Gå till innehåll

Skolforskningsportalen gör forskning tillgänglig och visar hur du kan använda Skolforskningsinstitutets forskningssammanställningar för att skapa undervisning som vilar på vetenskaplig grund.

Skolforskningsportalen drivs av skolforskningsinstitutet, en statlig myndighet som har som mål att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.

Portalen samlar och presenterar material som ger skolans och förskolans personal tillgång till forskning för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Innehållet uppdateras kontinuerligt.

Om Skolforskningsportalen

Portalen drivs av Skolforskningsinstitutet, en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör man genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning. För att kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt förs Skolforskningsdialog med förskolans och skolans verksamma, forskarsamhället samt andra myndigheter och organisationer.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se