Gå till innehåll
 • Start
 • / Bloggar
 • / Använder du Inlästa läromedel i undervisningen?

Använder du Inlästa läromedel i undervisningen?

Visste du att alla elever och pedagoger i Örebro kommun har tillgång till Inlästa läromedel från Inläsningstjänst? Om inte så vet du det nu. Så vad är Inlästa läromedel, varför ska vi erbjuda det och för vem är det ett alternativ?

Inlästa läromedel är vad det heter, läromedel som har lästs in så att man kan lyssna på dem. Syftet är att inläsningen ska vara ett komplement till den tryckta texten. Merparten av böckerna i Inläsningstjänst är läromedelstitlar, men det finns även en hel del skönlitteratur och lättlästa böcker.

Varför ska vi använda det?

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov... Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

 LGR 11, Skolans värdegrund och uppdrag

Ungefär en femtedel av barn och vuxna i Europa har svårt att tillgodogöra sig innehållet i annat än enklare texter. Det är ungefär fem elever i varje klass. Vi behöver arbeta aktivt med att främja lärande och utveckling och att förebygga de konsekvenser som en läsnedsättning medför, såsom kunskapsluckor, påverkad självbild och utanförskap.

Inlästa läromedel är ett sätt att erbjuda eleverna ett likvärdigt alternativ till den tryckta texten. Det passar inte alla, men det passar många. Kanske fler än vi tror. Särskilt idag när ljud, bild och video är så självklara informationsvägar. Om vi tidigt introducerar olika lärverktyg i undervisningen ger vi elever mer likvärdiga förutsättningar för lärande och motverkar samtidigt negativa attityder och stigmatisering. Ingen behöver vara den som sticker ut.

För vem?

Hur vi bäst tar in och tillgodogör oss textbaserad information varierar från person till person. Någon tycker om att läsa i en bok, en annan vill bara lyssna och en tredje vill både lyssna och läsa samtidigt. Vi skiljer oss alltså åt, men det varierar också för en och samma person. Ibland känner vi oss kanske för trötta för att fokusera på en text och lyssnar hellre. Inlästa läromedel kan vara ett alternativ för den som:

 • lär sig bättre genom att lyssna,
 • har en läsnedsättning på grund av exempelvis lässvårigheter, synnedsättning, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, eller en fysisk funktionsnedsättning som gör det svårt att hantera en bok eller att flytta ögonen över texten,
 • vill använda olika sätt beroende på plats, t.ex. att läsa textboken i skolan och lyssna på bussen,
 • känner för omväxling.

Hur kommer vi igång?

Börja med att själv bekanta dig med tjänsten. Kanske har du en kollega som kan sedan tidigare? Annars finns det gott om guider och filmer på Inläsningsjänsts webbsida. De erbjuder även utbildningar och webbinarier. Gör gärna en gemensam satsning med pedagoger, elevhälsa och skolbibliotek. Prova funktionerna praktiskt tillsammans, testa med elever och dela med er av tankar kring metod och användning. Diskutera hur ni kan arbeta systematiskt med introduktion och stöd för elever och personal.

Och glöm inte att samtala med eleverna om själva läsandet! Att hörläsa kräver strategier, precis som annan läsning. Det innebär att man behöver vänja sig vid att hörläsa, träna på hur man tar sig an en text, samtidigt som man också behöver öva på hantering av tekniken. Prova olika typer av böcker, visa på strategier, prova gemensamt, låt eleven prova själv och utvärdera sedan tillsammans.

Hur håller vi det levande?

 • Inför varje moment, tänk igenom vilka läromedel som ska användas. Finns det inläst? Om inte – kontakta Inläsningstjänst för att se om det uppfyller kriterierna för inläsning.
 • När nya läromedelsböcker introduceras, visa det även i Inläsningstjänst i helklass.
 • När eleverna får en läsuppgift - kom ihåg att lyfta alternativet att lyssna.
 • Ska eleverna läsa ett visst antal sidor till en lektion? Behöver eleven förförståelse till något som ska gås igenom? Länka till ett bokmärke i boken och dela det med eleven.
 • Informera vårdnadshavare om tjänsten.

Snabbfakta

 • 8701 läromedelstitlar, 2581 skönlitterära och lättlästa titlar
 • Om ett läromedel inte finns kan man skriva till Inläsningstjänst och önska att få det inläst.
 • Några böcker finns som fulltextversion där läsaren kan följa med i texten. Det är förlagen som avgör om en bok får erbjudas som fulltext eller inte.
 • Vissa böcker är talböcker och är inte tillgängliga för alla. Skillnaden på en talbok och en ljudbok är rent upphovsrättslig. Endast personer med en funktionsnedsättning som påverkar läsandet har rätt till talböcker. Vad som är en läsnedsättning och vilka som får låna talböcker regleras i §17 i upphovsrättslagen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se