Bokblogg: Hedersförtryck – så kan skolan motverka det, av Påhl Ruin

Författaren Påhl Ruin är journalist och bevakade ämnet i samband med mordet på Fadime Sahindal 2022 då frågan om hedersförtryck placerades högt upp på den politiska dagordningen. Påhl har genom åren intervjuat många personer som arbetar mot hedersförtryck och författaren återkommer ofta till skolans viktiga roll i det arbetet.

Den här boken riktar sig till all personal i skolan, oavsett om det är pedagoger, elevhälsa eller annan vuxen som kommer i kontakt med unga människor i skolan.

Intervjuer med skolrepresentanter och frivilligorganisationer

Från hösten 2022 står det inskrivet i läroplanen att skolan ska arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. I boken intervjuas skolrepresentanter och frivilligorganisationer för att verka som inspirerande exempel hur arbetet praktiskt kan bedrivas.

Det är svårt att veta hur många som lever under hedersförtryck. Mörkertalet är stort och det är svårt att få tillförlitlig statistik om minderåriga där vårdnadshavare inte vill svara på frågor som kan upplevas integritetskränkande.

Boken inleds med ett första kapitel där du som läsare får en bakgrund till hederskulturen och våldet och förtrycket det kan leda till. En ökad förståelse för hederskulturens vidmakthållande är central för att förstå hur komplex frågan är och varför det är så svårt för personerna som lever i den att bryta sig loss. Därefter är boken uppbyggd i olika tematiska kapitel som ringar in både utmaningar skolan står inför och exempel på hur skolor arbetar systematiskt i det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kapitlen avslutas med sammanfattande råd och tips hur arbetet kan bedrivas vidare på de enskilda skolorna.

Relationen med de vuxna i skolan central

Relationen med de vuxna i skolan beskrivs som central. Att våga fråga och veta hur frågorna ska ställas nämns vid flera tillfällen och jag blir stärkt av vetskapen att det finns mycket skolan kan göra för att öka förutsättningarna för att våra barn och ungdomar ska våga prata om sin vardag.

Under läsningen får du som läsare flera tips på vidare läsning. Boken Vem har sagt något om kärlek av Elaf Ali används både som en del i det förebyggande arbetet med elever och som kompetensutveckling hos personal i vissa skolor.

Det är svårt att inte bli berörd av boken och berättelserna i den. Den är lättläst och skriven på ett sätt som gör den lättillgänglig för läsaren, samtidigt väcker ämnet oundvikligen egna reflektioner kring hedersvåld och förtryck och jag blir inspirerad att arbeta vidare med frågan. Det jag tar med mig från den här läsupplevelsen är historierna om hur det förebyggande arbetet kan bedrivas samtidigt som jag har fått nya tankar kring hur det rent praktiskt skulle kunna se ut på min arbetsplats.

/Linn Dufberg, kurator på Karolinska gymnasiet

Senast uppdaterad:

Publicerad: