Gå till innehåll
  • Start
  • / Bloggar
  • / Idéer kring systematiskt kvalitetsarbete

Idéer kring systematiskt kvalitetsarbete

Hur kan vi få gymnasielever att känna en ökad trygghet genom ett systematiskt kvalitetsarbete? Vi väljer att presentera detta genom tre frågor:

  1. Presentation av hur vi ser på systematiskt kvalitetsarbete.
  2. Hjälpmedel för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete.
  3. Hur kan skolor arbeta systematiskt med t.ex. trygghetsfrågor.

Presentation av hur vi ser på systematiskt kvalitetsarbete


Syftar till att vi ska ha kvalité och uppnå detta genom systematik. Detta bör ske cykliskt för att kunna leda till en ökad måluppfyllelse.

Så säger skolverket om systematiskt kvalitetsarbete

Så säger skolverket om likabehandling

Att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete kräver alltså fungerande strukturer för arbetsflödet när det gäller trygghetsfrågor. Detta kan ske genom en tydlig struktur där frågor förs mellan klassråd och programråd (sektors råd), forum för samråd. Vi tror att det är viktigt att frågor som förs mellan dessa instanser handlar om trygghet för elever och att de frågor som behandlas i dessa forum tar avstamp i de årliga mätningar kommunen gör av elevernas upplevda trygghet. Det är helt enkelt viktigt att elevernas upplevda känsla tas på allvar.

Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö och enkäterna är en del av granskningen.

Vi väljer här att trycka på elevers lika god utbildning i en trygg miljö. Vi upplever att det skulle vara bra med en gemensam struktur för detta arbete på kommunens gymnasieskolor. Framförallt för att öka samsyn och förståelse mellan och av de olika verksamheterna.


Hjälpmedel för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete

Exempel på rubriker i ett årshjul:

  • Ansvariga personer
  • Vad skall göras?
  • Hur skall det göras?
  • Samt uppgift/frågeställningar som man skall arbeta med vid tidpunkten.

Utvärdering och uppdatering av dokumentationen efter varje moment är viktig för att öka och bibehålla kvalitén i det systematiska arbetet.

Exempel på hur vi kan arbeta med Trygghet på skolnivå:


Skolan skapar en grupp som består av personal och elever som arbetar förebyggande med trygghetsfrågor.


Mer läsning med material från skolverket:


Främja trygghet och studiero

Ordningsfrågor, trygghet och studiero

/ Ulrika Wedding, Förstelärare, Rudbecksgymnsiet
Per Sartz, Förstelärare, Karolinska gymnasiet
Peter Larsson, Förstelärare, Tullängsgymnasiet
Christer Backlund, Förstelärare, Tullängsgymnsiet
Joacim Zetterman, Förstelärare, Tullängsgymnasiet

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se