Bokblogg: Språkstörning hos barn 3-7 år, av Catarina Sjöberg

Catarina Sjöberg är legitimerad logoped och har erfarenhet av arbete inom en mängd olika verksamheter. Utöver sin nuvarande tjänst inom Barnhälsovården Region Halland, föreläser Catarina för olika yrkesgrupper för att sprida kunskapen om hur språkliga funktionsnedsättningar påverkar oss.

Elever-som-utmanar-oss bokblogg recension

Betygskriterierna i skolan sätts mycket utifrån den språkliga kompetenser, om eleverna kan berätta och förklara varierat, dra egna slutsatser och analysera vad de hör och läser eller själva uttrycka sig i tal och skrift. De barn jag träffar som logoped har av olika orsaker svårt med språk och kommunikativ förmåga och det säger sig självt att det då inte blir så lätt att klara av de mål som finns i skolan idag. Vi måste prata mer om språkstörning och andra kommunikativa svårigheter. Hur påverkar det barnet i leken, i det sociala samspelet och senare läsning, skrift och inlärningsförmåga och hur kan vi hjälpa barnet att orka?

Syftet med boken är enligt författaren att öka kunskapen om funktionsnedsättningen språkstörning och andra språkliga sårbarheter. Boken ger en överblick av den förväntade språkliga utvecklingen för barn mellan tre till sju år samt beskrivningar av de vanligaste delarna av språket som kan påverkas hos barn med språkstörning.

Sjöberg är noga med att lyfta fram att varje enskilt barn har en egen språkprofil och individuella förutsättningar som vi vuxna behöver vara medvetna om påverkar hur barnet kommunicerar med och förstår sin omgivning. Då är det viktigt att ha kännedom om typisk språkutveckling för att kunna bilda sig en uppfattning om barnet eventuellt har en språkstörning (en diagnos som fastställs av logoped) eller om det är vanligt förekommande utmaningar som under barns språkutveckling.

När vi möter barn med språkliga svårigheter är det enligt Sjöberg viktigt att se över balansen mellan krav och förmågor.

Att skapa så goda förutsättningar för inlärning som möjligt genom att se över hur mycket man kan kräva av barnet och jobba för att det ska orka mer är ett utmärkt sätt som fungerar i de flesta situationer. Man borde alltid jobba utifrån det tankesättet. Att barn ska vara i balans innan man börjar träna, oavsett vad som ska tränas eller läras in.

Boken vänder sig till yrkesverksamma i förskolan och förskoleklass som vill lära sig mer om barns språkutveckling och de svårigheter och utmaningar som barn kan stöta på vid språkstörning.

Man får som läsare en mycket god överblick över språkets olika delar och svårigheter som är kopplade till dessa.

Sjöberg bjuder också på goda tips och idéer att spinna vidare på när man behöver stötta språket i olika situationer.

Jag kommer själv använda boken som lite av ett uppslagsverk i mötet med arbetslag eftersom språkliga begrepp förklaras metodiskt och begripligt.

Jag ser en stor vinning med att boken sträcker sig över förskola och skola eftersom det kan upplevas vara ett stort glapp och kan ibland vara stor skillnad på vad som förväntas av barnen i de olika verksamheterna.

Vill du som läsare fördjupa dig ytterligare kring språkstörning finns i slutet av boken en lista över litteratur som Sjöberg inspirerats av samt en sammanställning med lästips.

/Anna-Maria Gustafsson, specialpedagog, Vivalla förskolor

Senast uppdaterad:

Publicerad: