Gå till innehåll

Barnkonventionen blir svensk lag

Den första januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag (artiklarna 1-42) och nu är det verkligen nedräkning av dagar… Många lärare och personal står idag frågande inför vad det rent praktiskt kommer att krävas i våra verksamheter när den blir lag och det är en av delarna jag skall försöka förmedla med denna blogg.

Jag kan se att vi på många olika sätt är väldigt bra att redan idag arbeta med och utifrån Barnkonventionens intentioner i våra förskolor och skolor, kanske utan att ens tänka på att det är just det vi gör. Jag kan också se att vi har ett stort utvecklingsbehov inom flera olika områden vilket även uppmärksammats av FN:s Barnrättskommitté. Exempelvis kan man se att vi brister utifrån systematik och dokumentation i barnrättsarbetet och framför allt så glömmer man ofta bort att involvera barn i frågor som rör dem.

Ett av de största uppdragen vi har i förskola skola är att vara pålästa själva om konventionen och veta vad det innebär utifrån din specifika profession. Ytterligare handlar det om att informera och utbilda barn om deras rättigheter vilket jag kommer ge exempel på i framtida blogginlägg (och även tips genom material/filmer på sidan mänskliga rättigheter och barnkonventionen).

Vilken blir då skillnaden den 1 januari 2020?

Barnkonventionen har sedan den antogs varit juridiskt bindande för Sverige men det har visat sig att det inte var tillräckligt. Med konventionen som lag lyfter den fram att barn är egna individer med egna rättigheter. Ett större ansvar kommer nu att läggas på rättsväsendet, myndigheter och andra beslutsfattare så att barns rättigheter får större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn.

Barnkonventionen kommer att ha samma status som andra lagar exempelvis socialtjänstlagen och föräldrabalken och kommer kunna åberopas i svenska domstolar vilket man tidigare inte kunnat göra. Barnkonventionen är tänkt att skydda barn ytterligare då övriga lagar inte räcker till.

Några exempel på förändringar när Barnkonventionen blir lag:

Som avslutning på varje blogginlägg kommer jag att lyfta fram barns röster och tankar. Att ta reda på barns tankar om deras rättigheter är något jag intresserat mig för länge och det som förundrar mig är att de allra flesta barn och elever jag frågar inte vet vad Barnkonventionen är eller vad det innebär att man som barn är rättighetsbärare. Här har vi ett viktigt uppdrag i att utbilda och informera barn om deras rättigheter. Att involvera barn i detta tänker jag hjälper till i de vardagliga diskussionerna och arbetet med exempelvis normer och värden, demokrati och likvärdighet. Denna gång har jag frågat en elev på en av våra skolor om hen vill förmedla något till vuxna som läser denna blogg som handlar om barns rättigheter.

Elev årskurs 5: När barnkonventionen blir lag kan vissa strunta i den men om alla lyssnar på den då kommer det ju bli bättre för barn.

/Helena Yourston,Verksamhetsutvecklare Barn- och elevhälsa. Representant i Örebro kommuns barnrättsnätverk och representerar Förvaltning förskola-skola

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se