Fibonacci-sekvensen i naturen

Hållbar utveckling – förståelsen för sammanhang i naturen – människa, djur, växter och fysiska fenomen utifrån Fibonacci- sekvensen. Här finns ett spännande samband mellan natur, matematik och mönster. Sekvensen är siffror som i en följd tillsammans bildar ett spiralmönster som finns överallt omkring oss. I naturen, i rymden, i djurs mönster och till och med i våra egna fingertoppar och ögon. Den italienska matematikern Leonardo Fibonacci upptäckte denna mönsterfrekvens för 800 år sedan.

Illustration av Fibonacci- sekvensen

Naturlag. Vi pratar om ”naturens gåvor”.

Syfte

Väcka förundran, ansvar för vår gemensamma värld och en känsla av samhörighet med naturen och varandra. Väcka en vilja till ansvar för vår vackra värld som kan bli bättre med hjälp av oss. Se estetiken och vilja bevara den med all mångfald som är beroende av varandra. Se varandras olikheter som vackra.

Metod

Vi (en grupp barn mellan 3-4 år) observerar olika fenomen/olikheter och samtalar tillsammans, går på djupet i mönster, estetik och känslan för att uppleva med alla sinnen. Skapandet ska få stor plats för att grunda fördjupade kunskaper och förståelse- samt genom digitala verktyg förstora och se nära. Ute ska möta inne ochde vanliga ska möta det ovanliga på ett sätt där ett sammanhang och beroende i världen blir tydligt.

Sedan hösten 2018

Projektet startade ht-18, med att upptäcka snäckor i naturen, se ”träskets förvandling” och plocka skräp för att djuren och vi ska få det finare runt omkring oss och därmed må bättre.

Naturlag, vi pratar om ”naturens gåvor”

Naturfeneomenet och den matematiska ekvationen ”Spiralen” i fyra varianter: ett träd, ett foster, en snigel och en solros.

Fyra exempel på naturfenomenet och den matematiska ekvationen ”Spiralen”.

Jakten på naturfeneomenet och den matematiska ekvationen ”Spiralen”

Olika spiralformer: hår-, trä och sniglar.

Barnen går på spiraljakt både inne och utomhus.

Barn konstruerar spiralformer.

Barnen konstruerar och förstår.

Bild på färgskala

Vi pratar om naturens vackra färger

Tänk om det inte fanns olika färger? Eller om alla blommor, människor, djur var likadana!?

– Då skulle man ju inte känna igen någon!
– Då skulle allt vara grått, svart å såå.
– Ja, och världen skulle inte vara god heller! Svarta å grå bananer är inte goda!!!

Vi förvandlar i färg...

Två figurer i lera och färg

– En gubbe som tittar på en regnbåge. Jag ska flytta gubbarna lite närmare. Gubbarna har blivit diamanter i en ”diamantregnbåge!” Sedan blev det en ”regnbågsfärgregnbåge”, jättefin!

Barnen har uppmärksammat former och färger som återses både i naturen och hos oss själva:
– Spiralen finns i våra ögon.
– Samma former, olika färger. Lika vackra.
Barnen tittar, tecknar och jämför.

Hela vårterminen

Projektet fortgår till sommaren, med syfte att barnen ser olikheter som livsviktiga tillgångar, en värld som behöver friska och vackra färger för lycka, samt stärka känslan att vilja ta ansvar för den värld vi alla ska leva och trivas i.

Ansvarig pedagog: Jenny Öhrn, Fåraherdens förskola

Senast uppdaterad:

Publicerad: