Bokblogg: Barnbokens magi - lärande samspel i sagans värld

Bok på ett skrivbord

Marie Eriksson är sedan 20 år tillbaka förskollärare, numer arbetar hon som verksamhetsutvecklare, det här är hennes sjätte bok. Boken riktar sig till förskolans pedagoger, chefer, verksamhetsutvecklare, studenter och bibliotekarier.

I boken får vi följa hur fem litteraturförskolor arbetar tillsammans med ett årslångt projekt kring ett sagotema som löper som en röd tråd i verksamheten.

I Lackerebäcks förskolor syns litteraturarbetet tydligt i det pedagogiska rummet genom att det sätter avtryck i sagoinspirerade lekmiljöer och lekrekvisita. Genom åren har jag erfarit hur detta lockar till möten mellan barn, och mellan barn och vuxna i ett lekfullt lärande (sid 15-16).

Förskolorna har ett välutvecklat samarbete med biblioteket som bygger på ett givande och tagande och är därför en av nycklarna till framgångarna. I boken beskrivs det också vilka kriterier som krävs för att bli en diplomerad litteraturförskola. Vi får följa hur hela processen, från hur årets temasaga väljs ut, hur handdockor tillverkas, hur vårdnadshavare involveras och hur barnen lär känna de olika sagokaraktärerna. Marie beskriver hur processen går till, reflektionernas betydelse och det systematiska kvalitetsarbetet.

Enligt mig som är läsare av boken är det just detta, att vi som pedagoger är nyfikna och skapar meningsfulla mötesplatser och erbjuder upplevelser något som är en styrka i förskolan och det som är grunden till ett lustfyllt lärande oberoende vilket projekt vi arbetar med.

I boken får vi följa hur det skapas meningsfulla sammanhang kring böcker, hur läsmiljöer byggs upp, hur de skapar rum i rummen. Boken innehåller många bilder på miljöer som inspirerar mig då jag arbetar på en nyöppnad förskola där jag och mina kollegor tillsammans med barnen har alla chanser att skapa det vi vill. Att vår miljö är föränderlig och att våra barn inte ska begränsas av ”färdiga” material är något jag tar med mig från den här boken.

Vi erbjuder något mer än det barnen har hemma, materialmässigt och upplevelsemässigt, och vi erbjuder det på andra sätt för att ge barnen möjlighet att vidga sina erfarenheter. Naturmaterial möter återbruk, möter färdiga byggklossar, möter saga, möter dokumentation, möter digitala dimensioner – och allt detta givetvis i mötet med barnen (sid 110).

Eftersom boken handlar om ett sagotema blir det såklart kopplat till hur viktig högläsning är för alla våra barn. Hur vårt förhållningssätt har betydelse för hur vi förvaltar det intresse som väcks hos barnen. Att läsa är en resa!

Sagotemat står för inspiration och inramning men barnens intresse, funderingar och lekar bidrar till att forma innehållet. Sagoresan börjar i augusti varje år. Alla avdelningar startar på ungefär samma plats utifrån en gemensam bok men sedan drar vi iväg på olika vindlande vägar, styrda av barns och pedagogers möte med varandra och sagan. En stor del av arbetet sker i fantasins förunderliga värld med utgångspunkten att möta barnen där de allt som ofta befinner sig – i leken (sid.6).


/Victoria Eliasson förskollärare, Förskolan Regnbågen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: