Gå till innehåll

Stöd för elever utanför ordinarie verksamhet

Här hittar du information och kontaktuppgifter till verksamheter som som stödjer elever utanför ordinarie verksamhet.

Maria Ungdom

Vill nå unga människor i ett tidigt skede av risk- och missbruk, för att förhindra att det utvecklas till ett beroende. Är ett samarbete mellan Örebro kommun och Region Örebro län. På Maria ungdom erbjuds rådgivning, behandling i form av enskilda samtal och familjesamtal. Maria ungdom har en bred kompetens och de som arbetar där är kuratorer, sjuksköterska, överläkare och en samordnare. Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 13 och 25 år.

Maria Ungdom hittar du på Slottsgatan 8C

Maria Ungdom har också en specifik skolverksamhet. Där kan du som är 13–19 år, eller förälder till en tonåring, utan registrering få information, råd och stöd vid funderingar eller problem som handlar om missbruk av alkohol och droger.

Kontakta för råd och stöd, 019-21 49 47 eller 019-21 49 31. Du kan vara anonym.

Läs mer om Maria Ungdom på orebro.se

NP resurs och samverkan

Stöd för dig som har svårt att få vardagen att fungera och har, eller tror att du har ADHD, Autismspektrumtillstånd eller liknande neuropsykiatriska svårigheter.

Vill du veta mer om NP-resurs och samverkan? Kontakta oss!

Jenny Vennerstrand, 076-496 80 76 eller 019-21 57 85
Elisabet Fälling, 076-496 80 78 eller 019-21 57 77
Mikael Ericsson, 076-496 87 06 eller 019-21 58 96

E-post: npresursochsamverkan@orebro.se

Samba – samverkansledning för barns och ungas bästa

Ibland har barn och ungdomar en problematik och/eller en livssituation som medför att både den unge och familjen behöver stöd och insatser från flera olika verksamheter inom kommunen och Region Örebro län.

Centrum för samverkan/Samba hittar du på Ringgatan 32

Vill du veta mer om Samba? Kontakta oss!


Åsa Eriksson, sambasamordnare
019-21 14 00, 070-603 33 98, asa.a.eriksson@orebro.se
Ann-Sofie Sandström, sambasamordnare
019-21 23 87, ann-sofie.sandstrom@orebro.se

Sjukhusskolan

Sjukhusskolan är en skola för alla barn och ungdomar som blir inlagda på sjukhus och fungerar som en bro till hemskolan samt ger eleverna kontinuitet i lärandet. Undervisningen vill också ge trygghet, bidra till elevens tillfrisknande och minska oro inför den fortsatta skolgången.

På Youtube kan du se en film om sjukhusskolan.

Kontakt Sjukhusskolan

Peter Bäck, sjukhuslärare
peter.back@orebro.se
Nils Eriksson, sjukhuslärare
nils.eriksson@orebro.se
Lena Sundqvist, sjukhuslärare
lena.sundqvist@orebro.se

Socialtjänsten

Socialtjänsten finns i alla kommuner. Socialtjänsten jobbar för att alla som bor i kommunen ska ha det bra. Socialtjänsten finns på flera platser i Örebro och erbjuder stöd, vård, behandling och boende.

Alla som arbetar med barn och unga och misstänker eller har en oro för att ett barn kanske far illa ska informera socialtjänsten om det genom att göra en orosanmälan.

Många som jobbar med människor, till exempel inom skolan, har ett behov att berätta om socialtjänstens arbete. Nu finns det nya sidor på orebro.se som ska underlätta och fungera som ett stöd.

Sidorna hittar du på orebro.se

Sputnik

Sputnik är en stödverksamhet inom Örebro kommun för barn, ungdomar och vuxna som är anhöriga till någon som dricker för mycket, använder droger och/eller missbrukar läkemedel.
E-post: sputnik@orebro.se
Tfn: 019-21 10 00 (Fråga efter Sputnik)

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Stödcentrum för unga brottsutsatta finns till för dig som har blivit utsatt för brott, är i åldern 12–20 år och söker stöd för att gå vidare efter händelsen. Det vi pratar kring är tankar, känslor, skuld, självkänsla, förövaren, anhöriga, vänner med mera. Brottet behöver inte vara polisanmält.

Läs mer om Stödcentrum för unga brottsutsatta

Unga mammor och pappor

Unga mammor och pappor är en öppen verksamhet dit unga föräldrar kan vända sig för att få råd och tips i sitt föräldraskap.
Läs mer om Unga mammor och pappor
Unga mammor och pappor på Facebook

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se