Gå till innehåll

Informationsuppdrag anpassade grundskolan

Här hittar du information kring Lotsens informationsuppdrag gällande processerna Mottagande och skolplacering i anpassade grundskolan.

Lotsen har i uppdrag att informera vårdnadshavare samt barn- och elevhälsoteam om processerna:

  • Mottagande till anpassade grundskolan
  • Skolplacering i anpassade grundskolan

Rektor ska kontakta Lotsen för ett informationsmöte när en frågeställning om annan skolform väcks gällande ett barn eller en elev. Kontakta Lotsen via mejl lotsen@orebro.se. För mer information om processerna klicka på länken nedan.

Specialpedagog på Lotsen har även i uppdrag att medverka i referensgruppen för behörighetsprövning gällande skolformen anpassad grundskola.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se