Gå till innehåll
 • Start
 • / Bloggar
 • / Formativa arbetssätt - Hur bedömning för lärande kan bidra till ökad måluppfyllelse

Formativa arbetssätt - Hur bedömning för lärande kan bidra till ökad måluppfyllelse

Nedan finns några tips för hur formativa arbetssätt och tekniker kan tydliggöra målen och bidra till ökad måluppfyllelse. Tipsen behöver givetvis anpassas efter ämne och målgrupp.

Målet är att eleven ska bli ägare av sitt eget lärande; ansvaret lyfts från läraren till eleven och eleven blir ansvarig för sina studier och sin progression.

En förutsättning för detta är att arbeta med individuell reflektion där läraren ger riktlinjer och strategier för hur eleven kan utveckla sitt dynamiska mind-set, det vill säga att den egna insatsen påverkar resultatet.

Tydliggöra målen

 • Arbeta med att tydliggöra målen genom att konkretisera och förenkla
  kunskapskraven. Vi ger exempelvis mallar/exempel på kvaliteter i arbeten
  och visar goda elevexempel med tillhörande bedömningar. Här används
  Skolverkets bedömningsstöd, gamla nationella prov och andra exempel på
  texter med bedömningar som lärare gemensamt har formulerat.

Tillgängliga undervisning

 • Tillgängliggöra undervisning via lärplattformar och olika bloggar, där lektionsmaterial, uppgifter, arbetsgångar, länkar, modeller, mallar och goda exempel publiceras. Eleven ges även möjlighet att arbeta analogt och digitalt med olika läromedel där de kan repetera genomgångna moment/lektioner oberoende av tid och rum.

Individuell återkoppling och feedforward

 • Arbeta formativt genom individuell återkoppling och feedforward. Direkt respons i undervisningssituationen vid praktiska såväl som teoretiska moment kan lyftas och uppmärksammas för att synliggöra kunskapskraven.

Tydliggöra progressionen

 • Tydliggöra progressionen för eleverna för att medvetandegöra vilka förmågor som behöver utvecklas genom feedback på uppgifter, till exempel. färgrättning, kommentarer och checklistor.

Kamratbedömning

 • Kamratbedömning kan användas för att dela och ta del av varandras kunskaper men även för att stötta varandra i kunskapsutvecklingen. Tydliga instruktioner och riktlinjer för arbetsgången vid kamratbedömning är nödvändiga.

/Cecilia Elfors cecilia.elfors@orebro.se Förstelärare på Kvinnerstagymnasiet
Miriam Järlebark miriam.jarlebark@orebro.se Förstelärare på Komvux, Campus Risbergska
Carin Rosenberg carin.rosenberg@orebro.se Förstelärare på Komvux, Campus Risbergska
Sandra Gustafsson sandra.k.gustafsson@orebro.se Förstelärare på Komvux, Campus Risbergska

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se