Bokblogg: När leken i inte fungerar, av Margareta Öhman

Jag har läst boken När leken i inte fungerar, av Margareta Öhman. Boken är utgiven i slutet av 2023. För oss som arbetar i förskolan är Margareta Öhman känd för just sitt vurmande för barns lek i alla former. Margareta är legitimerad psykolog och författare till flertalet böcker som behandlar lek och språk. I denna bok lyfter hon svårigheter i lek samt lekens svårigheter i förskolan.

Margareta Öhman är Sveriges mest lekkunniga person. Att lyckas väva ihop en så djup teoretisk och forskningsbaserad kunskap med de decennier av verksamhetsnära, beprövad erfarenhet hon besitter kan bara liknas vid att skapa ett vackert tankeväckande konstverk. ” Ur förord: Anna Hellberg Björklund

Om lekens betydelse och stöd för kartläggning

I de tre första kapitlen får läsaren en gedigen beskrivning och genomgång av lek utifrån pedagogens arbete och uppdrag att arbeta med lek genom beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, kunskap om lekens betydelse för barns utveckling och välbefinnande samt hur sammanhanget (den fysiska miljön) påverkar leken på olika sätt.

I de tre avslutande kapitlen varvas teori och tankar om leksvårigheter med konkreta frågeställningar pedagoger kan ställa sig för att vidare undersöka när leken inte fungerar. Här finns även stöd för kartläggning av lek samt hur pedagogerna mer konkret kan stimulera, stödja och utmana lek som pågår.

Pedagogen kan undersöka:
• Hur intressant och nyfiket är barnet på andra barns lek och aktivitet?
• Hur svarar barnet på andra barns inviter?
• När visar barnet glädje över att vara eller leka tillsammans?
• När visar lekkamraterna glädje över att leka tillsammans med barnet?

Pedagogens centrala roll i barns lek

Författaren understryker genom hela boken hur viktigt det är att pedagogen engagerar sig på olika sätt i barns lek för att ge barnen rätt förutsättningar att utvecklas och stimuleras i leken. Pedagoger behöver ha kunskap om lek och samspelsutveckling för att lyckas med detta uppdrag. Lek som inte fungerar bör inte ses som en som en brist eller oförmåga hos barnet utan mer som att en situation eller ett sammanhang som samverkar för att leken inte fungerar. Margareta beskriver det som att det inte är ”varken barnen, pedagogerna, situationen eller gruppen i sig utan just leken som av någon anledning inte får tillräckliga möjligheter.”

Jag tänker att detta är en bok som alla pedagoger inom förskolan som har ett intresse och en vilja till att stärka barns möjligheter till lek bör läsa, då den ger en bred förståelse för lek och samtidigt praktiska exempel och verktyg för att kunna göra skillnad.

/Anna-Maria Gustafsson, specialpedagog Vivalla förskolor

Senast uppdaterad:

Publicerad: