Gå till innehåll
  • Start
  • / Bloggar
  • / Hur alla elever kan få känna sig delaktiga i en diskussion

Hur alla elever kan få känna sig delaktiga i en diskussion

Det kan vara en utmaning att få alla elever att känna att de är delaktiga i lärandet och våga uttrycka sina tankar och åsikter i klassrummet. Hur kan man gå tillväga för att alla elever ska känna sig delaktiga i en diskussion?

En arbetsform som främjar ett öppet klimat och trygghet i klassrummet kan vara att skapa små basgrupper som slumpas fram med hjälp av t.ex. Webtools. Basgruppen utgör en plattform där alla ges chans att vara aktiva.

En elev slumpas fram genom samma digitala verktyg för att föra anteckningar. Därefter digitaliseras gruppens tankar genom att anteckningarna skrivs i ett dokument som delas med läraren och som sedan visas via projektorn för hela klassen.

Fördelarna med detta arbetssätt är att alla elever kommer till tals och att alla också kan se sina egna och tankar presenteras offentligt. Ibland kan gruppen uppmanas vara överens och då den är ansvarig för resultatet. Motsatsen är vanligare, då samtliga tankar och åsikter i gruppen redovisas, dock utan att någon enskild elev lämnas ut.

Genom ämnet som diskuterats har alla i rummet kommit närmare varandra och relationerna har stärkts. Härifrån är det lättare att fördjupa diskussionen och föra den på ett mer öppet sätt.

Nästa steg för att förstärka elevernas samarbete och förbättra relationerna i klassrummet kan vara att använda olika digitala verktyg. Här ges några exempel:

  • Grundfunktionerna i Word som att dela dokument
  • PowerPoint – här kan man spela in berättarröst och sedan spela upp inför gruppen
  • Mentimeter – samla snabbt in tankar och funderingar
  • Chatt-funktionen i Teams, för elever som hellre skriver än pratar
  • Popplet – verktyg för att skapa digitala mindmaps

Möblering i rummet kan också inbjuda till delaktighet och samtal, gruppmöblering om fyra och fyra som utgör en basgrupp där ett samtal börjar och där alla kan delta utan att känna sig utelämnad i klassrummet. Så som har beskrivits ovan.

/Jessica Hallonqvist, Rudbecksgymnasiet, Christer Blom, Rudbecksgymnasiet, Jörgen Larsen, Virginska gymnasiet, Elisabeth Lindgren Röjler, Tullängsgymnasiet

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se