Bokblogg: Högläsning - läsutveckling från teori till praktik

Bok på ett skrivbord

Maria Heimer har skrivit boken Högläsning - läsutveckling från teori till praktik. Boken är uppdelad i två delar, där den första delen är en teoretisk del som tar upp fakta om högläsning, läsning på egen hand och lässtrategier med mera. Del två är en praktisk del där läsaren får ta del av handledningar till nio skönlitterära böcker och fyra faktaböcker att använda i undervisningen. Boken är lättläst och passar för pedagoger som undervisar i F-6, men förskolepedagoger och pedagoger för äldre elever kan säkerligen också hitta något de gillar i boken.

Jag har haft glädje av att läsa boken. Den tar upp viktiga fakta kring högläsning och författaren trycker på vikten av att inte sluta läsa högt för att eleverna kan läsa på egen hand. Del två av boken, som alltså innehåller boktips och handledningar, är mycket användbara. Författaren har gjort kopplingar till centralt innehåll i svenska för respektive bok och läsaren får många användbara tips för såväl boken i fråga, som för vidare läsning inom genren.

Högläsning är fröet till all läsning. (s 15).

Heimer skriver att elevernas läsutveckling är alla lärares ansvar, och att det inte går att begränsa läsutvecklingen till ett ämne. Alla har ansvar och elever behöver aktiv undervisning i hur man läser och hur texter kan tolkas. Det krävs mycket övning för att läsa och undervisningen i läsning får inte sluta bara för att den grundläggande läsinlärningen är avslutad. Varför är det viktigt att läsa högt? Genom högläsning får eleverna uppleva vad läsning är. Mötet som sker genom högläsningen bidrar till gemenskap. Språket utvecklas genom (hög)läsning - eleverna får möjlighet att möta nya ord och uttryck.

Högläsning behöver prioriteras även när eleverna kan läsa på egen hand. Heimer uppmanar läsaren till att fundera över när högläsningen sker. Läser vi högt när eleverna är trötta? Vad får den då för effekt? Låt läsningen ta utrymme i undervisningen och välj inte bort högläsningen om det inte finns tid.

Det är viktigt att fundera på vilka böcker vi läser för eleverna. Om vi läser för lätta böcker kan eleverna tappa intresset. Läser vi för svåra böcker kanske inte alla elever förstår.

En bra utgångspunkt är en text där eleverna förstår cirka 90 procent av ordförrådet. (s 18)

Texterna som väljs för högläsningen kan alltså vara en aning svårare än de texter som eleverna kan läsa på egen hand.

 

 

/Erika Hörnlund, lärare, Sveaskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: