Gå till innehåll
  • Start
  • / Bloggar
  • / Närmare samarbete mellan lärarutbildningen och gymnasieskolan

Närmare samarbete mellan lärarutbildningen och gymnasieskolan

Läraryrket är ett av världens viktigaste, roligaste men också mest komplicerade yrken! I ett komplext samhälle som ställer höga krav på medborgarna, inte bara vad det gäller kunskaper och färdigheter i framtida studier och yrkesliv, utan också som aktiva, demokratiska medmänniskor, behövs kompetenta, skickliga lärare som kan möta dessa framtidens vuxna.

Alla vi som arbetar i skolan har ett viktigt uppdrag och besitter tillsammans stor kunskap som vi skulle kunna dela med varandra i ännu större utsträckning.

I förstelärarens grunduppdrag ingår det att sprida ämneskunskaper och undervisningsskicklighet till kollegor och lärare men också handleda studenter under VFU. Många skolor är också så kallade övningsskolor, särskilt kopplade till lärarutbildningen. Att lärarstudenterna, våra blivande kollegor blir kunniga, engagerade lärare som redan från början har god koppling till verkligheten tjänar både kollegor och elever på, inte minst de elever som av olika anledning har det motigt i skolan. Förhoppningsvis blir också måluppfyllelsen bättre då våra framtida lärare är väl förberedda.

Vi är tre gymnasielärare, som alla ingår i Örebro kommuns förstelärarnätverk, som tillsatts som adjungerade adjunkter på ämneslärarutbildningen vid Örebro universitet. Vi delar vår tid mellan våra ordinarie arbeten ute på våra skolor, 80%, och uppdraget som lärarutbildare, 20%. Anna på institutionen för hälsovetenskaper, Therese och Annelie i Svenska. Anna arbetar sedan 2016 på Rudbecksgymnasiet, men har även erfarenhet från andra gymnasieskolor i Örebro. Hennes undervisningskombination är Idrott och hälsa, Matematik och Naturkunskap och som förstelärare så har fokus varit runt idrott och hälsa. Annelie arbetar sedan 1999 på Rudbecksgymnasiet och undervisar huvudsakligen i Svenska, men har även en grupp i sitt andraämne, tyska. Annelie har också många års erfarenhet från grundskolans högstadium. Som förstelärare har Annelie främst arbetat med formativbedömning samt läs- och skrivutveckling. Therese arbetar sedan 2000 på Karolinska gymnasiet och undervisar i Svenska, Historia och i kursen Konstarterna och samhället. Läs- och skrivutveckling, allmänpedagogik och ett utökat samarbete mellan universitetets lärarutbildning och övningsskola har varit Thereses fokusområden som förstelärare.

13 lärare och förskollärare har rekryterats

Totalt har 13 lärare och förskollärare rekryterats och universitetets intentioner är att vi ska bidra med vår erfarenhet och våra praktiska kunskaper om undervisning. Genom att fungera som en länk mellan universitetet och skolan kan vi bidra till att stärka lärarutbildningen.

– Lärarutbildningarna har i allmänhet kritiserats för att inte vara tillräckligt kopplade till skolans och förskolornas verklighet. Genom att knyta yrkesverksamma till oss får vi en styrka i att koppla teorin till praktiken, säger Ann Öhman Sandberg, projektledare “Framtidens lärarutbildning”. (Citat https://www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2018/tretton-nya-larare-kopplar-teorin-till-praktiken-for-lararstudenter/ )

All undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Att ständigt reflektera över sin undervisning, utveckla, revidera och knyta an till forskningen är en viktig del av yrket. Man blir aldrig klar. För att kunna reflektera, utveckla och komma vidare i sin undervisning behöver man tid för det tillsammans med sina kollegor. En lärares vardag är dock fylld med många andra uppgifter och det blir tyvärr ofta för lite tid kvar för det kollegiala lärandet, som är så viktigt för ökad måluppfyllelse.

Vi är alla tre intresserade av att ständigt utveckla vår undervisning och genom de här uppdragen kompetensutvecklas också vi ytterligare. En del av vårt uppdrag på universitetet handlar om att utveckla former för samarbeten mellan skolan och universitetet, kanske som en del i ett kollegialt lärande. Vi tar därför gärna emot tankar och idéer från er om former och innehåll för ett sådant samarbete, kanske som en del i ett kollegialt lärande!

/Anna Larsson, Therese Viberg och Annelie Carlsson Starsmark

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se