Vivallaskolans resa till studiero – ledarskapet

För ett år sedan karakteriserades vardagen på Vivallaskolan av bråk och stök. Idag är det istället en skola med struktur, god stämning, lugn, studiero och ordning. Pedagog Örebro ska i fyra artiklar peka på några framgångsfaktorer i den resa som Vivallaskolan har gjort. Först ut är ledarskapet!

Det första som möter mig när jag kommer till Vivallaskolan är att dörrarna inte är låsta. Jag kliver bara rakt in när jag ska till möteslokalen vid skolans expedition. För ett år sedan var skolan igenbommad – ett slags Fort Knox att ta sig in i. Förändringen visar på att något hänt på skolan – rädsla, bråk och stök har ersatts med lugn och studiero och en helt annan öppenhet.

Vi träffar skolan rektor Lena Sörbö och biträdande rektor Peter Karlehagen för att prata kring vad ledarskapet haft för betydelse för förändringen. För en stor skillnad är det och mycket har hänt på bara ett år.

– Folk som besökte oss förra året och som kommer nu frågar ibland om det är samma skola de besöker, ler Lena Sörbö som fick den kanske inte helt lätta uppgiften att vända på skutan för ett år sedan. Tillsammans skapade man tidigt en ledningsgrupp som talade samma språk, ville åt samma håll, och tog de tuffa samtalen och besluten.

Helheten viktig

En första förändring var att se skolan som en F-6 skola där helheten var viktig. Tidigare fanns tydliga uppdelningar mellan stadier, något man ville bort från. Skolledarna skulle hjälpas åt men ändå ha tydliga uppdrag där det fanns en stor tillit mellan varandra. Prestigelöshet ett nyckelord i ledarskapet mellan skolledarna som efter en uppstartsperiod blev tre stycken: Lena Sörbö, Peter Karlehagen och Anders Carlsson.

– Det var viktigt för oss att träffas mycket för att prata och diskutera. Vi ville bli samspelta och föra ut ett gemensamt budskap. Vi samlades också kring en tydlig gemensam bild över vart vi ville komma och hur vi skulle nå dit. säger Peter Karlehagen.

Första veckorna strök skolledarna allt i sina kalendrar. Fokus var att vara ute i verksamheten, prata och ta de viktiga och ibland svåra samtalen med både personal, elever och föräldrar. Nolltolerans kring kränkande språkbruk, bråk och stök var en viktig del som prioriterades.

"Vi tog i allt"

– Vi tog i allt. Jag hade väldigt många samtal med elever och vårdnadshavare de första veckorna. Vi ville vara mycket ute i verksamheten och fokusera på att göra saker, säger Lena som fortsätter:

– Detta är också viktigt för oss att hålla i. Vi vill vara närvarande och synliga rektorer hela tiden.

Vivalla rektorer

Biträdande rektor Peter Karlehagen och rektor Lena Sörbö

Ett närvarande och coachande ledarskap i kombination med en drivkraft och mod har varit viktigt i förändringsarbetet. Peter och Lena poängterar att det redan innan fanns en fantastisk personalstyrka, en bra organisation och en massa engagemang. Allt detta utnyttjades dock inte, många hade kört fast, det var en negativ stämning och mycket revirtänkande.

– Det handlade mycket om att lösa upp detta, vrida på rätt saker och ta fram allt bra som redan fanns på plats. Ett exempel är att vissa arbetslagsledare inte fick chansen att bidra så mycket till det gemensamma, nu får man det, menar Lena.

"Aldrig haft ett så roligt uppdrag som detta"

Bilden på de båda skolledarna är också ganska talande och även en nyckelfaktor för ett det framgångsrika ledarskapet på Vivallaskolan. Det finns en glädje, ett leende, nära till skratt och ett engagemang att leda och förändra. Att visa att jobbet är roligt är en viktig del för att sprida engagemang.

– Jag har haft en hel del rektorsuppdrag i mitt liv men aldrig haft ett så roligt uppdrag som detta, säger Lena.

– Ja, vi har kul på jobbet och trivs med varandra, avslutar Peter med ett skratt.

I nästa del av artikelserien kommer trygghets- och elevhälsoarbetet att fokuseras på.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: