Läs- och skrivutveckling genom en saga och ut i en teater.

Barn letar efter bokstäver

Sedan länge har forskningen pekat på att olika typer av språkliga förmågor och språkliga sammanhang samverkar på ett positivt sätt med en individs läs- och skrivutveckling. I detta projekt som pågår just nu, har jag medvetet skapat olika möjligheter för barnen att utveckla språket, symbolförståelse samt läs- och skriv intresset. Allt ifrån berättelser, samtal, skapande i olika material, skapandet av egen saga, ”bokstavs- och ordjakter i närområdet, stillbildsfilm och teater inkluderas i detta projekt. Allt för att alla barn ska kunna komma ”till sin rätt” i ett för dem meningsfullt sammanhang och utifrån ett gemensamt mål. Eftersom projektet får ta tid så möjliggör det ett lärande som förankras och faller på plats hos barnen.

Utmaningen för mig som pedagog var att hitta nivåer på utmaningar/innehållet som kunde utgå från varje barns intresse och erfarenheter. Barnen var vid starten mellan 4 -5,5 år gamla. Det ingår sex barn i projektgruppen och de kallar sig för ”Letargruppen”

Ett annat viktigt ett syfte med detta projekt än utveckling av läs och skriv samt symbolförståelse är att jag vill förebygga kränkande behandling och dålig självkänsla genom att barnen känner sig viktiga för gruppens gemensamma mål. När barn känner att de behövs för varandra och kan bidra utifrån sin egen förmåga föds en gemenskap som behövs för att erövra en bra självbild och självkänsla.

Mina ingångar och frågeställningar inför detta projekt var:

  • Vad har barnen för intresse just nu? Går det att hitta en gemensam nämnare?
  • Vilka förkunskaper har barnen? Vem kan bidra med vad?
  • Hitta det meningsfulla för varje barn.
  • Vilka verktyg bidrar till att driva intresset och lärandet framåt?

Så här började projektet:

Jag samlade ”min” grupp och samtalade kring intressen och vad de var nyfikna på.

Eftersom vi arbetar med fasta projektgrupper under året, så har vi redan gjort erfarenheter ihop och har bra relationer. Tilliten är stor från början. Här finns nu däremot tre yngre barn som är nya i gruppen.

De större barnen vill göra en saga och teater som de gjort tidigare i föregående projekt kring matematik. De mindre barnen tyckte att det verkade kul. Jag kände direkt att möjligheterna till att bidra på olika sätt skulle finnas i sagan som utgångsläge.

Bildanalys och eget val. Vad intresserar barnet?

Som pedagog har jag valt bilder från olika områden och intressen som jag vet att barnen visat intresse för tidigare genom observationer och deras samtal.

Barnen får en och en i lugn och ro, välja ut två bilder som de tycker mycket om.

Vad berättar barnet om sin egen bild? (Förkunskaper och intresse) Dessa blir karaktärer/innehåll i sagan.

Sagan behöver bilder/teckningar.

Berätta om det du ritat (utifrån bildvalen).

Läs och skrivutvecklingen måste grundas i barnens eget språk och tanke. För att förändra och förbättra ett språk måste vi börja där barnen befinner sig

"Det var en gång………"

Barnen berättar sagan och utgår från sin bild. (Laget runt ett par varv)

Filip- Det var en gång en dinosaurie, som ville äta upp en råtta.
Eli- Råttan blev så rädd så att pälsen stod upp så häääär!!! Rakt upp! När den såg dinosaurien. Råttan boxade på dinosauriens lungor.
Sofia- En tjej som hette Sofia kom och tröstade dinosaurien.
Eli- Ok, vi ska aldrig vara dumma. Råttan och kaninen hamnade i magen!
Ronja- Så dom tog ut vännerna från magen!
Filip- Dinosaurien sprang ner till sjön och hostade upp dom på land! Dinosaurien blev arg och sprang efter, men orkade inte springa. Han ramlade ner i en grop och försvann. Han kom aldrig mer tillbaka. Kaninen och råttan sprang iväg med tjejerna och kom inte tillbaka.
Sofia- De hoppade och killade dinosaurien på magen! Tjejerna blev ledsna för att deras vänner var i magen.
Ronja- Dinosaurien åt upp alla!
Filip- Tjejen sa att de var tvungna att vara snälla.
Elias- Kaninen kunde hjälpa råttan. Kaninen boxade på dinosaurien och boxade på ögonen.

Dags att skriva texten till sagan

Anpassning utefter mognad och kunskapsnivå. När man är drygt fyra år, så är utmaningen nog med korta texter. Det är viktigt att känna att man lyckas för att vilja lära mer. Vill man inte skriva så kan man rita/bygga bilder till sin saga som vi fotograferar.

Barnen skriver av en text som hör till varje bild. De har själva bestämt vad det ska stå utifrån sagan de gjort.

En gammal randig tapetrulle fick göra det lite roligare att börja skriva. 

Texter och bilder till sagan skapas i olika former.

Här fantiserar barnen fritt, sätter tanken i ett sammanhang och återberättar för varandra i gruppen.

Bokstavsskattjakt i närområdet.

Alla barn har i olika ”jakter” haft en egen bokstav som de skulle leta efter.

Bara genom att kalla det för ”bokstavsskattjakt” så blev barnen ivriga att leta bokstäver, ord och symboler. De fick börja med ”sin” bokstav. Det var viktigt för barnen. (Första bokstaven i deras namn)

Vad tror ni att det står i texten och vad står det egentligen?

Vi gick runt i närområdet och gissade vad som stod på skyltarna. Barn tänker så klokt och logiskt efter sina erfarenheter och sin vardag. Men när man läser texten står det något annat än de tror. Nyfikenhet på vad det egentligen står skapas.

Arbetet går vidare med ”bokstavs/ord och symboljakter.

Berättelser, samtal och alfabetet. Sagan är klar (Sagans innehåll har fått mer innehåll än det som fanns i början. Fantasin och kreativiteten har fört tanken vidare i olika händelser)

Återigen delaktighet i fokus. Alla barn har ritat sin karaktär på framsidan. Barnen har berättat om sin saga i en samling och vi har tillsammans läst den för de andra barnen. Nu påbörjas stillbildsfilmen utifrån sagan. Barnen ska själva prata in sin text till varje bild.

Detta har hänt efter tre månader.

Utvecklingen är tydlig hos alla barnen i gruppen. Exemplet är från Filip, där han helt själv ”klurat ut” hur han ska kunna skriva riktiga texter. Från att ha kunnat skriva sitt namn baklänges i början av februari till att kunna ljuda och skriva riktiga ord i april.

Genom delaktigheten i dokumentationen så har barnen i gruppen lärt sig massor och inspirerat andra barn till att börja intressera sig för bokstäver och symbolers betydelse. Barnen som arbetat med projektet lär gärna ut det de kan till de mindre barnen.

Det är snart dags också att börja göra teatern.

Barnen kommer att ha sin egen roll utifrån sin egen karaktär/figur i sagan. Under hela processen har intresset i gruppen varit stort. Gemenskapen och samarbetet har stärkt det enskilda barnets självklara roll i gruppen.

De uttrycker spontant och ofta att de är bra på att skriva och att de vill skriva mer. En brevlåda har ökat intresset för att skriva och rita brev till varandra. Det är roligt att få följa barnens lärande och se deras energi och lust att kunna mer. Vänskapen och samarbeten har stärkts. De kan berömma varandra och fråga om hjälp från kompisen. Självkänslan och självförtroendet har utvecklats. De leker med varandra utöver tiden i projektet. På sommarfesten har de bestämt att visa teatern också. Nu börjar vi snart öva på denna.

Arbetet fortgår i projektgruppen till slutet av maj.

 

/Jenny Lindahl, Förskollärare och utvecklingsledare, Fåraherdens förskola.

Senast uppdaterad:

Publicerad: