Let’s get physical

Innan du läser det här inlägget, gör 10 squats. Gör det bara! Släpp skärmen och ner på golvet. Det ska handla lite om kopplingen mellan fysisk aktivitet och skolprestation. Ett välkänt samband såklart, men är samband verkligen orsak?

Tänkt dig två elever: En har goda skolresultat och en relativt hög nivå av fysisk aktivitet, föräldrarna skjutsar till hockeyträning tre kvällar i veckan och hemma finns en träningsmaskin i garaget. En annan elev frågar: Vad är ett garage? Eleven bor nämligen i en trång lägenhet och föräldrarna har inte råd att skjutsa till några träningar. Skolresultaten tryter också då det sällan finns lugn och ro hemma till läsning. Exemplet som är en aning drastiskt visar hur en tredje, okontrollerad faktor kan förklara sambandet mellan två andra. I det här fallet socioekonomisk status som vi tidigare nämnt som en viktig hälsoförklarande faktor.

Tre positiva effekter av träning

Men visst kan fysisk aktivitet främja skolresultat! I Vetenskapsrådets kunskapsöversikt från 2012 gick det att utläsa tre tänkbara mekanismer. En första ganska kortsiktig effekt av träning är att vakenhetsnivån ökar och sker det i nära anslutning till studier så ökar koncentrationen. En annan, bredare och lite mer långsiktig effekt av regelbunden träning är att hungern ökar på dagen vilket gör det lättare att få i sig mer energi, tröttheten ökar på kvällen vilket gör det lättare att sova, och allt som allt förbättras den kognitiva förmåga något av att de rutinerna finns på plats. En tredje effekt av träning är att risken för övervikt minskar, vilket i sin tur är kopplat till självbilden, vilket i sin tur kan spela in i skolprestationen.

Att delta i en organiserad idrott kan främja detta på två sätt: Dels genom att den fysiska aktiviteten pågår regelbundet i samband med träningar, vilket har de tre effekterna som redan nämnts. Dels genom att det går att få kontakt med kompisar som också gör skolan lite lättare att vara i.

Men hur främjar vi fysisk aktivitet i skolan? Sambandet jag beskrivit är som sagt välkänt men ändå sitter många skolungdomar mycket mer stilla än vad som är rekommenderat. När det diskuteras i skolan så finns fortfarande de som pekar på föräldraansvaret trots att skolan är en mer strukturerad och I många fall resursstark arena än hemmet vad gäller främjande arbete.

Därför kommer här fem tips för att främja fysisk aktivitet på skolan:

  1. Ha dialog med barnen. På vilket sätt gillar de att röra sig och vad skulle motivera dem?
  2. Ta hjälp av elevhälsoteamet på skolan med att planera det rörelsefrämjande arbetet. Be var och en av professionerna i teamet om aktuell kunskap från respektive kompetens inom området.
  3. Sätt ett gemensamt mål. Istället för att varje elev ska gå 10 000 steg på en dag, säg att en skola med 80 elever och 20 personal ska gå 1 miljon steg på två veckor. Använd digitala hjälpmedel för att samla in data, samlas online och räkna ner tills resultatet offentliggörs. En fördel med ett kollektivt mål är att det blir mer spektakulärt.
  4. Designa miljön för att främja rörelse. Förlägg datasalen högst upp i ett fyrvåningshus och mobildagiset längst bort i en kilometerlång korridor.
  5. I samband med att den sociala medvetenheten ökar kan fysisk aktivitet bli förknippat med skam. Var uppmärksam på var och ens reaktioner på fysiska övningar och vilka typer av rörelser som är svåra att genomföra. Arbeta aktivt för att utmana men utan att försätta tonåringar i pinsamma situationer inför andra. Främja tidigt en god självbild hos barnen.
  6. Fysisk aktivitet hör hemma i alla skolämnen och får inte hänvisas till Idrott och hälsa. I matematiken kan det handla om att lösa matematikproblem gående, eller koreografera fram en ekvation. Är ämnet ett främmande språk, varför då inte gå runt och mingla istället för att sitta och träna konversation?
  7. Observera idrottslektionerna och rasterna. Hur mycket tid går åt till pulshöjande aktivitet? Kan passen effektiviseras? Diskutera med lärarna.

/Michael Dahlman, psykolog Örebro kommun

Senast uppdaterad:

Publicerad: