Slår ett slag för det enkla friluftslivet – fem nya naturskolelådor nu bokningsbara

I dagarna har Örebro naturskola släppt fem nya naturskolelådor som nu går att boka till din förskola/skola. Lådorna är en LONA-satsning (Lokala naturvården) och arbetet med att ta fram ytterligare lådor fortgår fram till årsskiftet. Vi besökte Örebro naturskola när de i samband med lanseringen av de nya naturskolelådorna bjöd in pedagoger i förskola, fritidshem och skola F-6 till en fortbildningskurs om nya lådan "Friluftsliv grunder".

Malin Bideby, Birgitta Jansson och Adil Sadiku, Örebro naturskola

Utlåning istället för besök

Örebro naturskola är ett populärt utflyktsmål bland Örebros förskolor och skolor – så populärt att verksamheten endast hinner ta emot en tredjedel av de klasser som vill komma på besök. Detta i kombination med covid-pandemin gjorde att man började planera för att "flippa" verksamheten och istället låna ut material som förskolor och skolor kan använda på hemmaplan. Så växte idén om naturskolelådor fram. Och med finansiering från LONA har man nu alltså kommit en bra bit på vägen, med sju av sammanlagt elva planerade lådor tillgängliga för utlåning.

Här är naturskolelådorna som går att låna till din förskola/skola redan nu

  • Fåglar
  • Friluftsliv grunder
  • Friluftsliv matlagning
  • Vinterekologi
  • Stenåldersliv
  • Vikingaliv
  • Samarbetstema

Kopplar till läroplaner och globala mål

Varje naturskolelåda har tydliga kopplingar till läroplanerna och knyter an till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Med lådorna följer övningsmaterial inom ämnesområdena biologi och friluftsliv samt en pedagogpärm med allmän information om innehållet och förslag på hur övningarna kan förenklas och anpassas mot olika nivåer.

Karta över FNs globala målFörstora bilden

FN:s globala mål (klicka för att förstora).

– Vi har strävat efter att få med övningar anpassade till förskolan och hela vägen upp till årskurs 6, säger Birgitta Jansson, naturpedagog på Örebro naturskola.

– Materialet får även kopieras och anpassas utifrån egna önskemål, säger Malin Bideby, också hon naturpedagog på Örebro naturskola.

Direkt åtkomst till pedagogmaterialet

När du bokar en naturskolelåda får du omgående tillgång till pärmens innehåll i digital form, något som verkar uppskattat.

– Jättebra! Då kan man kan sätta sig in i materialet och påbörja arbetet redan innan man får tillgång till själva lådan, säger kursdeltagaren Maria Ryrfeldt från Glanshammars skola.

En vecka åt gången

Naturskolelådorna lånas ut veckovis, från måndag till måndag, och hämtas respektive lämnas vid Örebro naturskolas lokaler intill Naturens hus. För den som vill går det bra att boka samma låda mer än en vecka i taget.

Finns alltid en Hoppfull övning

Noterbart är att varje naturskolelåda innehåller en "Hoppfull övning". Syftet med detta är att mot bakgrund av rådande klimatkris bidra till ett konstruktivt förhållnings- och tänkessätt.

– Det handlar om skapa hoppfullhet genom att vara aktiva, handlingskraft istället för handlingsförlamning, säger Birgitta Jansson.

– Den här gången, för lådan "Friluftsliv grunder", handlar den hoppfulla övningen om att städa naturen, säger Adil Sadiku, naturvägledare på Örebro naturskola.

Smakprov på innehållet i lådan "Friluftsliv grunder"

Under resten av förmiddagen demonstrerar Adil, Malin och Birgitta delar av innehållet i "Friluftsliv grunder". Praktiska övningar blandas med reflekterande diskussioner om hur övningarna kan anpassas ute i verksamheterna. Deltagarna bidrar utifrån sina perspektiv och erfarenheter.

Bilder på så kallad Landart, konstverk skapade av material i naturen.Förstora bilden

Exempel på LANDART (klicka för att förstora).

Landart – naturen blir till konst!

Bland annat får kursdeltagarna testa sina färdigheter i Landart, att skapa konstverk med hjälp av saker som finns i naturen.

Allemansrättsvandring – vad man FÅR och INTE får göra i naturen

Vi får också gå en kort Allemansrättsvandring – ett sätt att visa barnen/eleverna vad man får och inte får göra i naturen. För hur är det nu, får man klappa djur? plocka ägg ur fågelbon? elda på en berghällar? bryta grenar av träd? Nej, det får man ju inte! Promenaden leder naturligt in till samtal kring varför det är så och vilken inverkan på naturen våra handlingar faktiskt har.

Skräptidslinje – så lång tid tar det för naturen att bryta ned vårt skräp

I nästa övning får alla välja varsitt skräp (eller en bild på ett skräp, i den mån "riktigt" skräp saknas) och placera ut det på en tidslinje, på det tidsintervall man tror det tar för naturen att bryta ned skräpet ifråga. Genomgången av de rätta svaren är lärorik: Visste du exempelvis att äppelskrutt tar en månad, tuggummi 25-30 år och att glas kanske aldrig(!) bryts ned? Intressant.

Kursen avslutas med två valfria stationer, eld- och kartkunskap, samt en utvärdering.

Adil Sadiku, naturvägledare på Örebro naturskola

Vilka kläder är egentligen bäst när man är ute – torr bomullsstrumpa, blöt bomullsstrumpa, torr yllestrumpa eller blöt yllestrumpa? Adil Sadiku visar med hjälp av flaskor, tygmaterial och termometrar.

Röster från kursdeltagarna

Maria Ryrfeldt är lärarassistent på Glanshammars skola och har tidigare lånat naturskolelådan "Fåglar". Hon är nöjd både med förmiddagen och lådkonceptet.

Maria Ryrfeldt från Glanshammars skola

Maria Ryrfeldt jobbar på Glanshammars skola.

– Jag är väldigt nöjd och har fått många idéer här idag. Det är fantastiskt bra att man kan ladda ned lärarmaterialet, för även om jag nu har lämnat tillbaka fågellådan så kommer vi att kunna fortsätta med arbetet på skolan.

– Jag har också kopierat delar av lådans bildmaterial för att kunna fortsätta leta efter fåglar tillsammans med barnen.

– Tiden det tar att hitta och sammanställa det här materialet finns inte i mitt schema, så detta är verkligen tidsbesparande, avslutar Maria.

Anne Josefsson och Karina Espinoza är förskollärare respektive barnskötare på Kullens förskola. De kom med siktet främst inställt på matlagning.

Anne Josefsson:
– På vår avdelning försöker vi laga mat utomhus någon gång i månaden, det kan vara enkla saker som pinnbröd och äppelmums. Det var det som gjorde att vi kom hit idag, för att få nya uppslag. Vi har två kollegor som kommer till kursen nu i eftermiddag, så vi får slå våra kloka huvuden ihop med deras och se hur vi kan fortsätta arbeta med friluftsliv och natur tillsammans.

"Får så mycket tillbaka av deltagarna"

Också naturpedagogerna verkar nöjda med förmiddagen och sätter stort värde på den respons de får från deltagarna.

– Det är underbart med sådana här kurser, eftersom vi får så mycket tillbaka av deltagarna i diskussionerna som uppstår. Det ger oss underlag att fortsätta utveckla våra övningar, säger Birgitta Jansson.

Vilken respons har ni hittills fått på era naturskolelådor?

– Att man har upplevt det enkelt att anpassa övningarna till verksamheten, att tydliga instruktioner underlättar för personal som tidigare inte har arbetat med utomhuspedagogik och att lådorna gör det enkelt att få in de globala målen i undervisningen, säger Birgitta.

– Många vill också låna om lådorna, vilket är positivt! tillägger Adil Sadiku.

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

/Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

LONA-projekt Naturskolelådor (2021-22)

Projektets syfte är att underlätta för familjecentraler, förskolor, F-6 skolor och fritidshem att använda utomhuspedagogik i sin närmiljö. Genom att kostnadsfritt låna naturskolans temalådor med lärarhandledning och material kan de arbeta pedagogiskt i naturen på egen hand. Då kan betydligt fler barn/elever få naturkontakt än de naturskolan kan ta emot. Vid behov kan Örebro naturskola initialt vara med och stötta pedagogerna vid genomförandet i deras närområden.

Senast uppdaterad:

Publicerad: