Rörelserika raster och skolgårdslärare skapar goda resultat

En medveten satsning där rasten ses som en viktig del av elevens lärande och sociala utveckling. Mariebergsskolan har gått från enstaka klassbollar till en rast med massor av aktiviteter. Trygga elever och färre konflikter är några fördelar som skolan ser med det systematiska arbetssättet.

Jimmy Pettersson (skolgårdslärare) och Anna Andersson (rektor) på Mariebergsskolan.

Här finns alla förutsättningar för lek. Skulle kalla den fyrstjärnig, det enda jag saknar är lite mer höjdskillnader, annars är den toppen. Skolgården ska vara skolans tryggaste plats och vi har kommit en bra bit på vägen. /Jimmy Pettersson, Mariebergsskolan

Mariebergsskolans förskollärare Jimmy Pettersson, som numera titulerar sig skolgårdslärare, möter upp utanför skolgårdens lånebod. Runt honom pågår fullt av aktiviteter under förmiddagens rastpass: hinderbana, gymnastik, klättring, padel, bordtennis, innebandy och olika "klurigheter". Några elever väljer också att vara i skolans skogsområde där en naturlekpark har skapats. Rörelseglädje! Alla elever har en tillhörighet och något att göra.

Från organiserade aktiviteter till smörgåsbord

Det som för något år sedan startade med en handfull organiserade rastaktiviteter är nu ett myller av aktiviteter där varje elev kan hitta något att aktivera sig med på rasten.

– Det vi sett funkar bra är när eleverna har ett smörgåsbord av aktiviteter att välja mellan. Det blir lite mer jobb för mig att förbereda men det är det helt klart värt, ler Jimmy som trots en ganska liten budget skapat en levande skolgård.

Låneboden på Mariebergsskolan

Låneboden på Mariebergsskolan.

– Det gäller att ha kontakter lite överallt och tänka stort. Sen har vi också ett bra samarbete med Fritidsbanken där vi kan låna grejer. Vi är också med i Svenska fotbollsförbundets satsning "Skolbollen", där får vi västar, bollar och koner till skolgården.

Systematiskt arbete ligger till grund

Mariebergsskolan har de senaste åren gjort en medveten satsning på rasten. Från en rast där eleverna endast haft tillgång till enstaka klassbollar ser man idag rasten som en viktig del i elevernas lärande och skolans systematiska kvalitetsarbete.

Anna Andersson är rektor på Mariebergsskolan och har varit drivande i arbetet med att få rasten högre upp på agendan.

– Rasten är en stor del av elevernas skoldag och behöver därför vara välorganiserad. Dessutom är rörelse viktigt. Eleverna behöver få röra på sig för att kunna landa in och vara fokuserade på klassrumsundervisningen. Välfungerande raster ger oss mycket tillbaka i klassrummen och vi ser därför rasten som ett ämne som behöver organiseras, säger Anna och fortsätter:

– Skolan har ett kunskapsuppdrag men också ett minst lika stort socialt uppdrag och just under rasten lär sig eleverna mycket om samspel, att vara en bra kompis och om demokratiska processer.

Poäng med slopade rastregler

En viktig del i arbetet har också varit att inte ha några rastegler – sådana hämmar bara rörelsen och leken. Istället finns en stor vuxennärvaro ute på rasterna för att hjälpa och stötta.

– Vi säger inte nej, utan eleverna leker på sina villkor och lär sig hantera det. Givetvis finns vi vuxna närvarande och stöttar. Och vi följer givetvis skolans ordningsregler, säger Jimmy Pettersson.

Har snabbt gett resultat

Resultaten av rastsatsningen har inte låtit vänta på sig.

– Vi ser i trygghetsenkäter att eleverna är trygga och alla har dessutom något att göra på rasten. Det känns jättekul! Generellt sett har vi också sett förre konflikter på skolan efter att vi har fått igång rasterna så bra. En nyckel till arbetet är att Jimmy har en helhetssyn över rasten och att han dessutom är med i skolans trygghetsteam, säger Anna Andersson.

Elevinflytande är också en viktig pusselbit för att få rasten att fungera bra. Rastpersonalen är öppna för att möta elevernas önskemål så långt det bara går. Eleverna jobbar dessutom i låneboden och rasten är en stående punkt på skolans elevråd som numera går under namnet Elev- och rastråd.

– Ofta är det ju rasten som diskuteras på våra möten. Eleverna har ett härligt engagemang kring rastfrågorna! avslutar Jimmy Pettersson.

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Mariebergsskolans skolgård

Delar av Mariebergsskolans skolgård.

Senast uppdaterad:

Publicerad: