt användbar för att kunna få hela personalgruppen att arbeta och driva verksamheten åt samma håll. Det känns som att boken är väldigt användbar för personal inom förskoleverksamhet och att man får många tankar att arbeta med för att få en så bra verksamhet som möjligt.

 

 

/Ulrika Alfraeus, förskollärare på Lekterapin, USÖ

Senast uppdaterad:

Publicerad: