Sofie Norelius – ny på Lotsen!

Jag heter Sofie Norelius, är specialpedagog och började arbeta på Lotsen i början på januari. Det känns oerhört spännande att få förmånen att vara en del av teamet på Lotsen och jag kommer att lära mig massor av mina nya kollegor och ute i verksamheterna. Förhoppningsvis kommer jag också att kunna bidra med ett och annat utifrån min kompetens och mina erfarenheter.

I botten är jag grundskollärare åk 4-9 med inriktning mot so och matematik. Som specialpedagog har jag i huvudsak min kompetens inom områdena NPF, matematik, assisterande verktyg och verksamhetsutveckling. Längst erfarenhet i min roll som specialpedagog har jag på gymnasiet, men har också arbetat i grundskolan. Annars kommer jag närmast från Transportstyrelsen där jag arbetade som verksamhetsutvecklare.

Ett av mina uppdrag på Lotsen är att vara delaktig i det utvecklingsarbete som sker i kommunens KSU-grupper (Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper). Örebro kommun har utarbetat rutiner för att säkerställa att skolorna har genomfört utredning och prövat anpassningar inom ordinarie undervisningsgrupp, samt särskild undervisningsgrupp, innan frågan om kommungemensam särskild undervisningsgrupp aktualiseras. Vi på Lotsen stöttar er gärna i det arbete som ska ha gjorts innan det kan bli aktuellt att ansöka om plats i KSU-grupp.

Jag upplevde själv att det var värdefullt med bollplank när jag tillsammans med resurspedagoger, pedagoger, elevhälsa och skolledning startade upp en flexverksamhet på Rostaskolan. Det är många saker man behöver förhålla sig till när man bygger upp eller utvecklar en verksamhet. Under framför allt det första året dokumenterade vi den resa vi gjorde i uppbyggnaden av flexverksamheten. Detta gjorde vi både för att tillsammans kunna reflektera över de erfarenheter vi hade gjort, se progressionen och utvärdera vårt arbete. Dokumentation är ett bra sätt att synliggöra våra verksamheter för oss själva. För att kunna utveckla en verksamhet är det nödvändigt att börja med att kartlägga den, för hur ska vi annars veta vad vi ska utveckla och hur.

Vi ser fram emot att få vara ert bollplank även i detta arbete så tveka inte att höra av er till oss. Kontakt med oss får ni genom att mejla till lotsen@orebro.se.

Hälsningar
Sofie Norelius
Specialpedagog
Lotsen, Centralt Skolstöd

Senast uppdaterad:

Publicerad: