Gå till innehåll

Enligt läroplanen ska miljö- och hållbarhetsperspektiven genomsyra all undervisning. Här hittar du information och stöd till dig som jobbar med hållbarhet i undervisningen.

Lärande för hållbar utveckling

Startsida på Pedagog Örebro för Lärande för hållbar utveckling. Här hittar du tips, idéer och stöd till dig som ska undervisa om hållbar utveckling.

Skolverket: Utbildning viktigt för att nå målen för hållbar utveckling

Svenska skolan berörs i olika delar av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. I Skolverkets lärportal finns kompetensutveckling i hållbar utveckling för lärare i grundskola och gymnasieskola.

Sidan hittar på skolverket.se

Lektionsförslag, inspiration och bra länkar

Den globala skolan – Den globala skolan erbjuder kompetensutveckling inom lärande för global hållbar utveckling och interkulturell förståelse. Verksamheten riktar sig till lärare, skolledare och annan personal inom skolan. Här hittar du pedagogiskt material från globala skolan. Den globala skolan erbjuder också kompetensutveckling för lärare.

Globala målen – Drivs av UNDP med stöd från Sida. Här finns massor av skolmaterial och övningar

Världsnaturfonden WWF – WWF Utbildning innehåller fakta och inspiration för dig som vill lära dig mer samt metoder och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling. Sidan vänder sig till både dig som är ung och till lärare inom förskola, grundskola och gymnasium.

Naturskyddsföreningen – Övningar, filmer, quiz, ritblad och mycket mer. Här finns material från förskoleklass till gymnasium.

Plan international Sverige – Har tagit fram flera lärarhandledningar på teman kopplade till barns rättigheter, jämställdhet och de Globala målen för hållbar utveckling. Allting är gratis att ladda ner.

UR - hållbar utveckling och agenda 2030 – Här hittar du serier om klimat, miljö och hållbar utveckling.

Sysav - hållbar utveckling – Lektionsmaterial inom miljö, hållbar utveckling, återvinning och avfallsminimering. Materialet är framtaget med utgångspunkt i läroplanerna och FN:s globala hållbarhetsmål

Film och skola, tema hållbar utveckling – Filmer med tillhörande lärarhandledning som vänder sig från förskola upp till gymnasiet.

SMHI. skolmaterial om klimat – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, erbjuder material kring klimat, klimatpåverkan, klimateffekter och klimatanpassning. 

Naturvårdsverket – Naturvårdsverkets webbplats finns material som är användbart för skolan. Passande för gymnasieskolan är bland annat klimatboken En varmare värld och podcasten Prat om klimat, som handlar om hur man kan leva klimatsmart i vardagen.

Håll Sverige Rent – Håll Sverige Rent erbjuder pedagogiskt material, lektionsuppgifter och inspiration för förskolan upp till gymnasieskolan.

Ett urval av böcker om hållbar utveckling med inriktning förskola och skola

Klicka in och provläs på länkarna

Lärande för hållbar utveckling i förskolan av Sanne Björklund.

För jordens skull av Annika Dawidsson.

Hållbar utveckling : ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan av Per Sund och Louise Sund.

Hållbar utveckling : att lära för livet och framtiden av Lise-lott Fjell och Erica Strand.

Varsamt och nyfiket : vägen till hållbar utveckling i förskolan av Erika Wallin.
Läs en bokblogg om boken på Pedagog Örebro här

Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan av Marie Fridberg och Susanne Thulin.

Hållbar utbildning för hållbar utveckling -i förskola och skola av Dahlbeck, Håkansson och Widén.

Att undervisa i hållbar utveckling : relationellt perspektiv av Häggström, Acevski, Averby, Carlsson, Eliasson.

Barns delaktighet och inflytande : hållbar utveckling i förskolan av Marie Kvarnryd.

Undervisa för framtiden – med fokus på hållbar utveckling av Jonas Pietrzak Edlund

Lektionsförslag från Skolverket:

Om ekosystemtjänster – Hur går det runt?, (Grundskola)
Naturens nytta och glädje (Grundskola)
Kretslopp och näringskedjor (Grundskola)
Hållbar utveckling för tekniskt inriktade yrkesprogram (Gymnasiet)

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se