Gå till innehåll
  • Start
  • / Bloggar
  • / Tips och arbetsmetoder - för ett framgångsrikt värdegrundsarbete

Tips och arbetsmetoder - för ett framgångsrikt värdegrundsarbete

Vi har arbetat fram ett träd som symboliserar hur skolor kan jobba med aspekter av läraryrket som underlättar och förtydligar mötet med elever och nära elevarbete.

Syftet med trädet och dess underrrubriker är att få till en ökad trivsel och trygghet som i sin tur leder till ökad måluppfyllelse.

I trädets olika delar får du arbetsmetoder och tips för hur du och dina kollegor kan bedriva ett framgångsrikt värdegrundsarbete.

/Therese Maran, Rudbecksgymnasiet, Mårten Persson, Rudbecksgymnasiet, Camilla Andersson, Kvinnerstagymnasiet, Ola Åkerlund, Karolinska gymnasiet, Camilla Sjölander-Nordin, Tullängsgymnasiet, Rickard Pauly, Virginska gymnasiet, Liselotte Höppe Persson, Rudbecksgymnasiet

Klicka på trädets olika delar för att komma vidare!

Träd med olika delar Elevmötet Inkludering Elevhälsa Värdegrundsfrågor Hållbarhet

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se